Skip to content

Verhuizen naar of binnen Almere

Als u naar of binnen de gemeente Almere verhuist, moet u dat melden bij de gemeente. Dit kunt u maximaal vier weken vóór de verhuizing tot uiterlijk vijf dagen na de verhuizing online doen (DigiD verplicht). Uw verhuizing wordt dan verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). Zodra uw verhuizing is verwerkt, ontvangt u een bevestiging op uw nieuwe adres.

Verhuizing doorgeven

Goed te weten

 • Heeft u een nieuwbouwwoning? Als de woning nog niet gereed gemeld is, kan het verwerken van de verhuizing langer duren dan gemiddeld. Houd rekening met een maand. 
 • Het is niet mogelijk om als meerderjarige de verhuizing van een ander meerderjarige door te geven. Dat moet die persoon zelf doen. Neem een kijkje naar onderstaande lijst, daar staat vermeld wie een verhuizing kan doorgeven.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

De aangifte van verhuizing kan gedaan worden door:

 • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent;
 • een ouder, voogd of verzorger voor minderjarig(e) kind(eren);
 • samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar;
 • samenwonende ouder(s) en meerderjarig(e) kind(eren) voor elkaar;
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld; 

Benodigdheden

Voor het doorgeven van de verhuizing naar of binnen Almere heeft u het volgende nodig:

 • uw, door beide partijen ondertekende, huurcontract of uw akte van levering (geen concept)
 • als u bij iemand gaat inwonen: schriftelijke toestemming (toestemmingsformulier) van de hoofdbewoner en (een kopie van) een geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner
 • als u een kamer gaat huren: uw, door beide partijen ondertekende, huurcontract
 • als u als curator een verhuizing doorgeeft: een bewijs van de machtiging
Wat vindt u van onze website?