Skip to content

Stad zonder afval

Logo Almere, stad zonder afval

Almere wil een stad zonder afval worden. Het doel is om in 2020 in Almere gemiddeld nog maar 50 kilo restafval per persoon per jaar over te houden. Op dit moment bestaat het restafval nog voor driekwart uit ander afval dat daar niet in thuishoort, zoals papier, plastic, glas en bioafval. Als we die grondstoffen uit ons afval gescheiden inleveren, kunnen deze hergebruikt worden en zijn er minder grondstoffen nodig voor nieuwe producten. Door beter afval te scheiden werken we dus samen aan een stad zonder afval!

Glas in ’t bakkie: alleen nog wit doorzichtig en gekleurd glas

Woensdag 23 mei is de eerste glasbak onthuld voor twee soorten glas; wit doorzichtig en gekleurd glas. Voor de glascampagne worden de glasbakken de komende tijd aangepast van drie naar twee inworpgaten. Natuurlijk mag het glas ook nog in de glasbak met deksel of dop èn restjes er in. 

Onze glasverwerker kan van een mengeling van gekleurde glasscherven gewoon weer aparte kleuren glas maken. Zoals bruin of groen glaswerk, maar ook rood of blauw glas. Vanaf nu is het voor de inwoners makkelijker om glas te scheiden. 

Glas waar drank, voedsel of cosmetica in was verpakt hoort in de glasbak. Er zijn straks nog maar twee openingen in de glasbak, voor wit doorzichtig glas en de overige kleuren, dus gekleurd glas. Natuurlijk mag ook nog steeds glas mèt de deksel of dop erop én restjes erin. Makkelijk, snel en schoon, want het glas hoeft u niet meer om te spoelen. 

Almere is goed op weg met glas scheiden; 76% van het glas wordt apart ingezameld. Dat is 17,7 kilo per persoon per jaar. Maar er verdwijnt in Almere nog steeds zo’n vijfeneenhalf kilo glas per persoon per jaar in de afvalbak bij het restafval. Restafval wordt verbrand. Dit kost geld en is slecht voor het milieu. Daarom zamelen we glas apart in: in de glasbak, gesorteerd in wit doorzichtig en gekleurd glas.


Almere wil in 2020 een stad zonder afval zijn. Recycling en hergebruik staan centraal. Daarom passen wij ons systeem van afvalinzameling aan. Wij stemmen ons systeem graag goed af op wat u nodig heeft. Want, samen zorgen we ervoor dat ons afval goed en vooral makkelijk kan worden opgehaald. 

Afval scheiden in Filmwijk en de Sieradenbuurt

Sinds augustus 2017 is er in Filmwijk en de Sieradenbuurt gestart met een nieuwe manier van afval scheiden. We zien nog vragen langskomen over het verwijderen van de schotten uit de duobakken. Lees deze via Veelgestelde vragen schotten verwijderen uit duobakken Filmwijk en Sieradenbuurt

Afvalstoffenheffing

Met de afvalstoffenheffing betaalt u voor het inzamelen en verwerken van uw afval. Hoe beter u uw afval scheidt, hoe beter de gemeente de verschillende grondstoffen apart kan verwerken, en hoe minder restafval er overblijft en verbrand moet worden. De aparte grondstoffen leveren geld op; restafval verbranden kost juist geld!

Wat vindt u van onze website?