Skip to content

Ondergronds Afvaltransportsysteem

Ondergronds Afvaltransportsysteem

Almere Stad Centrum, foto dak

In Almere Stad Centrum wordt het Ondergronds Afvaltransportsysteem (OAT) door inwoners en bedrijven gebruikt om afval kwijt te kunnen. Om gebruik te maken van dit systeem hebben inwoners en bedrijven een toegangskey. 

 

OAT Toegangskey

De toegangskey vraagt u aan bij de gemeente via telefoonnummer 14 036 of via het contactformulier. Er wordt 1 toegangskey per woning/bedrijf gratis verstrekt. Voor bedrijven geldt dat zij tegen betaling van € 15.- per key meerdere kunnen aanvragen. De key blijft eigendom van ons.

Toegangskey kwijt of beschadigd?

Bent u uw toegangskey kwijt of is deze door beschadiging niet meer bruikbaar? Dan kunt u tegen betaling van € 15.- (gepast en contant) een nieuwe key aanvragen via telefoonnummer 14 036 of via www.almere.nl/contactformulier. De verloren of beschadigde key wordt geblokkeerd om oneigenlijk gebruik te voorkomen. 

Nieuwe toegangskey ophalen

U heeft gemeld dat uw key kwijt is of dat deze beschadigd is. Hierna wordt u gebeld om een afspraak te maken om uw nieuwe key op te halen (tijdens kantooruren van 9.00 tot 16.00 uur). Neemt u voor een goede afhandeling uw legitimatie (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee om te tonen bij het ophalen van de key? Na ondertekening van een ontvangstbevestiging krijgt u de key. 

Verhuist u?

Huurt u een woning? Dan verzoeken wij u bij verhuizing de key tegelijk met de sleutels in te leveren bij de verhuurder. Is de woning uw eigendom, dan laat u de key en de handleiding in de woning achter voor de nieuwe bewoner.

Nieuwe prullenbakken in Almere Stad Centrum

Foto nieuwe prullenbakken Almere Stad Centrum

De prullenbakken in Almere Stad Centrum zijn in het voorjaar 2018 vervangen. Deze prullenbakken maken ook gescheiden afvalinzameling in de openbare ruimte mogelijk. Zo worden restafval, plastic verpakkingen, blik, drinkpakken en papier apart ingezameld. Hierdoor helpen de bezoekers van het centrum mee met gescheiden afvalinzameling en leveren zo eenvoudig een bijdrage aan een schoon Almere.

 

Wat vindt u van onze website?