Openingstijden en contactgegevens Werk en Inkomen

Openingstijden en contactgegevens Werk en Inkomen

Heeft u vragen over werk en inkomen? Veel informatie kunt u vinden op de pagina's van Werk en Inkomen. U kunt ook veel online regelen: via de pagina Rondkomen in Almere  vraagt u voorzieningen aan. Uw uitkering vraagt u aan via werk.nl.

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 14 036. U kunt daarnaast ook terecht bij de balie Sociaal Domein in het stadhuis.

Openingstijden en contactgegevens Werk en Inkomen

 • vrije inloop maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.00 uur (Volgnummers worden uitgegeven tot 16.30 uur. Komt u dus a.u.b. voor 16.30 uur als u aan de balie geholpen wilt worden)
 • op afspraak maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.00 uur
 • dak- en thuislozenspreekuur maandag t/m vrijdag 8.30 uur - 12.30 uur

U kunt op de vrije inloop terecht voor:

 • het gebruik van computers waarop u zelf informatie kan opzoeken op almere.nl
 • het gebruik van computers waarop u zelf online uw aanvraag kan indienen via werk.nl (uitkering aanvragen) of almere.nl/rondkomen (voorzieningen aanvragen). Daarvoor heeft u DigiD nodig
 • hulp bij online aanvragen. Er zijn gastvrouwen en gastheren aanwezig die u kunnen helpen bij uw online aanvraag op de computers
 • aanvragen van voorzieningen wanneer u geen DigiD heeft. U haalt dan een volgnummer bij de ticketzuil in de centrale hal, daarna kunt u plaatsnemen in de wachtruimte van Sociaal Domein. Houdt u er rekening mee dat er wachttijden kunnen zijn voor hulp aan de balie. Vergeet u niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Neem bij voorkeur ook kopieën mee van:
  o    uw inkomsten uit werk of uitkering
  o    bewijs van vermogen
  o    factuur of rekening van de kosten waarvoor u bijzondere bijstand wilt aanvragen
 • het maken van kopieën (betaald)
 • het inleveren van formulieren

Bezoekadres

 • Werk en Inkomen, balie Sociaal Domein
  Ingang via centrale hal stadhuis
  Stadhuisplein 1
  Almere

Uzelf aanmelden via beeldscherm

U kunt zichzelf aanmelden bij Sociale Zaken. Het is dus niet meer nodig u bij de balie te melden. In de centrale hal van  het stadhuis staan beeldschermen. Toets hier uw BSN-nummer in. U krijgt dan een volgnummer en kunt plaatsnemen in de wachtruimte van Sociaal Domein. Uw klantmanager weet dan dat u er bent.

Dus heeft u een afspraak, zorg dan dat u uw BSN-nummer bij u heeft. Uw BSN-nummer staat onder andere op uw afspraakbrief, identiteitskaart/paspoort en zorgpas.

Herinnering per sms

Uw afspraak met de gemeente onthouden is nu nog gemakkelijker. Twee dagen voor de afspraak ontvangt u een herinnering per sms. Zo vergeet u nooit meer een afspraak!

Afspraak afzeggen

Heeft u een afspraak, maar kunt u niet op de afgesproken tijd aanwezig zijn? Zeg uw afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren af. Bel hiervoor met telefoonnummer 14 036. Dan kunnen wij in uw plaats iemand anders helpen. Uw klantmanager maakt dan een nieuwe afspraak met u.

Wilt u een afspraak maken?

Dan kunt u bellen met telefoonnummer 14 036 (op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur).

Rekeningnummer Werk en Inkomen

Het rekeningnummer van Werk en Inkomen is NL62 BNGH 0285 0419 83 ten name van de gemeente Almere, Dienst Sociaal Domein.

Dit rekeningnummer is bijvoorbeeld voor het terugstorten van ten onrechte ontvangen uitkering of bijzondere bijstand van de afdeling Werk en Inkomen, ten onrechte ontvangen gelden voor re-integratie van de afdeling Werk en Inkomen, of boetes van de afdeling Werk en Inkomen.

Wat vindt u van onze website?