Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing is een bijdrage voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. De zorg voor het milieu stelt hoge eisen aan inzameling, scheiding, hergebruik en verbranding van het afval. Inwoners van Almere betalen hieraan mee via de afvalstoffenheffing. U vindt het tarief voor afvalstoffenheffing bij Tarieven belastingen.

Het bedrag dat u betaalt is onafhankelijk van het aantal personen dat op een adres woont. Onderzoek heeft uitgewezen dat het grootste deel van de kosten van inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen vaste kosten zijn en dus niet afhankelijk van de hoeveelheid aangeboden afval. Hierdoor zou er slechts sprake zijn van een marginaal tariefverschil. Daarbij is de gezinsgrootte niet in alle gevallen bepalend voor de omvang van het aangeboden afval.

Kwijtschelding

In bijzondere gevallen is kwijtschelding van de afvalstoffenheffing mogelijk. Dat kan als u een laag inkomen heeft.

Wat vindt u van onze website?