Locaties onderhoud bomen

Locaties onderhoud bomen

Op deze pagina vindt u een overzicht van de locaties waar er de komende periode onderhoud plaats gaat vinden aan bomen en overig groen. Boven ieder tabel ziet u wie er verantwoordelijk is voor welk onderhoud.

Locatie Aanleiding Werkzaamheden Planning
Grondzeilerplantsoen (Molenbuurt) Bomen staan te dicht op elkaar. Belemmert de groei, geeft overlast en is onveilig. Zie ook: bewonersbrief en bomenplan Verwijderen bomen en planten nieuwe bomen. Bewoners hebben nieuw bomenplan gekozen. najaar 2017
Biathlonpad, Jan van Eijckpad, Zwaluwpad, Eksterweg Bomen staan te dicht op elkaar. Belemmert de groei, overlast en zijn onveilig. Zie ook bewonersbrief en bomenplan Biathlonpad, Jan van Eijckpad, Zwaluwpad, Eksterweg Bomen verwijderen en nieuwe bomen planten. Najaar 2017
Sportlaan Bomen zijn ziek: kastanjebloedingsziekte Verwijderen bomen  eind 2017- begin 2018
Hogering (samen met Provincie) t.h.v. Waterwijk

Bomen staan te dicht op elkaar, beperkt de groei. Geeft overlast en is onveilig. Zie ook:

- bewonersbrief

- bomenplan

Verwijderen geselecteerde bomen, Planten nieuwe bomen.  eind 2017
MJ Grandpré Molièrestraat - Pieter de Swartstraat

Bomen zijn ziek: kastanjebloedingsziekte. Zie ook:

- Bewonersbrief en bomenplan

Verwijderen bomen en planten nieuwe bomen. Bewoners hebben nieuwe boomsoort gekozen.    eind 2017 
Tjaskerplantsoen (Molenbuurt)

Bomen staan te dicht op elkaar, belemmeren elkaar in groei. Overlast en onveilige situatie.

Zie ook: bewonersbrief en bomenplan

Verwijderen bomen en planten nieuwe bomen. Bewoners mochten meebeslissen over nieuw bomenplan. najaar 2017 
Gerrit Schultepad (Landgoederenbuurt/ Faunabuurt)

Bomen staan te dicht op elkaar en bepekt de groei. Zie ook:

- Bewonersbrief

- Bomenplan deel 1 en deel 2

Verwijderen geselecteerde bomen. Planten nieuwe bomen. Bewoners hebben meebeslist over nieuw bomenplan.  Najaar 2017
Hoge Vaart (Von Draispad deel t.h.v. Waterwijk- Danswijk) 

Bomen staan te dicht op elkaar. Belemmert de groei. Zie ook:

- Bewonersbrief

- Plan deel Verzetswijk, Danswijk, Waterwijk, Parkwijk

Verwijderen geselecteerde bomen. Nieuwe bomen terug planten.

 Najaar 2017
Hollandiapad- Tijdpad

Bomen staan te dicht op elkaar, onveilige (vekeers-)situatie en overlast. Zie ook:

- Bewonersbrief

- Plan Tijdpad deel 1, Tijdpad deel 2Tijdpad deel 3, Hollandiapad deel 1, Hollandiapad deel 2.  

Verwijderen geselecteerde bomen. Planten nieuwe bomen. Bewoners hebben meegedacht over nieuwe inrichting.   November 2017
Poldervlak: Grindzuigerstraat - Buitenring Aanleg calamiteitenuitrit tussen Poldervlak en Buitenring Verwijderen bomen om ruimte te maken voor de weg Start 6 november 2017
Molenbuurt Oost

Bomen geven overlast en zijn onveilig. Zie ook bewonersbrief en bomenplan

Verwijderen bomen en planten nieuwe bomen. Bewoners hebben meebeslist over nieuw bomenplan. 

Najaar 2017 

 

Buitenvaart Bomen staan te dicht op elkaar. Belemmert de groei. Zie bewonersbrief, bomenplan 1, bomenplan 2 en bomenplan 3 Bomen verwijderen en bomen verplanten   november- december 2017
Zuidoever Weerwater Bomen staan te dicht op elkaar. Belemmert de groei. Zie ook: bewonersbrief en bomenplan. Verwijderen geselecteerde bomen. Eind 2017

Bos der Onverzettelijken
Omvorming bos. Zie nieuw ontwerp. Verwijderen van geselecteerde bomen, planten nieuwe bomen  Voorjaar 2017 en najaar 2017
Bosgebieden: De Grienden.

Bosonderhoud. Bomen staan te dicht op elkaar, beperkt de groei. Natuurlijke verjonging bosgebied.

De Grienden: bewonersbrief en bosvak.

Verwijderen geselecteerde bomen. Najaar 2017
Spoordreef (tussen Meesterstraat en Kruierstraat) Bomen verwijderen die te dicht op gebouwen staan en te weinig groeiruimte hebben. Zie Werkzaamheden Spoordreef Verwijderen bomen, vervolgens deels nieuwe bomen planten en deels een haag november en december 2017
Rie Mastenbroek Sportpark Bomen zijn ziek: essentaksterfte. Zie bewonersbrief en bomenplan.  Verwijderen bomen en nieuwe bomen planten. november - december 2017
Ingrid Bergmanstraat

Klachten van bewoners over de bomen: takken tegen de woningen, bestrating komt omhoog. De wortels kunnen de riolering beschadigen. Zie bewonersbrieven noordelijk deel en zuidelijk deel van de straat

Een deel van de bomen gaat weg. Bewoners mogen meedenken over nieuwe bomen en onderbeplanting. Najaar 2017, daarna nieuwe bomen planten
Onderhoud door Rijkswaterstaat
Locatie Aanleiding Werkzaamheden
     
Rondom A6 Verbreding A6. Kijk hier voor meer informatie. Verwijderen bomen
Onderhoud door de provincie
Locatie Aanleiding Werkzaamheden
 Waterlandseweg Baanverdubbeling Waterlandseweg. Zie hier voor meer informatie.  
Wat vindt u van onze website?