Skip to content

Locaties onderhoud bomen

Locaties onderhoud bomen

Op deze pagina vindt u een overzicht van de locaties waar er de komende periode onderhoud plaats gaat vinden aan bomen en overig groen. Boven ieder tabel ziet u wie er verantwoordelijk is voor welk onderhoud.

Locatie

Aanleiding

Werkzaamheden

Planning

Pirellipad Bomenonderhoud. Zie ook kaartje. Snoeien. Juni 2018
Veluwedreef Bomenonderhoud. Zie ook kaartje. Snoeien. Juni 2018
Hagevoortdreef Bomenonderhoud. Zie ook kaartje. Snoeien. Juni 2018
Vrijheidsdreef Bomenonderhoud. Zie ook kaartje. Snoeien. Juni 2018
Hoge Vaart Bomenonderhoud populieren aan weerszijden van de Hoge Vaart t.h.v. Danswijk, Waterwijk, Parkwijk, Watersnippad en Verzetswijk. Snoeien, verwijderen dood hout, verwijderen laag hangende en afgebroken takken enz. Juni/ juli 2018

Brikweg

Bomenonderhoud

Verwijderen bomen en planten nieuwe bomen.

Najaar 2018

Sportlaan

Bomen zijn ziek: kastanjebloedingsziekte

Verwijderen bomen

Eind 2018-voorjaar 2019

Cornelis Mateliefstraat

Bomenonderhoud

Verwijderen bomen en planten nieuwe bomen.

Najaar 2018

Jarenweg en Eeuwenweg Bomenonderhoud Verwijderen bomen. Najaar 2018
Spectrumdreef Bomenonderhoud Verwijderen bomen. Najaar 2018

Ingrid Bergmanstraat

Klachten van bewoners over de bomen: takken tegen de woningen, bestrating komt omhoog. De wortels kunnen de riolering beschadigen. Zie bewonersbrieven noordelijk deel en zuidelijk deel van de straat

Een deel van de bomen gaat weg. Bewoners mogen meedenken over nieuwe bomen en onderbeplanting.

Najaar 2017, daarna nieuwe bomen planten

Onderhoud door Rijkswaterstaat
Locatie Aanleiding Werkzaamheden
Rondom A6 Verbreding A6. Kijk hier voor meer informatie. Verwijderen bomen
Wat vindt u van onze website?