Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als u een laag inkomen heeft, kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. U hoeft de belasting dan niet of niet volledig te betalen. De gemeente houdt rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen.

U komt in aanmerking voor kwijtschelding als u niet in staat bent te betalen voor:

  • onroerendezaakbelasting (OZB);
  • afvalstoffenheffing;
  • rioolheffing;
  • hondenbelasting.

Voor de overige belastingen kunt u geen kwijtschelding aanvragen. Meer informatie over in aanmerking komen voor kwijtschelding vindt u op de website van de Rijksoverheid.

De aanvraag

Kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen vraagt u online aan (DigiD verplicht). In het formulier wordt ook om bewijsstukken gevraagd. U wordt via een brief op de hoogte gesteld van het besluit op uw kwijtscheldingsverzoek.

Online kwijtschelding aanvragen 

Uitstel na verzoek kwijtschelding

U krijgt uitstel van betaling tot de gemeente een beslissing heeft genomen over uw verzoek. We doen ons best zo snel mogelijk een beslissing te nemen n.a.v. uw verzoek.

Bezwaar en beroep

Als uw kwijtscheldingsverzoek wordt afgewezen, kunt u binnen tien dagen in beroep gaan tegen de beslissing. U kunt uw beroepsschrift sturen naar: Gemeente Almere, t.a.v. Belastingen, Postbus 200, 1300 AE Almere.

If you can read this, you have to activate javascript for your browser. This extension was brought to you by TYPO3-Macher, die TYPO3-Agentur.
Veelgestelde vragen kwijtschelding
Kan ik ook kwijtschelding aanvragen voor de belastingaanslagen van voorgaande jaren?

Ja, dat kan. Als u de belastingaanslag al betaald heeft, dient u binnen drie maanden na de betaling kwijtschelding aan te vragen.

Kan ik kwijtschelding aanvragen als ik overwaarde op mijn woning heb?

Nee. Als u overwaarde op uw woning heeft, wordt dit gezien als spaargeld. U heeft dan geen recht op kwijtschelding.

Kan ik ook kwijtschelding krijgen van de hondenbelasting voor mijn tweede hond?

Nee, u kunt voor maximaal één hond kwijtschelding krijgen.

Kan ik kwijtschelding aanvragen voor de parkeerbelasting?

Nee. Kwijtschelding is alleen mogelijk voor onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting (maximaal één hond).

Kan ik kwijtschelding aanvragen voor de precariobelasting?

Nee. Kwijtschelding is alleen mogelijk voor onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting (maximaal één hond).

Kan ik als ondernemer kwijtschelding aanvragen voor de gemeentelijke belastingen?

Alleen zzp'ers kunnen kwijtschelding aanvragen voor de gemeentelijke belastingen. U dient hiervoor alle op het pdf-formulier aangegeven stukken aan te leveren. Het is als zzp'er niet mogelijk om online kwijtschelding aan te vragen. U dient uw jaarrekening aan te leveren in plaats van loonstroken.

Mijn verzoek tot kwijtschelding is afgewezen, wat gebeurt er nu?

Als uw verzoek tot kwijtschelding is afgewezen, kunt u binnen 10 dagen in beroep gaan tegen de beslissing. Als u besluit niet in beroep te gaan, moet u de aanslag van de gemeentelijke belastingen betalen.

Heeft u een automatische incasso afgegeven? Dan wordt het openstaande bedrag in de resterende termijnen afgeschreven.

Heeft u geen automatische incasso afgegeven? Dan moet u het bedrag voor de vervaldag(en) te betalen. Als u de afwijzing na de vervaldag(en) heeft ontvangen, moet u de belastingaanslag binnen tien werkdagen betalen.

Mijn beroepsschrift tegen de afwijzing van mijn kwijtscheldingsverzoek is afgewezen, wat nu?

U kunt contact opnemen met de gemeentelijke ombudsman. 

Wat vindt u van onze website?