Skip to content

Water

Het klimaat verandert. We krijgen daardoor te maken met nattere winters, drogere, warmere zomers en meer extreme neerslag. Hoe zorgen we voor een klimaatbestendige stad die aantrekkelijk is voor inwoners, ondernemers en bezoekers?

Deze vraag staat centraal op 18 oktober in het komende Watercafé in Almere. Hét evenement voor iedereen die bestuurlijk, beroepsmatig of persoonlijk betrokken is bij het water in en om Almere. Bent u Almeerder en heeft u affiniteit met het water in en om onze gemeente? Kom dan naar het Watercafé en praat mee, denk mee en doe mee. U bent van harte welkom!

De middag is verdeeld in twee sporen: een Watercafé met challenges voor ambtenaren, ketenpartners, ondernemers en inwoners en parallel daaraan een special over het Waterplan voor de bestuurders van de Gemeente en het Waterschap. Daarna volgt een plenaire sessie met alle deelnemers.

Programma

13.30 – 14.00 inloop bij het KAF met koffie/thee

14.00-15.30 Watercafé met challenges.

16.00-17.00 Watercafé plenair onder leiding van dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen

Vanaf 17.00 Afsluitende netwerkborrel

Watercafé Challenges

In het Watercafé gaan we aan de slag met drie uitdagende challenges:

  1. Hoe richten we het stationsplein zo in dat het bestand is tegen de klimaatveranderingen en zowel tegen wateroverlast als hitte?
  2. Hoe inspireren we inwoners om in hun tuin iets te doen voor waterberging en ruimte te maken voor bijen en vlinders?
  3. Hoe versterken we de recreatie op en aan het water en maken we een echte waterstad van Almere?

Op het aanmeldformulier staat een toelichting op deze challenges.

Watercafé Plenair

Aansluitend op de afzonderlijke sessies komen we bij elkaar in het Watercafé.. Via interviews met onder andere Liesbeth Bronkhorst, directeur van Stad en Natuur Almere, de Waterburgemeester en de begeleiders van de challenges gaan we in op de uitkomsten en de mogelijkheden die we zien voor Almere als klimaatbestendige en aantrekkelijke stad.

Netwerkborrel

Na afloop is er tijdens een netwerkborrel gelegenheid om na te praten en nader kennis te maken. We kijken uit naar jouw bijdrage deze middag en begroeten je graag op 18 oktober in het KAF!

Ik meld me hier direct aan voor het Watercafé

Waterplan 2017-2022

Meisje buiten bij het water zwaait naar vogel

Het Waterplan Almere 2017-2022 is klaar, met dank aan de inbreng van vele betrokkenen. Het Waterplan is een samenhangende visie op alle wateraspecten ‘van riool tot recreatie’. Het is de gezamenlijke ambitie van de gemeente Almere en waterschap Zuiderzeeland om Almere te versterken als ‘stad van het zuiverste water’; een ondernemende, veelzijdige waterstad. Een ambitie die past bij de identiteit van Almere, geboren uit het water, en omringd en dooraderd mét water.

Waterplan downloaden

Contact met Waterschap Zuiderzeeland voor beschermen waterkeringen, watergangen en bijbehorende kunstwerken

Waterschap Zuiderzeeland heeft regels voor het beschermen van waterkeringen, watergangen en bijbehorende kunstwerken. Neem altijd contact op met het waterschap als u daar een activiteit wilt uitvoeren of iets wilt bouwen. Dat kan telefonisch via (0320) 274 911 en per e-mail via waterschap@zuiderzeeland.nl. Of kijk op www.zuiderzeeland.nl bij ‘direct regelen’. 

Wat vindt u van onze website?