Skip to content

Stad zonder afval

Logo Almere Groen en Gezond

Almere gaat voor een groene gezonde stad zonder afval. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties gaan we dit bereiken. Door al het papier, textiel, glas, plastic verpakkingen, blik, drankenkartons en bio-afval te scheiden zodat deze kan worden hergebruikt. Zo maken we weer grondstoffen voor nieuwe producten. Wat overblijft, is aanzienlijk minder restafval voor in de verbrandingsoven. Dat is beter voor het milieu omdat er minder uitstoot van broeikasgassen is. Zo gaan we samen verspilling tegen en werken we aan een schone en gezonde leefomgeving.

Afvalinzameling in Almere

Recycling en hergebruik staan centraal in Almere. Daarom passen wij ons afvalinzamelingssysteem aan. Wij stemmen ons systeem graag goed af op wat u nodig heeft. Want, samen zorgen we ervoor dat ons afval goed en vooral makkelijk kan worden opgehaald. In Almere zijn proeven aan de gang.

Afvalstoffenheffing

Met de afvalstoffenheffing betaalt u voor het inzamelen en verwerken van uw afval. Hoe beter u uw afval scheidt, hoe beter de gemeente de verschillende grondstoffen apart kan verwerken, en hoe minder restafval er overblijft en verbrand moet worden. De aparte grondstoffen leveren geld op; restafval verbranden kost juist geld!

Glas in ’t bakkie: wit doorzichtig en gekleurd glas

Gele Glasbak

In mei 2018 ging de glascampagne van start. De eerste glasbak werd onthuld voor twee soorten glas; wit doorzichtig en gekleurd glas. De glasbakken in Almere worden aangepast van drie naar twee inworpgaten. Natuurlijk mag het glas ook nog in de glasbak met deksel of dop èn restjes er in.  Makkelijk, snel en schoon, want het glas hoeft u niet meer om te spoelen. 

Onze glasverwerker kan van een mengeling van gekleurde glasscherven gewoon weer aparte kleuren glas maken. Zoals bruin of groen glaswerk, maar ook rood of blauw glas. Vanaf nu is het voor de inwoners makkelijker om glas te scheiden. 

Glas waar drank, voedsel of cosmetica in zat, hoort in de glasbak. Almere is goed op weg met glas scheiden; 76% van het glas wordt apart ingezameld. Dat is 17,7 kilo per persoon per jaar. Maar er verdwijnt in Almere zo’n 5,5 kilo glas per persoon per jaar in het restafval. Dit wordt verbrand, kost daardoor geld en is slecht voor het milieu. Daarom zamelen we glas apart in.

Wat vindt u van onze website?