Locaties onderhoud bomen

Locaties onderhoud bomen

Op deze pagina vindt u een overzicht van de locaties waar er de komende periode onderhoud plaats gaat vinden aan bomen en overig groen. Boven ieder tabel ziet u wie er verantwoordelijk is voor welk onderhoud.

Locatie

Aanleiding

Werkzaamheden

Planning

Lumièrepark  Bomen verwijderen voor meer licht struiken en andere bomen. Zie ook: bewonersbrief en kaartje Verwijderen bomen (uitgestelde werkzaamheden) Maart 2018

Splijtbakweg

Bomen zijn erg groot geworden en daardoor instabiel. Takken breken af. Kan voor onveilige situaties zorgen. Zie ook: bewonersbrief en bomenplan

Verwijderen bomen en planten nieuwe bomen

maart 2018

Spectrumdreef

Populieren pluizen, bewoners hebben hier al langere tijd overlast van. Zie ook: bewonersbrief en bomenplan

Verwijderen bomen en planten nieuwe bomen

verwijderen: maart 2018. planten: 2019

Noorderdreef

Bomen staan dicht op elkaar en dicht bij een aantal tuinen. Zie ook: bewonersbrief en bomenplan

Verwijderen bomen

maart 2018

Hollandsedreef

Bomen staan dicht bij een aantal tuinen en geven schaduw. Zie ook: bewonersbrief en bomenplan

Verwijderen bomen

maart 2018

Brikweg

Bomen zijn verzwakt. Takbreuk veroorzaakt onveilige situaties. Zie ook: bewonersbrief en bomenplan

Verwijderen bomen en planten nieuwe bomen.

verwijderen: maart 2018. planten: voorjaar 2019

Biathlonpad, Jan van Eijckpad, Zwaluwpad, Eksterweg

Bomen staan te dicht op elkaar. Belemmert de groei, overlast en zijn onveilig. Zie ook bewonersbrief en bomenplan BiathlonpadJan van EijckpadZwaluwpadEksterweg

Bomen verwijderen en nieuwe bomen planten.

Najaar 2017

Sportlaan

Bomen zijn ziek: kastanjebloedingsziekte

Verwijderen bomen

 eind 2017- begin 2018

Gerrit Schultepad (Landgoederenbuurt/ Faunabuurt)

Bomen staan te dicht op elkaar en bepekt de groei. Zie ook:

Bewonersbrief

- Bomenplan deel 1 en deel 2

Verwijderen geselecteerde bomen. Planten nieuwe bomen. Bewoners hebben meebeslist over nieuw bomenplan.

 Najaar 2017

Molenbuurt Oost

Bomen geven overlast en zijn onveilig. Zie ook bewonersbrief en bomenplan

Verwijderen bomen en planten nieuwe bomen. Bewoners hebben meebeslist over nieuw bomenplan. 

Najaar 2017 

 

Buitenvaart

Bomen staan te dicht op elkaar. Belemmert de groei. Zie bewonersbriefbomenplan 1bomenplan 2 en bomenplan 3

Bomen verwijderen en bomen verplanten 

 november- december 2017

Zuidoever Weerwater

Bomen staan te dicht op elkaar. Belemmert de groei. Zie ook: bewonersbrief en bomenplan.

Verwijderen geselecteerde bomen.

Eind 2017

Bos der Onverzettelijken

Omvorming bos. Zie nieuw ontwerp.

Verwijderen van geselecteerde bomen, planten nieuwe bomen 

Voorjaar 2017 en najaar 2017

Bosgebieden: De Grienden.

Bosonderhoud. Bomen staan te dicht op elkaar, beperkt de groei. Natuurlijke verjonging bosgebied.

De Grienden: bewonersbrief en bosvak.

Verwijderen geselecteerde bomen.

Najaar 2017

Spoordreef (tussen Meesterstraat en Kruierstraat)

Bomen verwijderen die te dicht op gebouwen staan en te weinig groeiruimte hebben. Zie Werkzaamheden Spoordreef

Verwijderen bomen, vervolgens deels nieuwe bomen planten en deels een haag

november en december 2017

Rie Mastenbroek Sportpark

Bomen zijn ziek: essentaksterfte. Zie bewonersbrief en bomenplan.

 Verwijderen bomen en nieuwe bomen planten.

november - december 2017

Ingrid Bergmanstraat

Klachten van bewoners over de bomen: takken tegen de woningen, bestrating komt omhoog. De wortels kunnen de riolering beschadigen. Zie bewonersbrieven noordelijk deel en zuidelijk deel van de straat

Een deel van de bomen gaat weg. Bewoners mogen meedenken over nieuwe bomen en onderbeplanting.

Najaar 2017, daarna nieuwe bomen planten

https://www.almere.nl/?file:29138

Onderhoud door Rijkswaterstaat
Locatie Aanleiding Werkzaamheden
     
Rondom A6 Verbreding A6. Kijk hier voor meer informatie. Verwijderen bomen
Onderhoud door de provincie
Locatie Aanleiding Werkzaamheden
 Waterlandseweg Baanverdubbeling Waterlandseweg. Zie hier voor meer informatie.  
Wat vindt u van onze website?