Skip to content

Subsidie aanvragen

Wilt u subsidie aanvragen? Dit kunt u doen met het subsidieaanvraagformulier (beveiligd word-bestand 275 kb). Als u problemen heeft met het downloaden van het Word formulier, dan kunt u ook gebruik maken van dit PDF aanvraagformulier (pdf 239 kb). LET OP: Voor het aanvragen van een aantal specifieke subsidies zijn andere formulieren beschikbaar. Zie verder onder Specifieke subsidies.

Vraag uw subsidie op tijd aan. Wanneer u de subsidie aanvraagt, hangt af van de soort subsidie. Aanvragen die we te laat ontvangen, kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

In sommige gevallen is de inzenddatum anders of zijn er aanvullende voorwaarden. Afwijkingen staan vermeld in zogenaamde 'Nadere regels'. Meer informatie hierover vindt u onder Subsidievoorwaarden.

Adressering

U dient het formulier inclusief alle bijlagen digitaal te verzenden naar info@almere.nl t.a.v. het Subsidiebureau. Het voorblad van uw subsidieaanvraag moet met handtekening(en) gescand ingezonden worden. Indien u niet in staat bent om uw subsidieaanvraag digitaal in te leveren, kunt u contact opnemen met de gemeente Almere, het Subsidiebureau via info@almere.nl of via telefoonnummer 14 036.

Soorten subsidies

Er zijn twee soorten subsidies:

  • Jaarlijkse subsidie. Deze subsidie is bedoeld voor activiteiten die (nagenoeg) een heel jaar duren. 
  • Eenmalige subsidie. Deze subsidie is bedoeld voor een activiteit die kort duurt. Ook als een kortdurende activiteit ieder jaar terugkeert, spreken we van eenmalige subsidie.

Jaarlijkse subsidie

Heeft de activiteit betrekking op een kalenderjaar (januari tot en met december)? Vraag de subsidie aan vóór 1 oktober van het voorafgaande jaar. Voorbeeld: u wilt subsidie aanvragen voor 2019, dus dient u de aanvraag uiterlijk 30 september 2018 in.

 

 

Eenmalige subsidie

U kunt het hele jaar een aanvraag indienen voor een eenmalige subsidie. Vraag de subsidie aan tussen 26 weken en 8 weken voor de activiteit, tenzij de nadere regels anders bepalen.

Wat vindt u van onze website?