Nederland Schoon

Prijsuitreiking scholenwedstrijd Week van Nederland Schoon

Op woensdag 15 juni reikte Frits Huis, wethouder Stedelijk beheer, de prijzen uit van de wedstrijd uitgeschreven onder alle basisscholen van Almere tijdens de Week van Nederland Schoon. De wedstrijd was om zo veel mogelijk zwerfafval te verzamelen tijdens deze nationale week. 

Ieder stadsdeel had een winnaar! De scholen De Loofhut (Haven), Montessorischool Randstad (Stad Oost), De Droomspiegel (Poort), De Watertuin (Stad West) en Het Kristal (Buiten) ontvingen uit handen van wethouder Frits Huis een cheque van € 300 voor het meeste ingezamelde zwerfafval tijdens de Week van Nederland Schoon. Goede Landelijke Opschoondag en veel schoonmaakacties

Op zaterdag 19 maart was de start van de Landelijke Opschoondag. Olaf de Koning, gebiedsmanager van Almere Haven, gaf samen met burgemeester Franc Weerwind en de directeur van Nederland Schoon, Helen van Zutphen de aftrap van de Landelijke Opschoondag in Almere Haven. Drie Supporters van Schoon uit Almere Haven kregen uit handen van de burgemeester een oorkonde voor hun enorme inzet om in hun buurt het zwerfafval op te ruimen. Almere had dit jaar weer veel schoonmaakacties in de stad, zo’n 63. In totaal deden ruim 5100 mensen mee om zwerfafval op te ruimen. 

Iedereen, die mee heeft gedaan aan de schoonmaakacties, hartelijk dank! 

Over Supporter van Schoon

Supporter van Schoon is een landelijk initiatief gestart door Stichting Nederland Schoon om mensen te verenigen die het belangrijk vinden om in een schone omgeving te leven. Door gelijkgestemden (publiek, organisaties, gemeenten) lokaal met elkaar te verbinden en te activeren, maken we een grotere vuist tegen zwerfafval. Samen staan we sterker voor een schone buurt. Kijk voor meer informatie en acties in de buurt op supportervanschoon.nl 

 

 

Huldeborden Nederland Schoon voor Almere

Eerste huldebord Almere Schoon wordt geplaatst

Almere is in 2014, net als vorig jaar, door de Stichting Nederland Schoon uitgeroepen tot de stad met de  meeste schoonmaakacties en vrijwilligers tijdens de landelijke Week van Nederland Schoon in 2014. En dat mag iedereen weten! 

Woensdag 19 november werd het eerste huldebord van Nederland Schoon onder het plaatsnaambord bij de entree van stadsdeel Almere Stad Oost geplaatst. Tanja van Nieuwenhuizen, adjunct-directeur Stadsbeheer van de gemeente Almere had de eer dit eerste bord te bevestigen aan het bord langs de Veluwedreef. In de komende tijd wordt ook bij de entrees van de andere stadsdelen een huldebord geplaatst. 

Week van Nederland Schoon

Eind maart en begin april hebben in Almere tijdens de Landelijke Opschoondag en de Week van Nederland Schoon maar liefst 34 schoonmaakacties plaatsgevonden. Bijna 3500 vrijwilligers deden mee met het opruimen van zwerfafval tijdens de schoonmaakacties in verschillende wijken en buurten van Almere. Dat waren er dit jaar ruim 1000 meer dan vorig jaar. Begin juli is de gemeente Almere al officieel gehuldigd door Nederland Schoon als winnende gemeente.

Almere weer gemeente met meeste schoonmaakinitiatieven in 2014

Wethouder Frits Huis bij Egelantierschool

Almere werd voor het tweede jaar op rij gehuldigd als winnende gemeente met de meeste schoonmaakinitiatieven tijdens Landelijke Opschoondag. Het bleek een nek aan nek-race met Amsterdam, maar met 34 grote schoonmaakacties bleek Almere toch de grote winnaar. 

Wethouder Frits Huis kreeg op 2 juli uit handen van Vincent Breedveld van Stichting Nederland Schoon een mooie bokaal uitgereikt in de school de Egelantier in de Oostvaardersbuurt. Frits Huis gaf aan zeer trots te zijn op de huldiging: “Omdat ik wethouder ben mag ik deze bokaal in ontvangst nemen terwijl ik normaal in het stadhuis zit, maar jullie hebben het uiteindelijk gedaan op straat. Wel 3461 Supporters van Schoon binnen Almere hebben zich ingezet om Almere nog schoner te maken en hebben een leuke dag gehad met z’n allen.” Daarna zette de wethouder ook vijf winnende basisscholen in zonnetje. Deze basisscholen hadden het meeste zwerfvuil opgehaald in hun stadsdeel. Met de overhandiging van een cheque van € 300,- werden zij allen blij gemaakt en gestimuleerd om door te gaan met hun geweldige inzet. 

De winnende scholen zijn: De Egelantier, Montessorischool Stad-Randstad, de Duizendpoot, de Europaschool en de Polderhof. 

Almere weer gemeente met meeste Supporters van Schoon

Almere is dit jaar, net als in 2013, weer de gemeente met de meeste schoonmaakacties met Supporters van Schoon tijdens de Week van Nederland Schoon. Eind maart en begin april hebben in Almere tijdens de Landelijke Opschoondag en de Week van Nederland Schoon maar liefst 34 schoonmaakacties plaatsgevonden. Wethouder Ed Anker is verheugd over deze benoeming: "Al die mensen hebben er niet alleen voor gezorgd dat Almere schoner is geworden, ze hebben elkaar ook beter leren kennen en gezamenlijk een leuke welbestede dag gehad". 


Bijna 3500 vrijwilligers deden mee met het opruimen van zwerfafval tijdens de schoonmaakacties in verschillende wijken en buurten van Almere. Dat waren er dit jaar ruim 1000 meer dan vorig jaar. 

Almere gemeente met de meeste Supporters van Schoon 2013

Burgemeester Jorritsma neemt bokaal in ontvangst
Burgemeester Jorritsma neemt bokaal in ontvangst

Almere is gehuldigd als gemeente met de meeste Supporters van Schoon in 2013. In maart hebben in Almere tijdens de Landelijke Opschoondag maar liefst 49 schoonmaakacties plaatsgevonden. NederlandSchoon vond dat dit niet ongemerkt voorbij mocht gaan en directeur Helene van Zutphen overhandigde een enorme bokaal aan burgemeester Annemarie Jorritsma. 

Ook enkele van de 49 initiatieven werden in het zonnetje gezet. Zo kreeg een groep leerlingen van Polygoon ASG enorme medailles uitgereikt voor hun inspanningen om Almere en omgeving schoon te houden.

Wat vindt u van onze website?