Skip to content

Bijzondere bijstand

 • Is uw koelkast of wasmachine kapot?
 • Heeft u kosten van bewindvoering of eigen bijdrage van rechtsbijstand?
 • Heeft u noodzakelijke reiskosten?
 • Moet u verhuizen (bijvoorbeeld om medische redenen) en heeft u verhuiskosten?
 • Of heeft u andere extra en noodzakelijke kosten?

Met een laag inkomen (rond bijstandsniveau) kan dat een probleem zijn. Misschien heeft u recht op bijzondere bijstand. Op deze pagina leest u wat de voorwaarden zijn, en hoe u kunt aanvragen.  

Voorwaarden

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden:

 • u woont in Almere,
 • u heeft een uitkering of een laag inkomen uit pensioen of werk,
 • de kosten zijn niet ouder dan 2 maanden,
 • de omstandigheden zijn bijzonder en noodzakelijk, 
 • de kosten worden niet of alleen voor een deel door andere instanties vergoed,
 • u heeft geen of weinig spaargeld of kostbare spullen (dat heet de vermogensgrens),
 • voor woonkostentoeslag geldt: een aanvraag kan alleen gedaan worden met ten hoogste 6 maanden terugwerkende kracht.

Wij houden bij de aanvraag ook rekening met uw persoonlijke omstandigheden. Wij beoordelen namelijk op de noodzakelijkheid en de persoonlijke situatie van mensen en die kan bij iedereen verschillend zijn. 

 

Vragen?

Heeft u nog vragen? Bel dan met 14036 op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur.

Hoe hoog is de vergoeding?

De hoogte van de vergoeding is vaak mede afhankelijk van:

 • uw inkomen,
 • uw spaargeld of bezittingen zoals een boot of een caravan,
 • of voor de betaling van de kosten een lening bij de Kredietbank Nederland kan worden afgesloten (bijvoorbeeld bij kosten voor de inrichting van uw woning),
 • of de vergoeding door een goede aanvullende zorgverzekering wordt vergoed. Vanaf 1 januari 2012 komt u alleen nog in zeer uitzonderlijke gevallen in aanmerking voor bijzondere bijstand als u medische kosten maakt. Daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. De gemeente biedt een zorgverzekering met hoge vergoedingen voor mensen met een laag inkomen. Bij een aanvraag bijzondere bijstand voor medische kosten wordt eerst gekeken of het aanvullende pakket GarantVerzorgd 2 van deze zorgverzekering de kosten zou hebben vergoed.

Als lening of als gift

Bijzondere bijstand kan als gift of als lening worden verstrekt. Inrichtingskosten en spullen zoals koelkasten (duurzame goederen) worden vaak als lening verstrekt. Als er sprake is van bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld schulden) dan kan het ook als gift (gratis) worden verstrekt. 

Hoe hoog is de vergoeding voor duurzame goederen?

Wij baseren de hoogte van de bijzondere bijstand voor duurzame goederen (koelkasten, meubels en/of inrichtingskosten en dergelijke) op standaard bedragen uit de Nibud prijzenlijst. Wij betalen voor meubilair etc. 40% van het bedrag uit de Nibud prijzenlijst. Voor elektrische huishoudelijke apparaten betalen wij 70% uit de Nibud prijzenlijst. Door spullen niet nieuw te kopen of door op koopjes af te gaan, kunt u toch zorgen dat u de kosten van aan te schaffen spullen laag houdt.

Aanvragen

U kunt bijzondere bijstand meteen online aanvragen via de button "Direct online aanvragen" hieronder. U heeft hiervoor een DigiD nodig en uw gegevens over uw inkomen en huur of hypotheek.

Hoe werkt het:

 • U beantwoordt vragen over uw inkomen en woonsituatie op Bereken uw recht. Dat duurt ongeveer 10 minuten. U hoeft uw naam niet in te vullen. Houd uw gegevens over uw inkomen en huur of hypotheek bij de hand.
 • Heeft u de vragen beantwoord, dan ziet u meteen daarna of u mogelijk recht heeft op bijzondere bijstand.
 • Als u mogelijk recht heeft, kunt u daarna meteen online bijzondere bijstand aanvragen. Daarvoor heeft u een DigiD nodig en moet u wel uw naam invullen. De door u ingevulde gegevens worden dan naar de gemeente gestuurd. Zorg dus wel dat u meteen de juiste gegevens invult.
 • Het kan zijn dat wij nog extra informatie van u nodig hebben. Dan nemen wij contact met u op.
 • Binnen 8 weken ontvangt u een besluit van de gemeente over uw aanvraag. U krijgt een brief thuis met het besluit. Ook als bereken uw recht heeft gezegd dat u mogelijk recht heeft, kan het zijn dat de gemeente uiteindelijk een ander besluit neemt. Dit komt omdat er altijd wordt gekeken naar de persoonlijke omstandigheden.
 • Indien u onder bewind staat, dan kan de bewindvoerder een aanvraag voor bijzondere bijstand schriftelijk indienen. De bewindvoerder kan contact opnemen met de gemeente op het telefoonnummer 14036 met het verzoek om een schriftelijke aanvraag in te dienen.

Direct online aanvragen

 

 

Hulp bij online aanvragen

Heeft u geen DigiD of hulp nodig bij online aanvragen? Mogelijk kunnen familieleden, buren of vrienden u helpen. Medewerkers van Sociale Zaken kunnen u ook helpen. Klik hier voor meer informatie.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente Almere via 14 036.

Heeft u spaargeld en/of waardevolle bezittingen? (vermogensgrens)

Met vermogen bedoelen wij hier: spaargeld, luxe artikelen zoals een boot en auto, en andere waardevolle bezittingen.  Bij een auto telt de dagwaarde tot 1365 euro. Is uw auto meer waard dan 1365 euro wordt die hogere waarde bij uw vermogen opgeteld.

Vraagt u bijzondere bijstand aan voor spullen zoals een wasmachine, koelkast of voor de kosten voor de inrichting van uw woning? Dan telt uw vermogen altijd mee. Wij kijken dan of u zelf voldoende geld heeft om het zelf te betalen. 

 Uw vermogen mag dan niet meer bedragen dan:

Gehuwd/ samenwonend

€ 12.040 (totaal van u en uw partner samen) 

Alleenstaande ouder

€ 12.040 (totaal van u en uw kind(eren) samen) 

Alleenstaande

€ 6.020

 

 

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen Bijzondere Bijstand
Ik ga verhuizen naar een andere gemeente. Bij welke gemeente vraag ik bijzondere bijstand voor verhuiskosten aan?

Bijzondere bijstand voor verhuiskosten en voor de eerste maand huur en borg kunt u aanvragen in uw huidige gemeente (waar u ingeschreven staat).

Inrichtingskosten kunt u aanvragen bij de gemeente waar u gaat wonen.

U heeft een (kopie) van een huurcontract nodig voor de aanvraag bijzondere bijstand.

 

 

Is bijzondere bijstand mogelijk voor (uitzonderlijke) medische kosten?

Medische kosten komen alleen nog in zeer uitzonderlijke gevallen in aanmerking voor bijzondere bijstand. 

Zorgverzekering

Het is belangrijk dat u een goede zorgverzekering heeft. Bij een aanvraag bijzondere bijstand voor medische kosten wordt altijd gekeken of de kosten vergoed worden door een goede zorgverzekering. De gemeente Almere kijkt daarvoor naar de vergoedingen van de collectieve zorgverzekering die de gemeente Almere aanbiedt aan mensen met een laag inkomen. Hiervoor werken wij samen met zorgverzekeraar Menzis. Als u gebruik maakt van deze zorgverzekering, krijgt u goede vergoedingen, betaalt de gemeente Almere een deel van uw premie en krijgt u korting van Menzis. Deze zorgverzekering heet GarantVerzorgd en kent 3 aanvullende pakketten.

Bij een aanvraag bijzondere bijstand van de gemeente Almere kijken wij altijd of de kosten vergoed zouden worden door het aanvullende pakket GarantVerzorgd 2. Zouden de kosten daardoor worden vergoed, dan ontvangt u geen bijzondere bijstand voor de kosten. Zouden de kosten daardoor niet worden vergoed, dan wordt gekeken hoe uitzonderlijk de kosten zijn.  

Wilt u meer weten over de collectieve zorgverzekering die de gemeente aanbiedt aan mensen met een laag inkomen? Kijk dan op www.almere.nl/zorgverzekering 

 

Wat zijn bijzondere omstandigheden en noodzakelijke kosten?

 

Bijzondere omstandigheden

Bijzondere bijstand wordt niet gegeven voor normale uitgaven die in ieder huishouden in het algemeen voorkomen. Door bijzondere persoonlijke omstandigheden kan het zo zijn dat u extra kosten moet maken. Wanneer deze bijzonder persoonlijke omstandigheden zich voordoen, kunnen deze kosten mogelijk voor een vergoeding in aanmerking komen.

 

Noodzakelijke kosten

Noodzakelijke kosten zijn kosten die in uw persoonlijke situatie noodzakelijk worden geacht. Dit kunnen bijvoorbeeld medische kosten zijn en/of andere kostensoorten. De noodzaak van de kosten wordt beoordeeld aan de hand van uw persoonlijke situatie waardoor het voor u in uw situatie noodzakelijk kan zijn en voor een ander in een soortgelijke situatie niet.

 

 

Krijg ik bijzondere bijstand voor een inkomensafhankelijke eigen bijdrage?

Soms moet u bij een vergoeding door een instantie een deel zelf betalen: een eigen bijdrage. Sommige instanties houden er geen rekening mee dat u een laag inkomen heeft. Denk bijvoorbeeld aan de eigen bijdrage die u voor de kosten van een advocaat (via toevoeging door de Raad voor de Rechtsbijstand) moet betalen. Dan kunt u voor de eigen bijdrage bijzondere bijstand aanvragen.

 

 

Spullen voor 16- en 17-jarige BOL-studenten

Is uw kind 16- of 17-jaar en studeert hij /zij aan een BOL-opleiding? Voor gezinnen met een laag inkomen is het niet altijd makkelijk de spullen te kopen die nodig zijn voor zo'n opleiding. Zoals een laptop, boeken of werkkleding. U kunt hiervoor een vergoeding aanvragen bij de school van uw kind. De school heeft hiervoor extra geld gekregen van de overheid.

(Bol staat voor Beroeps Opleidende Leerweg, een Mbo-opleiding)

Wat vindt u van onze website?