Buiten spelen

Ruimte voor particuliere speeltoestellen in de openbare ruimte

Kinderen spelen graag buiten op straat. De gemeente plaatst hiervoor speeltoestellen. Maar ook inwoners zetten regelmatig verplaatsbare speeltoestellen neer, bijvoorbeeld op een grasveld van de gemeente. Denk daarbij aan een speelhuisje, plastic glijbaan of een minitrampoline. Deze speeltoestellen, die particulieren hebben aangeschaft in speelgoedzaken of bouwmarkten, zijn volgens de wet niet geschikt voor gebruik in de openbare ruimte. De gemeente Almere wil toch ruimte geven aan deze kleinschalige initiatieven, want ze zorgen voor meer speelplezier en contacten in de buurt. 

Zolang het risico op ongelukken beperkt blijft treedt de gemeente niet op. Zo maakt de gemeente Almere het mogelijk dat inwoners toch een eigen speeltoestel kunnen neerzetten. Want de openbare ruimte is van ons allemaal. De eigenaar van een toestel heeft een eigen verantwoordelijkheid om toe te zien op de veiligheid ervan en kan ook aansprakelijk zijn als er iets gebeurt.

Plaatst u een speeltoestel in de openbare ruimte houd dan rekening met het volgende:

  • zorg ervoor dat het speeltoestel heel en compleet is, en dus geen gebreken vertoont
  • zorg voor draagvlak in de buurt en los problemen samen op;
  • houd rekening met veiligheidsaspecten, zie ook www.allesoverspelen.nl;
  • houd voldoende afstand van andere speelvoorzieningen en objecten in verband met vallen. De afstand tot een naastliggend obstakel is de hoogte van het toestel plus 1,50 meter.

Als er sprake is van een gevaarlijke situatie en de eigenaar doet daar niets aan, dan laat de gemeente het toestel weghalen. Daar kunnen kosten voor in rekening worden gebracht.

Neem voor meer informatie contact op met uw wijkregisseur, via telefoonnummer 14 036. 

Meer interessante links:
Website Veiligheid.nl
Website Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Wat vindt u van onze website?