Skip to content

Elektrische vervoersmiddelen

Oplaadpunten voor elektrisch vervoer in Almere

Oplaadpunten
Oplaadpunt

Almere wil elektrisch vervoer in de gemeente stimuleren en inspelen op de actuele en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van duurzame mobiliteit. We streven ernaar dat elektrische rijders uit Almere, die niet in het bezit zijn van een eigen parkeergelegenheid, binnen 200 meter van hun huis een openbaar laadpunt kunnen vinden. Hiervoor laten we als gemeente Almere laadpalen plaatsen door de Metropool Regio Amsterdam Elektrisch (MRA-E). Daarnaast willen we ook andere leveranciers de mogelijkheid bieden om laadpalen te plaatsen in de openbare ruimte.

Er zijn meerdere mogelijkheden voor het aanvragen van een laadpaal:

Een openbaar laadpunt in de openbare ruimte
Eigen laadpaal in de openbare ruimte
Zakelijke aanvragen laadpunt openbare ruimte
Een laadpaal op eigen terrein

Een laadpunt in de openbare ruimte aanvragen

Beschikt u niet over een parkeergelegenheid op eigen terrein, dan kunt u een aanvraag doen voor een laadpunt in de openbare ruimte.

Het aanvragen van een laadpunt is mogelijk als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  1. U woont in de gemeente Almere of u werkt minimaal 18 uur per week in deze gemeente; 
  2. U heeft een elektrische auto die minimaal 45 km volledig elektrisch kan rijden; 
  3. U bent voor het parkeren van uw elektrische auto afhankelijk van een publieke parkeerplaats op straat.

U kunt een laadpunt aanvragen door het formulier in te vullen via de website laadpaal.mrae.nl. Het aangevraagde laadpunt is een openbaar laadpunt en zal op een strategische plek bij u in de straat op maximaal 200 meter afstand van uw woning worden geplaatst.

Mocht u niet aan de voorwaarden voldoen neemt u dan contact met ons op.

Eigen laadpaal in de openbare ruimte

Er zijn situaties denkbaar dat een laadpaal in de openbare ruimte gekoppeld wordt aan de eigen huis- of bedrijfsaansluiting. Bijvoorbeeld als u geen eigen oprit of parkeerterrein heeft, maar wel gebruik wilt maken van eigen zonnestroom. Als u een eigen laadpaal in de openbare ruimte heeft, betekent dit dat anderen geen gebruik kunnen maken van deze parkeerplaats en er dus een openbare parkeerplaats minder is. Daarom kunnen we hier als gemeente alleen aan meewerken als er sprake is van lage parkeerdruk in de straat. De eigen laadpaal in het openbaar gebied komt voor uw eigen rekening. Elke situatie vereist een eigen oplossing. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.

Zakelijke aanvragen laadpunt openbare ruimte

Woont u niet in Almere en gebruikt u een elektrische auto om naar uw werk in Almere te komen? Dan is het onder voorwaarden mogelijk dat bij uw werkgever in de buurt een laadpunt in de openbare ruimte wordt gerealiseerd. U kunt een laadpunt aanvragen door het formulier in te vullen via de website laadpaal.nl. Een aangevraagd laadpunt is een openbaar laadpunt en zal op een strategische plek in de straat op maximaal 200 meter afstand van uw werkgever worden geplaatst. Het projectbureau MRA-E beoordeelt of de aanvraag wordt gehonoreerd.

Een tweede mogelijkheid is dat uw werkgever zelf een leverancier interesseert om (kostenloos) een openbaar laadpunt te plaatsen. De leverancier dient dan wel aan de voorwaarden van de uitvoeringsregeling te voldoen en contact op te nemen met de gemeente.

Een laadpaal op eigen terrein aanvragen

Heeft u een oprit of eigen parkeerplaats bij uw woning? Dan kunt u een laadpaal laten plaatsen op uw eigen terrein. Dit regelt u zelf bij een van de leveranciers van laadpalen. U hoeft dit niet te melden of aan te vragen bij de gemeente.

Uitvoeringsregeling 'Stimulering laadinfrastructuur Almere'

Om onze ambitie op het gebied van duurzame mobiliteit mogelijk te maken is besloten tot de uitvoeringsregeling “Stimulering laadinfrastructuur Almere”. Binnen deze regeling kunnen leveranciers van laadinfrastructuur inspelen op de behoefte van de bewoners en bedrijven op het gebied van elektrisch vervoer. De regeling biedt daarnaast de mogelijkheid voor nieuwe ontwikkelingen, zoals het koppelen van zonnepanelen aan laadpalen. Initiatiefnemers voor nieuwe ontwikkelingen alsmede leveranciers van laadpalen die een eigen initiatief hebben, kunnen contact opnemen met de gemeente.

Samenwerking met Metropoolregio Amsterdam

Almere werkt samen met de Metropoolregio Amsterdam voor het plaatsen van duizend laadpunten in de provincies Flevoland en Noord-Holland. Vanuit de Metropoolregio Amsterdam is een Europese aanbesteding voor tweehonderd openbare laadpunten gedaan. Zie ook de website van Metropoolregio.

Wat vindt u van onze website?