Skip to content

Activeringscentrum

Het Activeringscentrum Almere

Bent u nog niet klaar voor een betaalde baan, maar wilt u wel vooruit? Dan kunt u terecht bij het Activeringscentrum Almere. In het Activeringscentrum leert u uw eigen talenten en capaciteiten (her)kennen. Dat gebeurt in een vertrouwde sfeer, met persoonlijke begeleiding en in een groep mensen in een gelijke situatie. In het Activeringscentrum gaat het om maatwerk. Dat wil zeggen dat we samen met u kijken naar uw persoonlijke situatie en u helpen om zelf oplossingen te vinden. Samen met uw begeleider en andere deelnemers onderzoekt u de mogelijkheden om passend vrijwilligerswerk te doen. Het activeringstraject duurt maximaal een half jaar. Het doel is om duurzaam actief te worden als vrijwilliger binnen uw eigen wijk of stad.

Voor wie?

Het activeringscentrum is voor iedereen die recht heeft op een bijstandsuitkering, nog niet klaar is voor een betaalde baan en nog geen ander traject volgt. Een aanmelding bij het activeringscentrum kunt u bespreken met uw klantmanager bij Sociale Zaken. Uw klantmanager kan ook op eigen initiatief overwegen of een traject in het Activeringscentrum voor u geschikt is en contact met u opnemen hierover. U kunt dan worden aangemeld voor een intakegesprek op het activeringscentrum.

Wat is het doel?

De gemeente Almere streeft ernaar om alle uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een stap vooruit te laten maken. Iedereen zet zich naar vermogen in. Door het ontdekken van eigen talenten en het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen, vergroot u uw toekomstperspectief. Maar ook verbetert u de toekomst van uw wijk en de stad. Deze werkwijze sluit naadloos aan op de integrale wijkaanpak van gemeente Almere. Die heeft als doel om de toekomst van bewoners en wijken te verbeteren.

Waarom meedoen?

Bij deelnemers van het activeringscentrum is gebleken dat het zelfvertrouwen groeit, zij meer regie over hun eigen leven hebben en beter in staat zijn om nieuwe contacten te leggen en zich minder alleen voelen.

Meer informatie?

Neem contact op met uw klantmanager, via het contactformulier of telefoonnummer 14 036.

De gemeente werkt binnen het Activeringscentrum samen met onder andere de Schoor, woningcorporaties, de politie en Kwintes.

Heeft u klussen voor het activeringscentrum?

Het activeringscentrum sluit graag aan bij activiteiten en wensen in de buurt. U kunt als partner in de integrale wijkaanpak diensten of klussen bij het centrum neerleggen.

Wat vindt u van onze website?