Skip to content

Uitkering aanvragen

Heeft u op dit moment geen of laag inkomen (onder bijstandsniveau)? Op deze pagina kunt u online een bijstandsuitkering aanvragen. Een bijstandsuitkering is een tijdelijke ondersteuning. Het is de bedoeling dat u zo snel mogelijk weer uw eigen inkomen verdient. 

 • Doorloop de stappen hieronder om uw aanvraag in te dienen.
 • Vul de online vragenlijst in op een computer(PC) of laptop. Niet op een tablet of smartphone. Op een tablet of smartphone is het mogelijk dat uw aanvraag niet goed wordt verzonden naar de gemeente. 
 • Controleer na uw aanvraag altijd of u een e-mail ter bevestiging heeft ontvangen.

Heeft u hulp nodig bij uw online aanvraag? Maak dan een afspraak met Werk en Inkomen via 14036.

Stap 1: Heeft u recht op een uitkering van het UWV?

 • Zit u bijna of sinds kort zonder werk? 
 • Bent u ziek? 
 • Heeft u een arbeidsbeperking waardoor u niet kunt werken? 
 • Bent u zwanger? 

In sommige van deze gevallen heeft u recht op een uitkering van het UWV. Bijvoorbeeld een ww-uitkering, een uitkering vanuit de ziektewet of een andere uitkering. Op de website van UWV kunt u controleren of u recht heeft op deze uitkeringen.

Direct naar UWV

Heeft u geen recht op een uitkering van het UWV? Ga dan door naar stap 2. Misschien heeft u recht op een bijstandsuitkering (of IOAW-uitkering) van de gemeente.  

Stap 2: Heeft u recht op een uitkering van de gemeente?

Heeft u geen recht op een uitkering van UWV? En geen ander (voldoende) inkomen?

Mogelijk heeft u dan recht op een bijstandsuitkering. U kunt in Almere een bijstandsuitkering aanvragen als u:

 • in Almere woont, 
 • Nederlander of EU-onderdaan bent of een geldig verblijfsdocument hebt, 
 • tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd bent, 
 • niet genoeg inkomen hebt om van te leven, 
 • geen andere uitkering kunt krijgen, 
 • geen of een bescheiden vermogen (spaargeld / waardevolle bezittingen) hebt.

Met vermogen bedoelen wij hier: spaargeld, luxe artikelen zoals een boot en auto, en andere waardevolle bezittingen. Bij een auto telt de dagwaarde tot €1.365. Is uw auto meer waard dan €1.365 wordt die hogere waarde bij uw vermogen opgeteld.

Uw vermogen mag niet meer bedragen dan:

Gehuwd/ samenwonend

€ 12.040  (totaal van u samen)

Alleenstaande ouder

€ 12.040 

Alleenstaande

€   6.020

 

Geldt bovenstaande voor u? Ga dan door naar stap 3.

Stap 3: Ben je jonger dan 27 jaar?

Wanneer je als jongere een bijstandsuitkering wilt aanvragen, dan gelden er een paar afwijkende regels. Bij het  aanvragen van een bijstandsuitkering wordt een zoekperiode opgelegd van 4 weken. In deze 4 weken wordt er van je verwacht dat je naar werk zoekt. Ook moet je onderzoeken of je terug kan keren naar school. De zoekperiode van 4 weken gaat in op de datum dat je je hebt gemeld voor de aanvraag om een uitkering.

Wat moet je doen?

 • Vraag via de link onder stap 5 een bijstandsuitkering aan. Nadat je deze stappen hebt doorlopen start jou zoekperiode van 4 weken. Je melddatum wordt geregistreerd en je krijgt een bevestigingsmail met informatie.  

Wat wordt er tijdens de zoekperiode van je verwacht?

 • Heb je geen startkwalificatie? (dit is een afgeronde opleiding op MBO-2, Havo of VWO niveau) en wel de mogelijkheid om deze te behalen, dan moet je op zoek naar een opleiding waarbij je recht hebt op studiefinanciering.
 • Ben je wel in het bezit van een starkwalificatie en vergroot jij door het volgen van een vervolgstudie, waarbij je recht hebt op een studiefinanciering, jou kansen op de arbeidsmarkt ook dan dien je je scholingsmogelijkheden te onderzoeken.
 • Als het niet mogelijk is om een opleiding te volgen dan dien je je aantoonbaar in te spannen om algemeen geaccepteerd werk te vinden binnen de 4 weken zoektermijn. Dit geldt ook als je je niet op tijd in kan schrijven voor een opleiding of een langere periode moet wachten tot je opleiding start.

Wat moet je na 4 weken kunnen laten zien ?

Je moet kunnen laten zien dat je actief bent geweest met het zoeken naar werk of een opleiding. Het vrijblijvend onderzoeken via internet zonder verdere vervolgacties is niet voldoende. Je zal moeten aantonen dat er activiteiten hebben plaatsgevonden. Dit kun je bijhouden op het activiteitenoverzicht.

Bij scholing gaat het om de volgende activiteiten:

 

 • Een verklaring van het Regionaal Meld‐ en Coördinatiepunt (RMC) waaruit een bindend studieadvies blijkt.
 • Een inschrijfbewijs en startmoment van een passende opleiding(en).
 • Een afspraakbevestigingen van gesprekken op school of het Loopbaan Expertisecentrum van ROC Flevoland
 • Bewijs van afwijzing opleiding(en) met opgaaf van reden
 • Overige documenten die kunnen aantonen dat je je hebt ingespannen om een passende opleiding te vinden.

Bij arbeid gaat het erom dat je:

 

 • Minimaal10 passende sollicitaties per week verricht en dit bijhoudt op het activiteitenoverzicht. 
 • Bij minimaal 3 uitzendbureaus staat ingeschreven en dat je deze iedere 2 weken bezoekt.
 • Minimaal bij 5 vacaturewebsites staat ingeschreven
 • CV up-to-date is.

Indien je van mening bent dat je niet kan werken of naar school kan, dien je hier bewijsstukken van te overleggen.

 

Niet vrijblijvend!

Het is belangrijk dat je je zoekperiode goed invult. Doe je dit niet, dan kan dit mogelijk gevolgen hebben voor de hoogte van je uitkering. In het uiterste geval, als je van plan bent om helemaal niet mee te werken, kan de uitkering zelfs geweigerd worden.

 

Bijhouden en bewaren van gegevens

Je moet alle documentatie van verrichte sollicitaties, ontvangstbevestigingen, uitnodigingen en afwijzingen bewaren. Ook alle bewijzen van inschrijvingen, uitnodigingen en/of afwijzingen voor opleidingen en overige correspondentie met scholen, moet je bewaren.

Zoekperiode voorbij en dan!

Als je in deze 4 weken alle mogelijke moeite hebt gedaan om werk te zoeken en uitgezocht hebt of je terug kan keren naar school, maar beide activiteiten zijn niet gelukt, dan kan je opnieuw een aanvraag indienen via “stap 5”. Dit moet je zo spoedig mogelijk te doen, uiterlijk binnen 3 weken na het einde van je zoekperiode. Vul bij die aanvraag de melddatum in die je eerder heb gekregen in je bevestigingsmail.

Uitzondering zoekperiode?

 • Als je een WW-uitkering ontvangt dan moet je vier weken voordat deze eindigt je melden voor het aanvragen van een uitkering. Doe je dit niet dan geldt alsnog een zoekperiode van 4 weken. 
 • Als je verhuist vanuit een andere gemeente waar je al een bijstandsuitkering ontving dan heb je geen zoekperiode.

Stap 4: Wat heeft u nodig voor een aanvraag?

A. Uw DigiD

Heeft u nog géén DigiD, dan moet u twee dingen doen:

1. Vraag direct een DigiD aan op DigiD.nl.

Vraag een DigiD aan

2. Meld u vandaag nog bij de gemeente Almere, via onderstaande button. Daarmee komt u bij het online formulier. Met dit online formulier geeft u aan dat u vandaag een uitkering wilde aanvragen en dat u vandaag uw DigiD heeft aangevraagd. deze datum wordt dan vastgelegd bij de gemeente als de zogenaamde meldingsdatum. Dat is belangrijk omdat uw uitkering (als deze wordt toegekend) pas in kan gaan vanaf de meldingsdatum.

Online melden bij gemeente Almere

Heeft u al een DigiD: ga dan door naar punt B.

B. Een e-mailadres

We hebben uw e-mailadres nodig om een aantal zaken naar u toe te sturen:

 • Bevestiging van uw aanvraag
 • Uitnodiging om online vragen te beantwoorden over werk en zorg

Heeft u geen e-mailadres? U kunt een e-mailadres aanmaken. Als dat niet zelf lukt, kunnen vrienden, familie of een hulpverlener u mogelijk helpen.

Als dat niet lukt, kunt u een aanvraag indienen zonder e-mailadres. Maak daarvoor een afspraak bij de balie Sociaal Domein via telefoonnummer 14036.

C. Uw bewijsstukken

Wij hebben bewijsstukken van u nodig om te beoordelen of u recht heeft op een uitkering. U kunt de bewijsstukken die u nu heeft meteen online meesturen bij uw aanvraag. Hoe sneller u deze bewijsstukken inlevert, hoe sneller wij uw verzoek kunnen behandelen.

Welke bewijsstukken?

Bekijk in deze lijst bewijsstukken welke u nodig heeft.

Let u op een aantal zaken:

 • Met de KopieID-app maakt u met uw smartphone een veilige kopie van uw identiteitsbewijs (ID-bewijs). U kunt de app eventueel ook gebruiken om andere bewijsstukken digitaal te maken. Dan kunt u ze meteen online meesturen met de aanvraag.
 • Hoe completer u uw aanvraag instuurt, hoe sneller wij uw recht op een uitkering kunnen bepalen. Maar wacht niet met aanvragen totdat u alle bewijsstukken heeft. U kunt ze ook later nasturen. 
 • Als u de online vragen straks heeft ingevuld (zie stap 5) dan krijgt u ook een overzicht te zien welke bewijsstukken nodig zijn.  

D. Een computer

Het is niet aan te raden uw mobiele telefoon te gebruiken voor het invullen van de online vragenlijst. U heeft dan kans dat de aanvraag niet goed binnenkomt. 

Stap 5: Aanvraag starten

Een uitkering aanvragen gaat via de beveiligde website de Snelbalie. Als u op onderstaande groene button klikt, dan komt u op deze website terecht.

 • Het invullen duurt ongeveer 30 minuten en is mogelijk van 06.00 in de ochtend tot 24.00 uur in de nacht. 
 • Vul de vragenlijst niet in op uw mobiele telefoon. U heeft dan kans dat uw aanvraag niet goed wordt verzonden naar de gemeente Almere. Heeft u de vragenlijst recent ingevuld op uw mobiele telefoon? Controleer dan of uw een e-mail ter bevestiging binnen heeft gekregen. Nee? Neem dan contact op met de gemeente via 14036.
 • Als u 15 minuten geen toets aanraakt/niets invult, dan moet u daarna opnieuw inloggen met uw DigiD. De antwoorden die u al heeft ingevuld blijven wel bewaard.
 • In totaal heeft u 3 uur de tijd om het programma af te ronden.
 • Als u alle vragen heeft beantwoord, dan kunt u de aanvraag insturen.
 • Zorg dat u uw bewijsstukken bij de hand heeft. 
 • Net zoals het systeem van de Belastingdienst, zijn een aantal zaken van u al bekend bij de Snelbalie. Dit heet het Digitaal Klantdossier. Het maakt het invullen makkelijker. 

Aanvraag uitkering starten

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

Is uw aanvraag gelukt? Dan heeft u een bevestiging in de mailbox van het door u opgegeven e-mailadres. Controleer ook uw spammail.

Is er iets misgegaan? Wilt u graag hulp bij uw aanvraag? Neem dan z.s.m. contact met de gemeente via 14 036 of ga naar de balie Sociaal Domein.

Wat gebeurt er verder na uw aanvraag:

 • U wordt uitgenodigd voor een intakegesprek
 • Wanneer de bewijsstukken niet compleet zijn ontvangt u een zogenaamde 'hersteltermijnbrief'. U krijgt dan de kans om de ontbrekende stukken alsnog op te sturen binnen 7 werkdagen.
 • Wanneer wij aanvullende informatie nodig hebben ontvangt u ook een brief van ons.
 • U neemt deel aan de Startdag. Op de Startdag staat werk voorop. U neemt deel aan verschillende workshops zoals een workshop CV maken, solliciteren en rechten en plichten tijdens de uitkering. Zijn er obstakels voor u om te werken, dan maakt u samen met een klantmanager een plan van aanpak. U kunt dan denken aan een traject om u voor te bereiden op reguliere arbeid of u te begeleiden richting de juiste zorginstanties.  

Besluit

Heeft u alle bewijsstukken volledig en op tijd aangeleverd, bent u op het intakegesprek en op de Startdag geweest? En hebben wij geen verdere vragen meer? U krijgt dan binnen acht weken een brief thuisgestuurd, waarin staat of u wel of niet een uitkering krijgt. Deze brief heet een 'beschikking'.

Voorschot
Als u een uitkering aanvraagt kan het dus een tijdje duren voordat u geld krijgt. Daarom krijgt u binnen vier weken na de aanvraag een voorschot. U moet dan wel alle noodzakelijke gegevens aan de gemeente Almere hebben doorgegeven. U krijgt geen voorschot als direct duidelijk is dat u geen recht heeft op bijstand.

 

 

Na uw aanvraag: Extra bewijstukken aanleveren

Heeft u uw aanvraag ingediend?

En zijn er nog bewijsstukken die nodig zijn voor uw aanvraag? Dat kunt u doen op 2 manieren:

1. Bewijsstukken uploaden

Via onderstaande link kunt u de bewijsstukken uploaden en naar de gemeente sturen:

Bewijsstukken uploaden

Let u op een aantal zaken:

 • Bewijsstukken mogen niet groter zijn dan 1 MB.
 • Met de KopieID-app maakt u met uw smartphone een veilige kopie van uw identiteitsbewijs (ID-bewijs). U kunt de app eventueel ook gebruiken om andere bewijsstukken digitaal te maken.

2. Afspraak maken bij balie Sociaal Domein

U kunt uw bewijsstukken ook langs brengen bij de balie Sociaal Domein. U maakt daarvoor een afspraak via onderstaande button. Tijdens de afspraak helpt een gastvrouw of gastheer bij de balie Sociaal Domein om uw bewijsstukken in te scannen. Kies voor de optie Sociaal Domein.

Afspraak maken

Na uw aanvraag: Vragen over werk beantwoorden

Het zoeken en vinden van werk staat voorop bij het aanvragen en ontvangen van een uitkering. Daar krijgt u hulp bij. Via het programma SZeebra heeft u een persoonlijke, online omgeving waar u onder meer vragenlijsten in kunt vullen, vacatures kunt zoeken, uw cv kunt maken en beroepstesten kunt doen.Vóór het intakegesprek beantwoordt u op SZeebra een aantal vragen over werk en scholing.

Als werk nog niet mogelijk is, kunnen de vragen ook gaan over zorg en participatie.

In de instructie SZeebra leest u hoe het programma werkt. Als u een aanvraag heeft ingediend krijgt u van ons inloggegevens voor SZeebra.

Uitkering aanvragen voor daklozen

 1. U heeft een briefadres nodig van het Leger des Heils of een particulier briefadres. Dit kunt u aanvragen bij Burgerzaken.
 2. Daarna gaat u naar het inloopspreekuur bij de Balie Sociaal Domein, van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.
 3. Neem deze bewijsstukken mee:
  • Geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs);
  • afschriften van al uw betaal- en spaarrekeningen van de afgelopen drie maanden. Maakt u prints van internetbankieren? Zorg dan dat ook de naam van de rekeninghouder, het rekeningnummer en het saldo op de prints staan;
  • bewijs van uw inkomsten, als u inkomsten heeft;
  • de toekenning van het briefadres.

Mogelijk zijn er nog andere bewijsstukken nodig voor uw aanvraag. Die worden dan bij u opgevraagd.

FAQ Aanvraag uitkering

If you can read this, you have to activate javascript for your browser. This extension was brought to you by TYPO3-Macher, die TYPO3-Agentur.
BewijsstukkenDe online vragenlijst (snelbalie)Heb ik recht?Wachten en voorschotWerken en zorg
Ik heb mijn bewijsstukken niet digitaal. Hoe kan ik ze zelf scannen? Kan ik ook een foto maken?
 • Als u zelf uw bewijsstukken inscant, bundel ze dan per onderwerp. Bijvoorbeeld bankafschriften bij elkaar, legitimatie van u en uw partner bij elkaar, enzovoort. Zorg ervoor dat u niet alle bewijsstukken in één document opslaat. Wij kunnen de bewijsstukken dan niet meteen verwerken.
 • U kunt ook een foto maken van uw bewijsstuk en deze foto opslaan onder een handige naam (bijvoorbeeld legitimatie of bankafschrift).
Ik wil bewijsstukken meesturen met de aanvraag. Welke formaten zijn toegestaan?

U kunt maximaal 20 bijlagen meesturen met de aanvraag.

U kunt documenten van het type ‘jpg’, ‘bmp’, ‘png’, of ‘pdf’ sturen.

De maximale omvang per bestand is 900kb (verklein eventueel te grote bestanden).

 

Hoe kan ik bewijsstukken inleveren?

U kunt op verschillende manieren (bewijs)stukken bij ons inleveren. Zet op elk document uw klantnummer.

 • Online meesturen met de aanvraag.
 • Na uw aanvraag uploaden: Via de groene button kunt u de bewijsstukken uploaden. U krijgt daarvan een bevestiging toegestuurd.

Direct bewijsstukken uploaden (DigiD nodig)

 • Mailen: U kunt de stukken thuis ook scannen en sturen naar info@almere.nl . Om ervoor te zorgen dat uw stukken op de plek van bestemming komen, moet u in het “onderwerp” vermelden: Werk en Inkomen. Vergeet niet in uw e-mail uw naam en burgerservicenummer (BSN) vermelden.
 • Afspraak maken: U kunt een afspraak maken via almere.nl/afspraak. Kies voor de categorie 'Sociaal Domein' en 'hulp bij inscannen'. De gastheren en gastvrouwen bij Sociaal Domein in het stadhuis helpen u dan bij het inscannen en insturen van de bewijsstukken.


Ik heb bewijsstukken ingeleverd. Zijn deze al ontvangen?

 Als u de stukken via het digitale uploadformulier heeft ingestuurd, heeft u een bevestiging gekregen via e-mail. Als u de stukken heeft meegestuurd met uw aanvraag heeft u een bevestiging gekregen aan het eind van de aanvraag. Als u de stukken heeft ingescand op het stadhuis met hulp van een gastvrouw of gastheer heeft u ook een bevestiging gekregen.

Kan ik de vragenlijst invullen / een aanvraag indienen op mijn mobiele telefoon of tablet?

Het is op dit moment niet te adviseren om uw aanvraag in te dienen via uw mobiele telefoon of tablet. Het is mogelijk dat de aanvraag dan niet goed wordt verzonden naar de gemeente. Wij adviseren uw aanvraag in te dienen via een computer of laptop. Controleer na uw aanvraag altijd of u een e-mail met de bevestiging van uw aanvraag heeft ontvangen.

Als ik tussentijds stop met beantwoorden van de vragen, moet ik daarna opnieuw beginnen?

Vanwege privacy en veiligheid logt DigiD automatisch uit als er ongeveer een kwartier geen actie is ondernomen op het scherm.

Zolang uw inlog met DigiD nog niet is verlopen, kunt u de aanvraag meteen voortzetten.

Als de onderbreking langer heeft geduurd, kunt u opnieuw inloggen en kiezen voor het verder gaan met behoud van de eerder ingevulde antwoorden.

Hoe weet ik of mijn aanvraag bij de gemeente is binnengekomen?

U ontvangt binnen enkele minuten na verzending van de aanvraag een e-mail ter bevestiging. De afzender van dit bericht is noreply@almere.nl Als u het bericht niet in uw postvak van uw e-mailaccount kunt vinden, controleert u dan uw spam folder.

Heeft u geen mail ontvangen, controleer dan of u de online vragenlijst volledig hebt doorlopen. Als u de vragenlijst al heeft afgesloten kunt u opnieuw inloggen met uw DigiD.

Op de laatste pagina staat dat u klaar bent met het indienen van uw aanvraag en de vragenlijst kunt afsluiten.

Heeft u daarna geen mail ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente (14 036).

Ik wil een aanvulling aanvragen op mijn WGA- of WW-uitkering en ik ben ouder dan 50 jaar. Hoe kan ik dit doen?

U kunt een aanvulling aanvragen via de online vragenlijst van de snelbalie. Dat kan alleen als uw WGA- of WW-uitkering lager dan de voor u geldende bijstandsnorm is.

Hoe kunt u dit aanvragen:

In de online vragenlijst, bij algemene gegevens, krijgt u op een gegeven moment de volgende vraag:

Ontvangt u op dit moment of ontving u tot voor kort een WW- of WGA-uitkering?

U antwoordt hierop: Nee, geen van beiden.

U krijgt later de vraag of uw inkomen heeft (bij het onderdeel inkomen). Daar geeft u uw WGA- of WW-uitkering op als inkomen. 

Bij vragen kunt u contact opnemen met 14 036. 

We werken eraan om dit te verbeteren in de vragenlijst.

Ik kan geen aanvraag indienen, omdat ik nog een bijstandsuitkering in een andere gemeente zou ontvangen. Wat kan ik doen?

Het kan zijn dat de gemeente waar u voorheen een uitkering ontving, de uitkering administratief nog niet beëindigd heeft waardoor u deze melding krijgt. Neem in dat geval contact op met de gemeente (14 036).

Ik heb geen recht omdat ik teveel vermogen heb. Wat betekent dit?

U kreeg waarschijnlijk deze melding bij het invullen van de online vragenlijst:

Een uitkering wordt niet toegekend aan personen met een vermogen boven de vermogensgrens. Om die reden raden we u aan de aanvraag af te breken en niet in te dienen.

Uitleg:

U heeft een vermogen (spaargeld en bezittingen) boven de vermogensgrens. Zie stap 2 op deze pagina voor de hoogte van de vermogensgrens.

Het is de bedoeling dat u in uw eigen bestaan te voorziet met een deel van uw vermogen. 

Zodra uw vermogen onder de vermogensgrens komt, en u dit geld op een verantwoordelijke manier heeft uitgegeven, kunt u mogelijk opnieuw uitkering aanvragen. Om te bepalen hoelang deze periode minimaal dient te zijn, raden wij u aan om contact op te nemen met de gemeente (14 036).

Ik ben dakloos. Kan ik een uitkering aanvragen?

Ja, dat kan. Daarvoor is onderstaande nodig:

 1. U heeft een briefadres nodig van het Leger des Heils. Dit kunt u aanvragen bij Burgerzaken.
 2. Daarna gaat u naar het inloopspreekuur bij de Balie Sociaal Domein, van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.
 3. U neemt daarbij deze bewijsstukken mee:
  • Geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs);
  • afschriften van al uw betaal- en spaarrekeningen van de afgelopen drie maanden. Maakt u prints van internetbankieren? Zorg dan dat ook de naam van de rekeninghouder, het rekeningnummer en het saldo op de prints staan;
  • bewijs van uw inkomsten, als u inkomsten heeft;
  • de toekenning van het briefadres.

Mogelijk zijn er nog andere bewijsstukken nodig voor uw aanvraag. Die worden dan bij u opgevraagd.

Kan ik een postadres aanvragen bij de gemeente?

U kunt een postadres (briefadres) aanvragen bij het Leger des Heils. Belangrijk is dat u voldoet aan de voorwaarden. De voorwaarden zijn:

 • U heeft  geen woonadres in Almere, maar u verblijft wel hier en daar in Almere.
 • Wanneer u voor opvang regelmatig bij het Leger des Heils verblijft kunt u daar een postadres krijgen. U moet dan nog wel aangifte doen van het briefadres bij Burgerzaken.
 • Wanneer u niet bij het Leger des Heils verblijft kunt u via Burgerzaken bij de gemeente een postadres aanvragen.
Hoe hoog is mijn uitkering?

De wettelijke vastgestelde hoogte van de bijstanduitkering kunt u vinden op

www.almere.nl/werken/uitkering/uitkeringsbedragen-en-vakantiegeld

 

 

Wat is een kostendeler?

Een kostendeler is een persoon die de woonkosten kan delen met anderen. Bent u boven de 21 en ontvang u geen studiefinanciering? Dan bent u een kostendeler als u samen in één woning woont met anderen boven de 21 jaar die geen studiefinanciering ontvangen. U kunt dan een aantal kosten delen, zoals huur en kosten voor energie.

Bent u kostendeler dan ontvangt u een lagere uitkering dan iemand die alleen woont. Dit heet de kostendelersnorm. U bent geen kostendeler als er sprake is van een commercieel contract.

Krijg ik een voorschot?

Als u een uitkering aanvraagt kan het maximaal 8 weken duren voordat u geld krijgt. Als wij moeten wachten op (aanvullende) bewijsstukken, kan de aanvraag langer duren.

Binnen vier weken na de aanvraag kunt u een voorschot krijgen. Voorwaarde is wel dat u alle noodzakelijke gegevens aan de gemeente Almere heeft doorgegeven. U krijgt geen voorschot als direct duidelijk is dat u geen recht heeft op bijstand. Het voorschot is 90% van de voor u van toepassing zijnde norm.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Wij streven ernaar uw aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Wij moeten uw aanvraag in ieder geval binnen 8 weken beoordelen. Als wij nog bewijsstukken van u nodig hebben, als u niet meedoet met de startdag of andere afspraken, dan kan het langer dan 8 weken duren.

Ik kan niet werken. Kan ik een uitkering aanvragen?

Mogelijk bent u (tijdelijk) niet in staat bent om (voltijd) te werken. Dit kunt u bespreken tijdens de startdag. Als uit onderzoek blijkt dat u niet in staat bent om betaald werk te verrichten, kunnen wij u ontheffen van uw arbeidsplicht. Wel maken we dan met u afspraken over wat u wel gaat doen. U wordt niet ontheven van uw re-integratieplicht.

Ons uitgangspunt is dat iedereen meedoet. Wij willen graag dat u doet wat voor u mogelijk is. Dit kan vrijwilligerswerk zijn, dagbesteding, een re-integratietraject, mantelzorg of nog iets anders. Uw klantmanager maakt hierover een individuele afspraak met u.

Krijg ik een vast contactpersoon?

Zodra uw uitkering is toegekend krijgt u een vast contactpersoon. Wanneer u een traject volgt via de gemeente, krijgt u voor dat traject een vast contactpersoon.

Moet ik solliciteren?

Ja, u moet solliciteren. Als u een bijstandsuitkering ontvangt, dan verwachten wij dat u uw best doet om zo snel mogelijk uit de uitkering te komen. Dat kan door het vinden van betaald werk. Daarom eisen wij van u dat u solliciteert.

Alleen in dringende situaties kunt u van de sollicitatieplicht ontheven worden, bijvoorbeeld als u (langdurig) ziek bent. Als zo’n dringende situatie zich voordoet kunt u contact opnemen met uw klantmanager.

Wat is de startdag?

Als u een uitkering aanvraagt nodigen wij u uit voor de startdag. Tijdens de startdag krijgen wij inzicht in uw kansen op werk.  U neemt deel aan workshops zoals CV maken en solliciteren. Ook krijgt u voorlichting over uw rechten en plichten tijdens de uitkering.

U heeft tijdens de startdag ook een gesprek met een inkomensconsulent. De inkomensconsulent neemt de door u ingeleverde bewijsstukken met u door en beoordeelt of alle informatie aanwezig is om een uitkering aan te vragen. Daarna wordt uw aanvraag in behandeling genomen.

De startdag en het gesprek met de inkomensconsulent zijn dus belangrijke voorwaarden om een uitkering te ontvangen.

Wat vindt u van onze website?