Betaaldata uitkering

Hier vindt u een overzicht van de data waarop u uw inkomstenformulier moet inleveren, de uitbetaaldata en de garantiedata van 2017

De uitkeringsbedragen vindt u hier.

Uw vakantiegeld wordt in 2017 uitbetaald op 7 juni. De garantiedatum** is 9 juni.

Betaaldata uitkering 2017
Maand Inleveren
inkomstenformulier*
Uitbetaaldatum**Garantie-
datum***
januaridinsdag 10 januarivrijdag 27 januaridinsdag 31 januari
februariwoensdag 8 februarivrijdag 24 februaridinsdag 28 februari
maartvrijdag 10 maartwoensdag 29 maartvrijdag 31 maart
april  maandag 10 aprilwoensdag 26 aprilvrijdag 28 april
meiwoensdag 10 meivrijdag 26 meiwoensdag 31 mei
junivrijdag 9 juniwoensdag 28 junivrijdag 30 juni
julimaandag 10 julidonderdag 27 julimaandag 31 juli
augustusdonderdag 10 augustusdinsdag 29 augustusdonderdag 31 augustus
septembermaandag 11 septemberwoensdag 27 septembervrijdag 29 september
oktoberdinsdag 10 oktobervrijdag 27 oktoberdinsdag 31 oktober
novembervrijdag 10 novemberdinsdag 28 novemberdonderdag 30 november
decemberwoensdag 6 decembervrijdag 22 decembervrijdag 29 december

*Inzenden Inkomstenformulier

Heeft u naast uw uitkering nog andere inkomsten, dan krijgt u het inkomstenformulier thuisgestuurd. U ontvangt uw uitkering pas nadat wij dit formulier van u terug hebben ontvangen. U moet het inkomstenformulier volledig ingevuld, ondertekend en op tijd terugsturen.

**Uitbetaaldata

De datum waarop wij uw uitkering volgens de planning aan u overmaken.

***Garantiedatum

De datum waarop het geld op uw rekening moet staan. Hebt u uw uitkering na de garantiedatum nog niet ontvangen? Neem dan contact met ons op via 14 036.

Wat vindt u van onze website?