Skip to content

Afval scheiden

Blik en drinkpakken? Doe ze bij het plastic in de bak!

Nu mag u ook blik en lege drinkpakken in de plasticbak of de plasticcontainer gooien! Zo kunnen we ook blik en drinkpakken weer hergebruiken. Lees meer.

Elk huishouden, groot of klein, produceert afval. Wij gooien allemaal groenteresten, oud papier, lege flessen en nog veel meer weg. Maar de meeste zaken die als afval worden weggegooid zijn grondstof, en kunnen hergebruikt worden als we ze gescheiden inzamelen en verwerken. Daarom voert Almere het motto: van afval naar grondstof! En vragen we u uw afval goed te scheiden.

Restafval

Als u uw afval goed scheidt, levert u vooral grondstoffen in. U houdt nog maar een klein beetje restafval over. Restafval is alles wat niet valt onder de categorie glas, papier, plastic, blik, drankenkartons, textiel, klein chemisch afval (kca), bioafval, bruin- en witgoed, grofvuil, bouw- en sloopafval, grond, aarde en kringloopgoederen.

U kunt uw restafval kwijt in uw duobak, die eens in de twee weken geleegd wordt. De duobak bestaat uit twee delen: het voorste deel is bestemd voor bioafval en in het achterste deel (aan de zijde van de wielen) kunt u restafval kwijt. Heeft u geen duobak omdat u in hoogbouw woont? Dan kunt u het restafval deponeren in de ondergrondse afvalcontainers. 

Afvalbak aanbieden

We vragen u zich een aantal regels te houden bij het aanbieden van uw afvalbakken:

  • Het is niet toegestaan het tussenschot in uw duobak te verplaatsen of te verwijderen. De vuilniswagen kan uw afval dan niet meer gescheiden verwerken. Het voorste deel van de duobak is bestemd voor bioafval en in het achterste deel (aan de zijde van de wielen) kunt u restafval kwijt.
  • Voorkom ook dat uw afvalbak te vol wordt: afval dat er boven uitsteekt, komt namelijk niet in de vuilniswagen, maar op straat terecht.
  • Uw afvalbak mag niet zwaarder zijn dan 60 kg omdat de vuilniswagen niet meer gewicht kan tillen. Afval dat vastzit in de afvalbak, laat niet los tijdens het legen.
  • U kunt de bak vanaf 20.00 uur op de avond voorafgaand aan de ophaaldag op de opstelplaats zetten. Op de dag van de inzameling kan de bak al vanaf 8.00 uur geleegd worden. Haal de bak voor 's avonds voor 20.00 uur weer binnen. 
  • Druk papier en karton en plastic in de bakken aan, zodat er meer in past.
  • Wacht met de afvalbak buitenzetten tot die goed vol zit. Sla zo mogelijk een leging over.
  • Scheid uw afval goed en zorg ervoor dat er geen ander afval in de bak zit dan waar de bak voor bedoeld is!

Wat gebeurt er met het rest- en bioafval uit uw duobak?

In een duobak zitten twee compartimenten; het voorste is voor bioafval en het achterste voor restafval. In de vuilniswagen zitten óók twee compartimenten. Als de vuilniswagen de duobak leegt worden door een systeem in de wagen de afvalsoorten gescheiden opgevangen. In het bovenste deel van de wagen gaat het restafval, in het onderste deel komt het bioafval. 

Wanneer de vuilniswagen vol is gaat deze vervolgens naar afvalverzamellocatie Braambergen. Op Braambergen wordt het restafval gestort in een grote bak. Het bioafval wordt daarna apart in een andere bak gestort.  

Restafval 

Het restafval wordt door een shovel in een perscontainer geschept en deze containers gaan naar de Huisvuilcentrale in Alkmaar voor verbranding. Uit de verbranding van ons restafval wordt elektriciteit gewonnen.

Bioafval 

Het bioafval gaat naar Orgaworld in Lelystad. Ook hier wordt energie uit gewonnen. Bioafval wordt vergist. Tijdens het vergisten komt biogas vrij, dat wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken. Van de rest wordt compost gemaakt. 

In Almere kunt u van april tot en met september gratis compost ophalen bij het recyclingperron in Almere Buiten. Zo heeft u weer plezier van uw eigen afval.

Bedrijfsafval

Bedrijven en instellingen moeten zelf hun afvalverwerking regelen. U moet het bedrijfsafval laten ophalen door een particulier inzamelbedrijf. Alleen bedrijven in het Stadscentrum die gebruik kunnen maken van het Ondergronds Afvaltransportsysteem (het OAT) kunnen een inzamelovereenkomst met de gemeente Almere afsluiten voor hun bedrijfsafval. Voor deze uitzondering heeft de gemeenteraad in 2016 een zogenaamd algemeen belang besluit genomen. Bij het NIWO-ondernemersloket kunt u een bedrijf zoeken dat bedrijfsafval inzamelt. 

Wat is bedrijfsafval? 

Bedrijfsafval is afval dat niet uit een huishouden in Almere voortkomt. Dat zijn naast bedrijven ook andere organisaties zoals kringloopwinkels, verenigingen, stichtingen, scholen etc.

Bij de recyclingperrons het het Upcyclecentrum wordt de toegang aan de brenger van afval ontzegt wanneer aan één van het onderstaande zich voordoet: 
- het afval is afkomstig uit een ander georganiseerd verband dan een huishouden (of gezin), 
- het afval is afkomstig van een ander perceel dan het eigen (woon)perceel, 
- het afval is afkomstig van iemand die geen afvalstoffenheffing in Almere is verschuldigd. 

Vragen?

Neem dan contact op via telefoonnummer 14 036 of via het contactformulier onder vermelding van ‘Bedrijfsafval’.

Wat vindt u van onze website?