Afvaldumpingen

De gemeente Almere is gestart met vier pilots  om het aantal afvaldumpingen in Almere terug te dringen. Op dit moment halen we wekelijks 750 dumpingen op uit de stad. Dat kost veel geld en het trekt ongedierte en zwerfvuil aan. We willen het aantal dumpingen met 55 % verminderen tot 338 per week. 

Wat is een afvaldumping?

Een afvaldumping is het neerzetten van huis-, bouw-, sloop- en tuinafval op een andere plek dan in de daarvoor bestemde containers en het dumpen van grofvuil in de openbare ruimte zonder daarvoor een afspraak te maken om het grofvuil op te laten halen. 

Pilots

Op verschillende locaties in Almere onderzoeken we welke aanpak het beste werkt bij de bestrijding tegen gedumpt afval. Daarom starten er dit jaar vier pilots:

1. Anders  handhaven door  het verhalen van alle kosten van het opruimen van het gedumpte afval op diegene die het afval verkeerd aanbiedt. Deze pilot is in maart 2016 in Almere Buiten en Almere Haven gestart.

2. Door bewoners meer te betrekken bij de problematiek rond afvaldumpingen in de buurt gaan we samen met de buurt aan de slag tegen afvaldumpingen. Deze pilot is in maart 2016 in Noorderplassen en Muziekwijk gestart.

3. In Tussen de Vaarten en de Indische buurt gaan we actiever monitoren of afvalcontainers het wel doen en de omgeving schoon, heel en veilig is. Deze pilot is in april 2016 gestart.

4. In heel Almere hebben we de wachttijd om het gratis grofvuil op te laten halen tijdelijk aangepast. Dit was twee weken en is nu één week. Ook is het nu mogelijk om, tegen betaling van 15 euro, het grofvuil de volgende werkdag te laten ophalen. Deze pilot is in mei 2016 gestart.

Alle pilots duren drie maanden, behalve pilot 2, die duurt zes maanden.

Wat kunt u zelf doen?

Zet uw afval niet naast de container, ook niet als er al afval naast staat. Afval naast de containers plaatsen zorgt voor overlast en trekt ongedierte aan. Is een container vol of stuk, of staat er afval naast, meld dit bij de gemeente. Heeft u vuilnis dat niet in de afvalbakken of containers past, breng dit naar een recyclingperron of maak een afspraak voor het ophalen van grofvuil.

Wat vindt u van onze website?