Uitkering aanvragen

Heeft u niet voldoende inkomen? Een bijstandsuitkering kan dan een tijdelijke oplossing zijn. Op werk.nl kunt u een verzoek doen om een bijstandsuitkering bij de gemeente Almere. U moet zich dan eerst inschrijven bij het UWV WERKbedrijf. Ook dit doet u op werk.nl. Op deze pagina staat alles wat u verder moet weten over het aanvragen van een uitkering.

Aanvragen uitkering: welke stappen?

 1. Lees de voorwaarden om een uitkering aan te vragen in Almere.
 2. Schrijf u in als werkzoekende op Werk.nl. Daar dient u meteen ook de aanvraag om een bijstandsuitkering in. Lees meer...
 3. Hoe sneller u uw bewijsstukken aanlevert, hoe sneller wij uw aanvraag kunnen behandelen. Lees meer...
 4. Afspraak maken voor innamegesprek (u krijgt hierover bericht nadat u uw aanvraag heeft ingediend).  Lees meer...
 5. Weer aan het werk: de bedoeling is dat u zo snel mogelijk weer uw eigen inkomen verdient. U beantwoordt daarom online vragen over werk en opleiding (u krijgt inloggegevens nadat u uw aanvraag heeft ingediend). U neemt ook deel aan de Startdag over werk (u krijgt hiervoor een uitnodiging).
 6. Voor jongeren onder de 27 jaar: u vult het Activiteitenoverzicht in. Lees meer...
 7. Besluit: binnen 8 weken ontvangt u een antwoord op uw aanvraag.

Uitkering aanvragen voor daklozen

 1. U heeft een briefadres nodig van het Leger des Heils. Dit kunt u aanvragen bij Burgerzaken.
 2. Daarna gaat u naar het inloopspreekuur bij de Balie Sociaal Domein, van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.
 3. Neem deze bewijsstukken mee:
  • Geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs);
  • afschriften van al uw betaal- en spaarrekeningen van de afgelopen drie maanden. Maakt u prints van internetbankieren? Zorg dan dat ook de naam van de rekeninghouder, het rekeningnummer en het saldo op de prints staan;
  • bewijs van uw inkomsten, als u inkomsten heeft;
  • de toekenning van het briefadres.

Mogelijk zijn er nog andere bewijsstukken nodig voor uw aanvraag. Die worden dan bij u opgevraagd.

Heb ik recht op een uitkering?

In Almere kunt u een bijstandsuitkering aanvragen als u:

 • in Almere woont, 
 • Nederlander of EU-onderdaan bent of een geldig verblijfsdocument hebt,
 • tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd bent,
 • niet genoeg inkomen hebt om van te leven,
 • geen andere uitkering kunt krijgen, 
 • geen of een bescheiden vermogen hebt.

Wat moet ik weten over een uitkering aanvragen?

 • Werk voorop: Het zoeken en krijgen van werk staat voorop tijdens het verzoeken om en ontvangen van een uitkering. Als werk niet mogelijk is, wordt er met u gekeken naar de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk, zorg of een andere zinvolle dagbesteding. 
 • Digitaal: Wij willen u snel helpen. Daarom is de informatie over de aanvraag en de aanvraag zelf zoveel mogelijk digitaal. Ook uw bewijsstukken kunt u digitaal aanleveren. U heeft een DigiD nodig.
 • Helpdesk: Heeft u hulp nodig bij digitaal aanvragen? Vaak zijn er mensen in de omgeving, zoals buren, kennissen of familieleden, die willen helpen als het niet lukt. Mocht het toch niet lukken, dan kunt u terecht bij de Helpdesk van Sociale Zaken. De Helpdeskmedewerkers kunnen u helpen zodat u het de volgende keer zelf kunt doen.

Wat moet ik doen om een uitkering aan te vragen?

1. Werk.nl:

U schrijft zich eerst in als werkzoekende bij het UWV WERKbedrijf. Dat doet u via de website werk.nl. Op werk.nl doet u daarna ook uw verzoek om een bijstandsuitkering. U vult daarvoor een digitale vragenlijst in en beantwoordt daarbij alle vragen. U heeft nu uw verzoek om een bijstandsuitkering ingediend. Binnen zeven dagen krijgt u bericht van de gemeente over de vervolgstappen.

Heeft u uw e-mailadres opgegeven bij uw aanvraag? Dan krijgt u van ons bericht op dit e-mailadres. Controleert u dan ook uw e-mailbox met spammail. Heeft u na zeven dagen geen e-mail of brief ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente Almere via telefoonnummer 14 036.

Ga nu naar werk.nl

2. Bewijsstukken.

Wij hebben bewijsstukken van u nodig om uw verzoek te beoordelen. Hoe sneller u deze bewijsstukken inlevert, hoe sneller wij uw verzoek kunnen behandelen. Levert u niet alle bewijsstukken volledig en op tijd in, dan kunnen wij uw aanvraag niet verder behandelen. U kunt dan een nieuw verzoek om een uitkering indienen via werk.nl.

Welke bewijsstukken?

U vindt wat u nodig heeft in de lijst bewijsstukken.

Bent u jonger dan 27 jaar? Dan hebben wij ook een ingevuld activiteitenoverzicht van u nodig. Kijk bij het onderdeel Jongeren voor meer informatie.

Hoe en wanneer lever ik de bewijsstukken aan?U kunt de bewijsstukken via onderstaande link online aanleveren.

Bewijsstukken digitaal aanleveren (DigiD)

Als u een verzoek om een uitkering doet, krijgt u van ons een brief of e-mail met de uiterste inleverdatum. Heeft u geen brief of e-mail ontvangen of heeft u deze niet meer, neem dan contact op met de gemeente via 14 036.
 
Stuur de gevraagde bewijsstukken tijdig op en houd rekening met een verwerkingstijd bij de gemeente van minimaal 1 werkdag.

3. Werk voorop:

Het zoeken en vinden van werk staat voorop bij het aanvragen en ontvangen van een uitkering. Daar krijgt u hulp bij. De gemeente Almere maakt gebruik van het online programma SZeebra. Daarmee heeft u een persoonlijke, online omgeving waar u onder meer vragenlijsten in kunt vullen, vacatures kunt zoeken, uw cv kunt maken en beroepstesten kunt doen. Vóór het innamegesprek beantwoordt u op SZeebra een aantal vragen over werk en scholing. Als werk nu nog niet mogelijk is, kunnen de vragen ook gaan over zorg en participatie. Zolang u klant bent van de gemeente Almere heeft u toegang tot Szeebra. Maakt u er goed gebruik van zodat u zo snel mogelijk weer uw eigen inkomen kunt verdienen.

In de instructie SZeebra leest u hoe het programma werkt. Als u een verzoek om een uitkering doet krijgt u van ons inloggegevens voor SZeebra.

4. Innamegesprek:

Tijdens het innamegesprek bespreken wij uw verzoek, uw bewijsstukken en uw mogelijkheden om te werken met u. U maakt de afspraak voor het innamegesprek zelf. Binnen een week na uw verzoek krijgt u van ons bericht hoe u dit doet. Bent u jonger dan 27 jaar? Dan bespreken wij tijdens het innamegesprek ook het door u ingevulde activiteitenoverzicht met u.

5. De Startdag:

Op de Startdag staat werk voorop. U neemt deel aan verschillende workshops zoals een workshop CV maken, solliciteren en rechten en plichten tijdens de uitkering. Zijn er obstakels voor u om te werken, dan stippelt u samen met een klantmanager uit hoe deze zo effectief mogelijk overkomen kunnen worden. U kunt dan denken aan een traject om u voor te bereiden op reguliere arbeid of u te begeleiden richting de juiste zorginstanties. 

6. Besluit

Heeft u alle bewijsstukken volledig en op tijd aangeleverd, en hebben wij geen verdere vragen meer? U krijgt dan een brief thuisgestuurd, waarin staat of u wel of niet een uitkering krijgt. Deze brief heet een 'beschikking'.

Antwoord binnen 8 weken en voorschot

Binnen acht weken krijgt u een antwoord op uw uitkeringsaanvraag. U krijgt dan een brief thuisgestuurd, waarin staat of u wel of niet een uitkering krijgt. Deze brief heet een 'beschikking'.

Voorschot

Als u een uitkering aanvraagt kan het dus een tijdje duren voordat u geld krijgt. Daarom krijgt u binnen vier weken na de aanvraag een voorschot. U moet dan wel alle noodzakelijke gegevens aan de gemeente Almere hebben doorgegeven. U krijgt geen voorschot als direct duidelijk is dat u geen recht heeft op bijstand.

Jonger dan 27 jaar?

Wanneer je als jongere een bijstandsuitkering wilt aanvragen, dan gelden er een paar afwijkende regels. Zo word je bij het verzoek om een bijstandsuitkering een zoekperiode opgelegd van vier weken (tenzij je een WW-uitkering ontvangt en vier weken voor het einde van de uitkering al een aanvraag indient). In deze vier weken wordt er van je verwacht dat je naar werk zoekt. Ook moet je onderzoeken of je terug kan keren naar school.

Activiteitenoverzicht
Al deze activiteiten gericht op het zoeken naar werk en school hou je bij in het activiteitenoverzicht. Het gaat dan bijvoorbeeld om sollicitaties, gesprekken op scholen en het bezoeken van open dagen van scholen. Dit activiteitenoverzicht print je uit en vul je in. Uit het activiteitenoverzicht moet blijken dat je je uiterste best hebt gedaan om werk te vinden of om terug te gaan naar school. Het activiteitenoverzicht lever je in tijdens het innamegesprek.

Terug naar school
Als je terug kan keren naar school is dat een voorliggende voorziening. Dat betekent dat er geen recht op een uitkering bestaat. Om te beoordelen of je terug kan naar school kun je een gesprek aanvragen met een consulent van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten (RMC). Zij helpen je bij het maken van een keuze. Dit kan alleen als je jonger bent dan 23 jaar en niet beschikt over een Startkwalificatie (mbo – niveau 2, havo of vwo). Je kunt een afspraak met de RMC-consulenten maken via telefoonnummer 14 036.

Uitkering
Als blijkt dat je in deze vier weken alle mogelijke moeite hebt gedaan om werk te zoeken en uitgezocht hebt of je terug kan keren naar school, maar beide activiteiten zijn niet gelukt, dan kan een bijstandsuitkering worden toegekend (als hier volgens de bijstandsregels recht op bestaat). Je krijgt een gesprek met een klantmanager en daarna wordt een Plan van Aanpak opgesteld. Dit plan krijg je samen met de  toekenningsbeschikking toegestuurd. In het Plan van Aanpak staat het plan voor jouw verdere re-integratie.

Het is belangrijk dat je je aan alle verplichtingen houdt, die de bijstandsuitkering met zich meebrengt. Doe je dit niet dan kan een korting op de uitkering volgen. In het uiterste geval, als je van plan bent om helemaal niet mee te werken, kan de uitkering zelfs geweigerd worden.

Vermogensgrens

Met vermogen bedoelen wij hier: spaargeld, luxe artikelen zoals een boot en auto, en andere waardevolle bezittingen.  

Uw vermogen mag niet meer bedragen dan:

Gehuwd/ samenwonend

11.840 euro

Alleenstaande ouder

11.840 euro

Alleenstaande

5.920 euro

Wat vindt u van onze website?