Skip to content

Water

Waterplan 2017-2022

Meisje buiten bij het water zwaait naar vogel

Het Waterplan Almere 2017-2022 is klaar, met dank aan de inbreng van vele betrokkenen. Het Waterplan is een samenhangende visie op alle wateraspecten ‘van riool tot recreatie’. Het is de gezamenlijke ambitie van de gemeente Almere en waterschap Zuiderzeeland om Almere te versterken als ‘stad van het zuiverste water’; een ondernemende, veelzijdige waterstad. Een ambitie die past bij de identiteit van Almere, geboren uit het water, en omringd en dooraderd mét water.

Waterplan downloaden

Contact met Waterschap Zuiderzeeland voor beschermen waterkeringen, watergangen en bijbehorende kunstwerken

Waterschap Zuiderzeeland heeft regels voor het beschermen van waterkeringen, watergangen en bijbehorende kunstwerken. Neem altijd contact op met het waterschap als u daar een activiteit wilt uitvoeren of iets wilt bouwen. Dat kan telefonisch via (0320) 274 911 en per e-mail via waterschap@zuiderzeeland.nl. Of kijk op www.zuiderzeeland.nl bij ‘direct regelen’. 

Wat vindt u van onze website?