Kamerverhuur

Momenteel is er in Almere geen vergunningstelsel aan kamerhuur gebonden.

Wel zal het bestemmingsplan invloed kunnen hebben op bestaande en nieuwe kamerverhuur locaties, onder de uitleg van de term: "wonen" is kamerverhuur binnen de meeste bestemmingsplannen toegestaan.

Bij kamerverhuur dient u als eigenaar / verhuurder rekening te houden met de (brandveiligheids-)voorschriften van het Bouwbesluit 2012, meer informatie hierover kunt u vinden in het informatieblad van de Rijksoverheid.

Bij verhuur van 5 (of meer) kamers dient u ook een gebruiksmelding brandveiligheid te doen via www.omgevingsloketonline.nl. Ook wanneer u minder kamers wilt verhuren zijn de voorschriften uit het Bouwbesluit op gebied van brandveiligheid en gezondheid uiteraard van groot belang.

Er zijn diverse bedrijven die op dit gebied kunnen adviseren.

Als rechtmatig eigenaar blijft u verantwoordelijk voor het juiste gebruik en onderhoud van de woning. Informeer ook de buren over uw plannen om de woning te verhuren.

 

Meer informatie kunt u vinden op:

Huisvestigingsverordening Almere: http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Almere/373294_1.html 

Informatie website gemeente:                                         http://veilig.almere.nl/veilig/brandveiligheid/brandveiligheid-bij-verhuur-kamers/ 

Kamerverhuur waar moet ik aan denken Rijksoverheid.nl: https:www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/ 

Kamerverhuur wettelijke regels waar moet ik op letten Justitia.nl: https:www.justitia.nl/huurrecht/kamerverhuur.html 

 

 

 

 

 

 

Wat vindt u van onze website?