Locaties onderhoud bomen

Locaties onderhoud bomen

Op deze pagina vindt u een overzicht van de locaties waar er de komende periode onderhoud plaats gaat vinden aan bomen en overig groen. Boven ieder tabel ziet u wie er verantwoordelijk is voor welk onderhoud.

Locatie Aanleiding Werkzaamheden Planning

Utopia
Bomen zijn ziek: essentaksterfte. Meer informatie: Brief Utopia.   Verwijderen bomen langs wandelpaden. 27 maart 217
Begraafplaats Kruidenwijk Bomen zijn ziek: kastanjebloedingsziekte.
Meer informatie: Werkzaamheden parkeerterrein begraafplaats Kruidenwijk
Verwijderen bomen en nieuwe inplant Voorjaar 2017
Sportlaan Bomen zijn ziek: kastanjebloedingsziekte Verwijderen bomen  eind 2017- begin 2018
Hogering (samen met Provincie) t.h.v. Kruidenwijk en Waterwijk Bomen staan te dicht op elkaar, beperkt de groei. Geeft overlast en is onveilig. Verwijderen geselecteerde bomen  eind 2017 - begin 2018
MJ Grandpré Molièrestraat - Pieter de Swartstraat Bomen zijn ziek: kastanjebloedingsziekte  Verwijderen bomen en nieuwe inplant    eind 2017 - begin 2018
Hollandiapad - Tijdpad Bomen staan te dicht op elkaar, beperkt de groei. Geeft overlast en is onveilig. Verwijderen bomen en nieuwe inplant  Najaar 2017
Gerrit Schultepad (Landgoederenbuurt/ Faunabuurt Bomen staan te dicht op elkaar en bepekt de groei.  Verwijderen geselecteerde bomen  Najaar 2017
Hoge Vaart (Von Draispad deel t.h.v. Waterwijk- Danswijk)  Bomen staan te dicht op elkaar. Belemmert de groei. 

Verwijderen geselecteerde bomen

 Najaar 2017
Fongerspad

Bomen staan te dicht op elkaar Belemmert groei. 

Verwijderen geselecteerde bomen Najaar 2017
Poldervlak: Grindzuigerstraat - Buitenring Aanleg calamiteitenuitrit tussen Poldervlak en Buitenring Verwijderen bomen om ruimte te maken voor de weg Start 6 november 2017
Olstgracht Bomen staan te dicht op elkaar en belemmeren elkaar in groei. Zie ook bewonersbrief en bomenplan. Verwijderen bomen en nieuwe bomen planten

6 Maart 2017 start. Werkzaamheden duren tot eind maart 2017.

 

André Franquinweg Bomen staan te dicht op elkaar en belemmeren elkaar in groei. Verwijderen geselecteerde bomen  
Toegangsweg Muidergouw Bomen staan te dicht op elkaar en belemmeren elkaar in groei. Geeft overlast en is onveilig. Meer informatie: bewonersbrief. Zie bomenplan. 'Dunnen' verwijderen van geselecteerde bomen Week van 13 maart 2017

Bos der Onverzettelijken
Omvorming bos. Zie nieuw ontwerp. Verwijderen van geselecteerde bomen, planten nieuwe bomen  Voorjaar 2017 en najaar 2017
Bosgebieden: Ebenezer Howardpark, Lumièrepark, bosgebied Almere Hout. Bosonderhoud. Bomen staan te dicht op elkaar, beperkt de groei. Geeft overlast en is onveilig. Verwijderen geselecteerde bomen. Najaar 2017
Spoordreef (tussen Meesterstraat en Kruierstraat) Bomen verwijderen die te dicht op gebouwen staan en te weinig groeiruimte hebben. Zie Werkzaamheden Spoordreef Verwijderen bomen, vervolgens deels nieuwe bomen planten en deels een haag november en december 2017
Sportpark de Marken Ontwikkeling sportpark de Marken. Zie werkzaamheden sportpark de Marken voor meer informatie. Aantal bomen en stuiken verwijderen
20 maart 2017
Ingrid Bergmanstraat Klachten van bewoners over de bomen: takken tegen de woningen, bestrating komt omhoog. De wortels kunnen de riolering beschadigen. Een deel van de bomen gaat weg. Bewoners mogen meedenken over nieuwe bomen en onderbeplanting. Najaar 2017 of later, daarna nieuwe bomen planten
Onderhoud door Rijkswaterstaat
Locatie Aanleiding Werkzaamheden
     
Rondom A6 Verbreding A6. Kijk hier voor meer informatie. Verwijderen bomen
Onderhoud door de provincie
Locatie Aanleiding Werkzaamheden
 Waterlandseweg Baanverdubbeling Waterlandseweg. Zie hier voor meer informatie.  
Wat vindt u van onze website?