Skip to content

Eikenprocessierups

Volg de werkplanning op Facebook of Twitter

Vanaf 16 april is aannemer Boom & Tuin Techniek gestart met de eerste ronde van de biologische bestrijding van de eikenprocessierups. De werkvolgorde is:

  1. Almere Buiten
  2. Almere Stad
  3. Almere Poort
  4. Almere Haven
  5. Almere Hout

Als alle eikenbomen bespoten zijn, volgt een tweede ronde in dezelfde volgorde.

De planning van de werkzaamheden is afhankelijk van het weer. Als het regent of hard waait kan er niet gesproeid worden. Het is daarom niet mogelijk om lang van tevoren de planning bekend te maken. Volg op facebook.com/boomentuintechniek of twitter.com/BoomenTuin  wanneer de aannemer bij u in de buurt de eikenbomen komt behandelen. Als u een adres invult op de kaart hieronder ziet u of er eiken bij in de buurt behandeld worden (rood op de kaart).

De bomen worden besproeid met een biologisch bestrijdingsmiddel op basis van bacteriën en aaltjes. Dit middel is niet schadelijk voor mens en dier. Wel kunnen bij direct contact met het middel huid of ogen geïrriteerd raken. Dit geldt ook voor huisdieren. We raden u daarom aan om tijdens het spuiten ramen en deuren dicht te houden en niet onder de bomen en nevelspuit door te lopen of te fietsen.

Bestrijding eikenprocessierups vanaf 16 april weer van start

Het voorjaar is begonnen en dat betekent dat de eikenprocessierups in aantocht is. We verwachten dat de rupsen ook dit jaar voor overlast gaan zorgen in Almere. De brandharen van de eikenprocessierupsen kunnen namelijk jeuk en een branderig gevoel veroorzaken. Om dit te voorkomen starten we vanaf 16 april op basis van de landelijke leidraad met de bestrijding van deze rupsen. Het bedrijf Boom & Tuin Techniek voert de werkzaamheden uit voor de gemeente.

De bestrijding gebeurt als volgt:

April

Preventief besproeien van eikenbomen in de stad met een biologisch bestrijdingsmiddel.

 Mei/juni, juni/juli en augustus/september

Drie inspectierondes op de aanwezigheid van nesten
Mei - oktober Actief verwijderen van aangetroffen nesten

Werkwijze

De aannemer brengt in de vroege avond en nacht vanaf een langzaam rijdende tractor via een nevelspuit een biologisch bestrijdingsmiddel aan op de eikenbomen. Dit biologische middel heeft alleen effect op rupsen die van het blad eten en niet op andere dieren en mensen. Het middel wordt elektrostatisch geladen, waardoor de boom de nevel als een soort magneet aantrekt.

Als de tractor uw woning passeert, ervaart u mogelijk enige overlast. We raden u aan om tijdens het spuiten ramen en deuren dicht te houden en niet onder de bomennevelspuit door te lopen of te fietsen. Alleen bij direct contact met het middel kunnen huid of ogen geïrriteerd raken. Dit geldt ook voor huisdieren. Uiteraard probeert de aannemer overlast zo veel mogelijk te beperken.

Wanneer worden de eiken in uw buurt behandeld?

Het aantal locaties waar eiken preventief behandeld worden is dit jaar uitgebreid.

Kijk voor de actuele werkplanning van de aannemer op https://www.facebook.com/boomentuintechniek of https://twitter.com/BoomenTuin

Het moment waarop de eikenbomen beneveld kunnen worden, hangt af van het weer. Als het regent of hard waait dan stellen we de werkzaamheden uit. Houd de actuele planning in de gaten via social mediakanalen van de aannemer.

Eikenprocessierups of spinselmot?

De eikenprocessierups wordt in het voorjaar nogal eens verward met de rupsen van de spinselmot. Deze rupsen pakken struiken en bomen in met een soort spinrag. In de spinsels leven soms enorme aantallen rupsen maar de bomen hebben er geen last van. De rupsen vreten van het blad en maken de spinsels om zichzelf te beschermen tegen natuurlijke vijanden zoals vogels en sluipwespen. De spinselmot is niet gevaarlijk voor mens en dier en wordt daarom niet bestreden.

Web spinselmot
Spinselmot web op boom
Eikenprocessierups
Pas op eikenprocessierups

Biologische bestrijdingsmethode

De eikenprocessierups wordt preventief bestreden met een biologisch middel dat bestaat uit een mix van Nematode en Xen Tari. 

Nematode bestaat uit aaltjes die binnendringen in de insecten larven. Hierdoor krijgen de larven bacteriën binnen die ervoor zorgen dat ze sterven. De behandeling moet heel nauwkeurig worden uitgevoerd, evenals het tijdstip van de behandeling. Aaltjes kunnen niet tegen Uv-licht, daarom bespuiten we de bomen in de avonduren. Het aaltje parasiteert alleen op de insectenlarven en is onschadelijk voor andere dieren en mensen. De inventarisatiegegevens geven geen aanleiding om aan te nemen dat er rupsen en vlinders van beschermde soorten door dit middel bedreigd worden.

Het werkzame bestanddeel van Xen Tari is een bacterie. Als de rupsen de bespoten bladeren eten, krijgen ze automatisch deze bacterie binnen en sterven ze. De bacterie heeft alleen effect op rupsen die op het moment van spuiten van het blad eten.

Op andere dieren en mensen heeft deze bacterie geen enkele invloed. De inventarisatiegegevens geven geen aanleiding om aan te nemen dat er rupsen en vlinders van beschermde soorten door dit middel bedreigd worden.

Planning werkzaamheden

Het aantal locaties in de stad waar eiken preventief behandeld worden is dit jaar uitgebreid. Kijk voor de actuele werkplanning op de facebookpagina van aannemer Boom en Tuin Techniek of op twitter.com/BoomenTuin

Rupsen of een nest gezien?

Ziet u ergens processierupsen en/of nesten in een eikenboom? Laat het ons weten via een melding openbare ruimte of telefonisch via 14 036. De eikenprocessierups komt in principe alleen voor in eiken. Kijk dus voordat u een melding doet even goed of het echt om een eikenboom gaat.

Wat vindt u van onze website?