Skip to content

APV, Bijzondere wetten & Markten

Aanwezigheidsvergunning voor kansspelautomaten
Als u een kansspelautomaat wilt plaatsen in uw horecabedrijf.

Collectevergunning
Het inzamelen van geld of kleding.

Demonstratie, betoging of manifestatie
Voor het organiseren van een demonstratie,betoging of manifestatie.

Drank- en horecavergunning
Als u alcohol wilt schenken in bijvoorbeeld een café of restaurant of als u alcohol wilt verkopen vanuit een slijterij. 

Drank- en horecavergunning (paracommercieël)
Als u alcohol wilt schenken vanuit een vereniging of stichting ( paracommercieële instelling).

Evenementenvergunning
Voor bijvoorbeeld een feest, braderie, optocht of herdenking.

Geluidsmelding (incidentele festiviteiten)
Voor als u in uw bedrijf iets bijzonders wilt organiseren waarbij u de geluidsnormen overtreedt.

Loterij en kansspelen
Voor het organiseren van een loterij of prijsvraag.

Marktvergunning
Voor een plaats op een weekmarkt.

Objectvergunning
Voor het plaatsen van voorwerpen aan de openbare weg.

RVV ontheffing
Wilt u rijden over fiets,voetpad of busbaan dan heeft u een ontheffing nodig.

Schenken van zwak alcoholische dranken
Als u zwak-alcoholhoudende dranken wilt verkopen of schenken tijdens bijvoorbeeld een evenement of openbaar feest.

Standplaatsvergunning
Als u vanaf de openbare weg goederen wilt verkopen.

Terrasvergunning
Wanneer u drank wilt serveren op uw terras dat bij uw horecabedrijf hoort.

Venten
Verkopen of afleveren van producten vanuit een klein rijdend voertuig.

Vergunning alcoholvrij bedrijf
Wilt u een horecabedrijf beginnen waar geen alcohol wordt geschonken.

Verruiming openingstijden winkel of horecagelegenheid
Als u een winkel of horecagelegenheid open wilt houden op dagen of tijden die niet zijn toegestaan.

Wet Bibob
Door het toepassen van de Wet Bibob wil de gemeente Almere voorkomen dat bepaalde vergunning of ontheffing die zij afgeeft wordt misbruikt voor criminele activiteiten.

 

Coffeeshop
Exploitatievergunning voor speelautomaten
Prostitutievergunning

 

 

 

Wat vindt u van onze website?