Gemeentelijk vastgoed

Verhuur

De gemeente Almere is de trotse bezitter van meer dan 300 gebouwen in onze stad. Panden met een grote financiële én maatschappelijke waarde. Almere investeert, al sinds haar bestaan, in maatschappelijk vastgoed om een goed voorzieningenniveau te creëren. Bewuste investeringen om stedelijke ontwikkelingen aan te jagen. Een impuls aan het vestigingsklimaat voor nieuwe inwoners en bedrijven.

De vastgoedportefeuille bevat een aantal ware parels, zoals: gebouw De Kunstlinie waarin de Schouwburg van Almere haar plaats heeft gevonden, De Nieuwe Bibliotheek in Almere Centrum en de Topsporthal in Almere Poort. Zij geven de stad letterlijk een gezicht, landmarks in een nog steeds groeiende stad.

Verhuur, verkoop, advies en begeleiding

Particulieren, verenigingen, organisaties en bedrijven kunnen bij ons terecht voor het huren, of kopen van gemeentelijk vastgoed en voor bouwontwikkeling, bouwbegeleiding en advies. Een uitgebreid overzicht van wat wij doen vindt u in onze Kadernota.

Meer informatie over onze diensten.

Zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed

Er liggen zonnepanelen op 65 gebouwen van de gemeente. En dat worden er nog meer. In het filmpje – gemaakt vanuit een drone - zie je mooie beelden van een aantal van deze gebouwen.

Het uiteindelijke doel van de gemeente is energieneutraal worden. We zijn daarom van plan om volgend jaar op meer plaatsen LED-verlichting te gebruiken en bij een aantal gebouwen het gebruik van gas te vervangen door warmtepompen. Het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen is een van de speerpunten uit het Meerjarenperspectief Vastgoed Almere. Het college heeft hier mee ingestemd. Het voorstel moet nog door de gemeenteraad besproken worden.

Duurzaam Stadsbeheer

Het Vastgoedbedrijf is een onderdeel van Stadsbeheer.
Stadsbeheer zorgt al veertig jaar voor een schone, hele en veilige stad. Duurzaamheid was binnen het vakgebied vooral het domein van onze techneuten, die vanuit hun vakmanschap allerlei technische innovaties toepasten bij werkzaamheden en projecten. Dat heeft ons een duurzame openbare ruimte en gebouwen en steeds beter gerecycled afval opgeleverd.
De afgelopen jaren is de duurzaamheidsbeweging ook binnen het vakgebied van Stadsbeheer in een stroomversnelling gekomen. Naast de vooral technische innovaties is de stap gezet naar campagnes en programma's gericht op verduurzaming. De samenwerking met bewoners, ondernemers en instellingen speelt daarin een belangrijke rol.

Ter inzage het inspiratieboek Growing Green.

Nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

Wat vindt u van onze website?