Skip to content

Voortoets bestemmingsplan

Wilt u een woning bouwen of verbouwen, een nieuw bedrijf starten of een uitbreiding van uw bedrijf laten uitvoeren? Dan is het mogelijk om te laten toetsen of uw plannen passen binnen het geldende bestemmingsplan.

U kunt dan een voortoets bestemmingsplan aanvragen via aanvraag formulier

 voortoets bestemmingsplan (pdf, 225 Kb)

De aanvrager krijgt bericht of het wel of niet mogelijk is om de gewenste activiteiten op de aangegeven locatie te starten. Hierover wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld.

Voor sommige activiteiten kan een omgevingsvergunning nodig zijn dit kan aangevraagd worden via www.omgevingsloket.nl.

Betreft het een huurpand dan heeft u ook de goedkeuring van de eigenaar nodig.

 

Indien u op zoek bent naar een bestaand pand om uw bedrijf te starten kan de gemeente in sommige gevallen behulpzaam zijn bij het zoeken naar een locatie. Kijk hiervoor op Makelpunt.

Voor overige locaties kunt u contact opnemen met de lokale makelaars. 

Aan het in behandeling nemen van een aanvraag zijn kosten verbonden. Voor de bedragen verwijzen wij u naar de legesverordening Almere ( zie rechtsboven op de pagina)

Wat vindt u van onze website?