Tarieven Burgerzaken

Paspoort en identiteitskaart

Product

Kosten

Identiteitskaart voor personen vanaf 18 jaar

€ 52,95

Identiteitskaart voor personen tot en met 17 jaar

€ 28,35

Paspoort voor personen vanaf 18 jaar

€ 66,95

Paspoort voor personen tot en met 17 jaar

€ 51,05

Vreemdelingenpaspoort/vluchtelingenpaspoort

€ 51,05

Zakenpaspoort

€ 66,95

Toeslag spoedprocedure reisdocument

€ 47,05

Rijbewijs

Product

Kosten

Rijbewijs

€ 38,45

Toeslag spoedprocedure

€ 34,10

Uittreksel BRP (basisregistratie personen)

Product

Kosten aanvraag via website

Kosten aanvraag aan balie

(Internationaal) uittreksel

€ 10,50

€ 12,70

Bewijs van Nederlanderschap

€ 10,50

€ 12,70

Bewijs van in leven zijn

€ 10,50

€ 12,70 / gratis*

* Een Bewijs van in leven zijn is gratis als u kunt aantonen dat deze voor een pensioenuitkering is. Dit kunt u aantonen met een brief die verwijst naar artikel 93 van de Pensioenwet. Het gratis bewijs van in leven zijn kunt u alleen aan de balie afhalen. Maak hiervoor een afspraak.

Uittreksel digitaal aanvragen

Afspraak maken

Trouwen en partnerschap registreren

Trouwen of partnerschap registreren op:

Dag en tijd

Trouwzaal stadhuis

Andere locatie              

Maandag 9.00 en 9.30 uur (zie ook onderstaande informatie)

gratis

n.v.t.

Werkdagen 9.00, 10.00 en 11.00 uur

€ 169,30

€  290,20

Werkdagen 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur

€ 304,20

€  425,10

Werkdagen 17.00, 18.00 en 19.00 uur

€ 439,15

€  560,05

Werkdagen op een ander tijdstip (dit gaat in overleg met Burgerzaken)

niet mogelijk

€  805,45

Zaterdag 11.00, 12.00, 13.00 en 14.00 uur

€ 684,45

€  805,35

Zaterdag op een ander tijdstip (dit gaat in overleg met Burgerzaken)

niet mogelijk

€ 1050,75

Product

Kosten

Huwelijksaangifte (ondertrouw) of aangifte geregistreerd partnerschap

€ 12,50

Trouwboekje/partnerschapsboekje (niet verplicht)

€ 21,90 

Benoeming en beëdiging buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

€ 60,45

Verklaring huwelijksbevoegdheid

€ 22,30

Gratis huwelijk of geregistreerd partnerschap

Op maandag kunt u om 9.00 of 9.30 uur gratis trouwen of partnerschap registreren onder de volgende voorwaarden:

  • alleen in de trouwzaal van het stadhuis;
  • geen ceremonie of toespraken;
  • minimaal 2 en maximaal 4 getuigen;
  • maximaal 10 personen aanwezig (dit is inclusief bruidspaar en getuigen);
  • maximale duur 15 minuten.

De ondertrouw/aangifte geregistreerd partnerschap en het trouwboekje/partnerschapsboekje zijn niet gratis.

Naturalisatie/optie

Naturalisatieaanvraag via normale procedure 

Product

Kosten

Aanvraag voor 1 persoon

€   821,00

Gezamenlijke aanvraag 2 partners

€ 1.048,00

Aanvraag voor meenaturaliserend kind

€   121,00

Naturalisatie via optieverklaring 

Product

Kosten

Aanvraag voor 1 persoon

€   175,00

Gezamenlijke aanvraag 2 partners

€   298,00

Aanvraag voor mee-opterend kind

€      21,00

Naturalisatieaanvraag via normale procedure, als u staatloos bent of een verblijfsvergunning asiel heeft 

Product

Kosten

Aanvraag voor 1 persoon

€   611,00

Gezamenlijke aanvraag 2 partners

€   839,00

Overige producten

Product

Kosten

Legalisatie handtekening

€ 12,65

Verklaring kopie origineel

€ 12,65

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

€ 30,05

Afschrift/uittreksel akte
(geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap,
ontbinding hiervan, attestatie de vita, overlijden)

€ 12,50

Verklaring lijkbezorging

€ 10,65