Skip to content

Individuele inkomenstoeslag (voorheen Langdurigheidstoeslag)

Individuele inkomenstoeslag is een toeslag voor mensen die lange tijd van een inkomen op bijstandsniveau moeten rondkomen. Het maakt niet uit wat voor soort inkomen dat is. Het mag een uitkering zijn, maar ook loon uit werk. Individuele inkomenstoeslag is een toeslag per huishouden.

Voorwaarden

 • U woont in Almere,
 • U bent ouder dan 23 jaar en u heeft de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt,
 • U heeft niet meer spaargeld of dure spullen (vermogen) dan de vermogensgrens (zie hieronder),
 • U heeft gedurende een ononderbroken periode van 5 jaar geen hoger inkomen gehad dan de voor u geldende bijstandsnorm,
 • U heeft in die periode van 5 jaar uw uiterste best gedaan om werk te krijgen en te houden (Wanneer u in die periode een maatregel heeftt gehad omdat u niet voldoende heeft geprobeerd werk te verkrijgen of behouden, dan heeft u geen recht op deze toeslag),
 • De laatste keer dat u Individuele inkomenstoeslag heeft aangevraagd is langer dan 1 jaar geleden,
 • U bent geen student of scholier.

Vermogen

Met vermogen bedoelen wij hier: spaargeld, luxe artikelen zoals een boot en auto, en andere waardevolle bezittingen. Bij een auto telt de dagwaarde tot €1.365. Is uw auto meer waard dan €1.365 wordt die hogere waarde bij uw vermogen opgeteld.

 

Gehuwd/ samenwonend

€ 12.040 (totaal van u en uw partner samen) 

Alleenstaande ouder

€ 12.040 (totaal van u en uw kind(eren) samen)

Alleenstaande

€ 6.020 

 

 

Hoogte van de toeslag in 2018

Gehuwd/ samenwonend: €544 
Alleenstaande ouder: €488 
Alleenstaande: €383

Aanvragen

U kunt bijzondere bijstand meteen online aanvragen via de button "Direct online aanvragen' hieronder. U heeft hiervoor een DigiD nodig en uw gegevens over uw inkomen en huur of hypotheek.

Hoe werkt het:

 • U beantwoordt vragen over uw inkomen en woonsituatie op Bereken uw recht. Dat duurt ongeveer 10 minuten. U hoeft uw naam niet in te vullen. Houd uw gegevens over uw inkomen en huur of hypotheek bij de hand.
 • Heeft u de vragen beantwoord, dan ziet u meteen daarna of u mogelijk recht heeft op de toeslag.
 • Als u mogelijk recht heeft, kunt u daarna meteen online bijzondere bijstand aanvragen. Daarvoor heeft u een DigiD nodig en moet u wel uw naam invullen. De door u ingevulde gegevens worden dan naar de gemeente gestuurd. Zorg dus wel dat u meteen de juiste gegevens invult.
 • De gemeente heeft dan 8 weken de tijd om een besluit te nemen over uw aanvraag. Het kan zijn dat wij nog extra informatie van u nodig hebben. Dan nemen wij contact met u op.
 • U krijgt een brief thuis met het besluit. Ook als Bereken uw recht heeft gezegd dat u mogelijk recht heeft, kan het zijn dat de gemeente uiteindelijk een ander besluit neemt.
 • Indien u onder bewind staat, dan kan de bewindvoerder een aanvraag voor IIT schriftelijk indienen. De bewindvoerder kan contact opnemen met de gemeente op het telefoonnummer 14036 met het verzoek om een schriftelijke aanvraag in te dienen.

Direct online aanvragen

Heeft u geen DigiD of hulp nodig bij online aanvragen, dan vind u hier meer informatie.

Gegevens die nodig kunnen zijn bij uw aanvraag

Bij een aanvraag hebben wij gegevens van u nodig. Welke gegevens precies nodig zijn is afhankelijk van uw aanvraag en uw woon-, leef- en financiële situatie. Het is handig om in ieder geval deze bewijsstukken bij de hand te hebben, als deze op uw situatie van toepassing zijn:   

 • Uw loonspecificatie en/of uitkeringsspecificatie
 • (Voorlopige) beschikking huur-, zorg- en/of andere toeslagen
 • Hypotheekakte
 • Financieel jaaroverzicht over betaalde hypotheekrente
 • Bankafschriften van al uw rekeningen
 • Uw identiteitsbewijs (als u geen uitkering bij de gemeente heeft)

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente Almere via 14 036.

Extra toelichting

Eenmaal per jaar

Als u aan de voorwaarden blijft voldoen, kunt u na twaalf maanden opnieuw
Individuele inkomenstoeslag krijgen. Vanaf 1 juli 2013 bepaalt de datum van aanvraag de ingangsdatum van de Individuele inkomenstoeslag.

Duurzame gebruiksgoederen

Bij de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen (zoals een ijskast of meubilair) moet u eerst uw Individuele inkomenstoeslag gebruiken, voordat u voor bijzondere bijstand in aanmerking kunt komen.

 

Wat vindt u van onze website?