Skip to content

Kinderopvang beginnen

huisjes

Voor het openen van een gastouderbureau of een kinderopvangcentrum moet u zich eerst melden bij de gemeente. De gemeente regelt uw inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). De GGD beoordeelt uw aanvraag. Bij een positief oordeel schrijft de gemeente u in. U krijgt hiervan bericht. Heeft u gastouders die voor u werken? De gastouders moeten ook in het LRKP geregistreerd staan. Is de registratie goedgekeurd? Dan kunnen ouders kinderopvangtoeslag aanvragen.

Na ontvangst van uw aanvraag wordt uw kindercentrum of gastouderbureau niet direct geregistreerd in het landelijke register. Eerst wordt het onderzoek van de GGD en andere betrokken disciplines gestart. Als gebleken is dat uw bedrijf in exploitatie mag volgens de GGD en andere betrokken disciplines zal de gemeente overgaan tot registratie van uw kinderopvang in het Landelijke register. De inspectierapporten van de GGD zijn op de website van het LRKP terug te vinden.

Alle actuele formulieren ook wijzigingsformulieren zijn te vinden op de website van Rijksoverheid.nl www.rijksoverheid.nl. Op deze pagina vindt u ook alle actuele informatie rondom de verschillende vormen van Kinderopvang. 

De ingevulde en ondertekende formulieren kunt u (inclusief gevraagde bijlagen) toesturen naar

Gemeente Almere
T.a.v. Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Postbus 200
1300 AE Almere.
of gescand naar info@almere.nl

Wij verzoeken u dringend om voordat u over gaat tot een aanvraag kinderopvang eerst in het bestemmingsplan te kijken. Dit geeft zowel de gemeente als uzelf de zekerheid of u zich mag vestigen op de door u aangegeven locatie. U kunt ook een afspraak maken om het bestemmingsplan in te zien aan de balie van Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Hier kunt u uitsluitend op afspraak terecht.

Als u kinderopvang biedt aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar heeft u van uw gemeente een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. In andere gevallen doet u een gebruiksmelding. U regelt dit zelf via het omgevingsloket.

Wilt u werken als gastouder dan is dat niet mogelijk zonder dat u ingeschreven staat bij een gastouderbureau. 

Volgens de Wet Kinderopvang moet u zich inschrijven bij een gastouderbureau dat ingeschreven staat in het Landelijke Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Als u niet verbonden bent aan een LRKP-nummer, dan krijgen de ouders geen kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Zij hebben namelijk uw registratienummer nodig om deze toeslag te krijgen.

Aan het indienen voor een verzoek tot registratie in het LRKP zijn kosten verbonden. Voor de bedragen verwijzen wij u naar de legesverordening (zie rechtsboven op de pagina)

 

 

Wat vindt u van onze website?