Skip to content

Betaalbaar wonen

Starters en senioren

Voor starters komen er veel betaalbare huurwoningen bij in Almere. We bouwen leegstaande kantoren om tot appartementen. En we benutten plekken in de stad waar geen permanente woningbouw mogelijk is voor kleine tijdelijke woningen. Lees verder >

Per stadsdeel

De gemeente Almere werkt aan het vergroten van het aantal betaalbare huurwoningen in de stad. Onder andere door prestatieafspraken met woningcorporaties en de Uitvraag Goedhuurwoningen. Lees verder >

Innovatie

Almere loopt voorop in de ontwikkeling van vernieuwende stedenbouw. We ontwikkelen woonmilieus en woonconcepten die onderscheidend zijn in de regio en in Nederland. Lees verder>

De vraag naar woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens groeit, terwijl in Almere vooral eengezinswoningen beschikbaar zijn. Met name voor jongeren, die een kleine zelfstandige en betaalbare woning willen huren, is er weinig aanbod. Maar ook voor ouderen is er in Almere te weinig geschikte woonruimte beschikbaar. Er moeten dus meer betaalbare huurwoningen komen, maar ook meer diversiteit. 

Bij de ontwikkeling van nieuwe wijken, zoals Stadstuinen Poort, houden we hier rekening mee. Daarnaast hebben we afspraken gemaakt met woningbouwcoöperaties om meer betaalbare huurwoningen te bouwen. Door leegstaande kantoorpanden om te bouwen tot woningen, wordt het aanbod nog verder vergroot. We kijken ook naar andere oplossingen. Bijvoorbeeld het splitsen van woningen. Daarnaast komen er honderden tijdelijke woningen bij: kleine, betaalbare woningen die vijftien jaar blijven staan. Het voordeel van tijdelijke woningen is dat ze snel gerealiseerd kunnen worden. Zo kunnen we Almeerders die een woning nodig hebben sneller helpen. Daarnaast zoeken we, via projecten als de Bouwexpo Tiny Housing en Who Cares, naar innovatieve ideeën en oplossingen.

Starterslening

Informatie over starterslening vindt u via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) op www.svn.nl. Almere heeft sinds 2015 geen starterslening meer uitgegeven.

Wat vindt u van onze website?