Skip to content

Ondergronds Afvaltransportsysteem

Ondergronds Afvaltransportsysteem

Almere Stad Centrum, foto dak

In Almere Stad Centrum wordt het Ondergronds Afvaltransportsysteem (OAT) gebruikt om afval in te zamelen en bewoners en bedrijven maken hier gebruik van. Om afval kwijt te kunnen hebben bewoners en bedrijven een toegangskey om gebruik te maken van het systeem. 

 

Toegangskey OAT 

Voor het gebruik van het OAT heeft u een toegangskey nodig. Deze kunt u aanvragen bij de gemeente Almere via telefoonnummer 14 036 of via het contactformulier. Er wordt 1 toegangskey per woning/bedrijf gratis verstrekt. Voor bedrijven geldt dat zij, tegen betaling van € 15.- per key, meerdere keys kunnen aanvragen. De key blijft eigendom van de gemeente Almere.

Toegangskey OAT kwijt of beschadigd?

Bent u uw toegangskey kwijt of is deze door beschadiging niet meer bruikbaar, dan kunt u tegen betaling van € 15.- (gepast en contant) (administratiekosten) een nieuwe key aanvragen bij de gemeente Almere via telefoonnummer 14 036 of via www.almere.nl/contactformulier.
De verloren of beschadigde key wordt geblokkeerd om oneigenlijk gebruik tegen te gaan. 

Nieuwe toegangskey ophalen

U heeft gemeld dat uw key kwijt is of dat deze beschadigd is. Hierna wordt u gebeld om een afspraak te maken om uw nieuwe key op te halen (tijdens kantooruren van 9.00 tot 16.00 uur). Voor een goede afhandeling verzoeken wij u uw legitimatie (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) te tonen bij het ophalen van de key. Na ondertekening van een ontvangstbevestiging kunt u de key in ontvangst nemen. 

Verhuist u?

Huurt u een woning dan verzoeken wij u bij verhuizing de key tegelijk met de sleutels in te leveren bij de verhuurder. Is de woning uw eigendom, dan laat u de key en deze handleiding in de woning achter voor de nieuwe bewoner.

Nieuwe prullenbakken in Almere Stad Centrum

Foto nieuwe prullenbakken Almere Stad Centrum

De prullenbakken in Almere Stad Centrum zijn in het voorjaar 2018 vervangen.  

Deze nieuwe prullenbakken maken ook gescheiden afvalinzameling in de openbare ruimte mogelijk. Zo kunnen restafval, plastic verpakkingen, blik, drinkpakken en papier apart worden ingezameld. Hierdoor kunnen de bezoekers van het centrum meehelpen met gescheiden afvalinzameling en zo eenvoudig een bijdrage leveren aan een schoon Almere.

 

Wat vindt u van onze website?