Skip to content

Olie en vet, recycle het!

21 december 2018
Logo Olie en vet, recycle het!

Nu oud en nieuw er aan komt, gaan veel mensen het frituurvet of -olie in de frituurpan verschonen. Lever dan het oude vet of olie in op een van de recyclingperrons.

Lever het in!

Giet gebruikt frituurvet of -olie in de originele verpakking of een oude plastic fles. Verzamel ook bakolie in een plastic pot of fles. Breng de afgesloten verpakking naar een van de recyclingperrons of een van de  andere inleverpunten in Almere. Alleen kleine restjes in de pan? Veeg die met keukenpapier weg en gooi dat papier bij het restafval in de duobak.

Voorkom rioolverstopping

Gebruikt frituurvet en bakolie die door toilet of gootsteen worden gespoeld, zorgen voor verstoppingen in het riool en extra werk bij de waterzuivering. Door beide in te leveren, kunnen vet en olie worden verwerkt tot schone biobrandstof. De inwoners van Almere zijn goed in afvalscheiding. Het is een kleine moeite en draagt bij aan een duurzame samenleving. Kijk voor meer informatie en inleverpunten in Almere op www.vetrecyclehet.nl 

Wat vindt u van onze website?