Skip to content

Studietoeslag voor mensen met arbeidshandicap

De individuele studietoeslag is bedoeld voor mensen die een opleiding volgen, en door een arbeidshandicap niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen.

Voorwaarden

U heeft recht als:

  • U 18 jaar of ouder bent;
  • u recht heeft op studiefinanciering (WSF 2000) of een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS);
  • u niet meer vermogen heeft dan de voor uw situatie gestelde vermogensgrens. Met vermogen bedoelen we hier spaargeld of waardevolle bezittingen;
  • u niet zelf in staat bent om het wettelijk minimumloon te verdienen, maar u wel mogelijkheden heeft om mee te doen en mee te werken. ( U heeft wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie.)  Het UWV beoordeelt dit. Zij gaan kijken of u arbeidsvermogen heeft. Nadat u uw aanvraag voor een studietoeslag heeft ingediend vraagt de gemeente aan UWV om uw arbeidsvermogen te beoordelen. Voordat wij het UWV benaderen om uw arbeidsvermogen te beoordelen nemen wij telefonisch contact met u op om uw persoonlijke situatie volledig in beeld te krijgen.  

 

 

Aanvragen

Aanvragen

Voldoet u aan alle voorwaarden die hierboven genoemd staan? Dan kunt u de studietoeslag aanvragen. Dat kan online via de button "Direct online aanvragen' hieronder. U heeft hiervoor een DigiD nodig en uw gegevens over uw inkomen en huur of hypotheek. 

Hoe werkt het:

  • U beantwoordt vragen over uw inkomen en woonsituatie op Bereken uw recht. Dat duurt ongeveer 10 minuten. U hoeft uw naam niet in te vullen. Houdt uw gegevens over uw inkomen en huur of hypotheek bij de hand.
  • Heeft u de vragen beantwoordt, dan ziet u meteen daarna of u mogelijk recht heeft op de studietoeslag.
  • Als u mogelijk recht heeft, kunt u daarna meteen online aanvragen. Daarvoor heeft u een DigiD nodig en moet u wel uw naam invullen. De door u ingevulde gegevens worden dan naar de gemeente gestuurd. Zorg dus wel dat u meteen de juiste gegevens invult.
  • Het kan zijn dat wij nog extra informatie van u nodig hebben. Dan nemen wij contact met u op of komen wij bij u langs.
  • Binnen 8 weken ontvangt u een besluit van de gemeente over uw aanvraag. U krijgt een brief thuis met het besluit. Ook als bereken uw recht heeft gezegd dat u mogelijk recht heeft, kan het zijn dat de gemeente uiteindelijk een ander besluit neemt. Dit komt omdat er altijd wordt gekeken naar de persoonlijke omstandigheden.

Direct online aanvragen

Vragen?

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met Sociale Zaken.

Wat vindt u van onze website?