Skip to content

Gladheid

Groot strooivoertuig

De gemeente is dag en nacht paraat om gladheid te bestrijden als de winter toeslaat. We zetten ons in om de belangrijkste wegen en fietspaden in Almere begaanbaar te houden. Maar we kunnen niet overal strooien en ook niet garanderen dat de wegen na een strooiactie niet glad zijn. Het zout moet bijvoorbeeld ingereden worden, en bij sommige weersomstandigheden werkt het zout minder goed. Let dus altijd goed op als u de weg opgaat bij gladheid. Pas uw snelheid en rijgedrag aan de omstandigheden aan. Alle inwoners en bezoekers van Almere  blijven verantwoordelijk voor hun eigen gedrag bij gladheid.

Strooien

Het strooien verloopt volgens een actieplan: Uitvoeringsplan gladheidsbestrijding 2017-2018

Strooiroute bekijken

Als de gladheid tenminste drie dagen aanhoudt zetten we meer voertuigen per route in. Op fietspaden zetten we dan speciaal aangepaste strooivoertuigen in. Verder strooien we in dezelfde volgorde als bij normale omstandigheden, en besteden we extra aandacht aan de bereikbaarheid van belangrijke openbare voorzieningen.

Noodplan

In bepaalde situaties, zoals bij een dreigend zouttekort, kan de gemeente niet handelen volgens het Uitvoeringsplan gladheidsbestrijding. We kunnen dan bijvoorbeeld niet op alle plaatsen strooien. Wij hebben daarvoor een aangepast strooiplan samengesteld. Dat betekent dat we alleen de belangrijkste doorgaande wegen, de openbaar vervoerbanen en enkele doorgaande fietsroutes strooien. Hierdoor zorgen we ervoor dat hulpdiensten toch altijd snel ter plaatse kunnen zijn. Wanneer het noodplan van kracht wordt, maken we dit in de lokale media, via de website en via Twitter @gladheidalmere bekend. Houdt u daarom de berichtgeving in de gaten.

Rijkswaterstaat en provincie

De gemeente is niet als enige instantie verantwoordelijk voor de gladheidbestrijding in Almere. Rijkswaterstaat neemt de A6 voor zijn rekening terwijl de provincie voor Hogering, Buitenring, Tussenring, Vogelweg, Waterlandseweg, Pampusweg en Oostvaardersdijk zorgt. Meer informatie vindt u op www.flevoland.nl en op www.rijkswaterstaat.nl.

Strooizout

U bent verplicht om de stoep voor uw woning of bedrijf schoon en ijsvrij te houden. U kunt strooizout halen bij de recyclingperrons in Haven en Buiten. Neem hiervoor zelf een emmertje of een zak mee. 

De zoutbakken in de stad zijn veelal geplaatst op verzoek van instanties en scholen. Het zout uit die bakken is bedoeld om het gebied rond die instanties vrij van gladheid te houden. 

Veelgestelde vragen

If you can read this, you have to activate javascript for your browser. This extension was brought to you by TYPO3-Macher, die TYPO3-Agentur.
Gladheid en strooien
Hoe kom ik aan strooizout?

De gemeente stelt per inwoner gratis 10 kilo strooizout beschikbaar. Dat is ongeveer 1 emmer vol. Strooizout kunt u ophalen bij het recyclingperron in Almere Buiten aan de Vlotbrugweg 36 van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur. Neem hiervoor zelf een emmertje of een zak mee.

 

 

Wanneer strooit de gemeente?

De gemeente kijkt niet alleen naar een weerbericht om te bepalen of er gestrooid moet worden. Dat is veel te algemeen. Om het juiste moment van strooien te bepalen maakt Almere gebruik van drie eigen gladheidmeetpunten in de stad. Daar meten we de ondergrondtemperatuur, wegdektemperatuur, vochtigheid en hoeveelheid zout op de weg. Dat bepaalt of we strooien. De coƶrdinator gladheidbestrijding beslist vervolgens in overleg met een meteoroloog wanneer we actie ondernemen.

Waar strooit de gemeente?

De gemeente rukt uit vanaf twee steunpunten, te weten de Steiger 221 in Almere Haven en het recyclingperron aan de Vlotbrugweg 36 op het industrieterrein de Vaart. De strooivolgorde verloopt via vastgestelde strooiroutes.

De strooiroutes zijn opgenomen in het gladheidbestrijdingsplan. Alle wegen die NIET in de strooiroutes zijn opgenomen, worden NIET gestrooid.

Hoe strooit de gemeente?

De gemeente strooit preventief, voordat het glad wordt. Dit is meestal in de vooravond en/of 's ochtends vroeg voor de spits. Als het langdurig glad is of er sneeuw ligt strooit de gemeente curatief (gedurende de aanwezige gladheid). Er staan vijfentwintig strooivoertuigen klaar, die tegelijkertijd vanuit Almere Haven en Almere Buiten kunnen uitrukken. We strooien in Almere preventief met natzout. Bij aanhoudende sneeuwval maken we ook gebruik van droogzout. Voordeel van natzout is dat er al gestrooid kan worden voordat het glad wordt. Daarnaast is deze methode goedkoper en milieuvriendelijker dan het strooien met droogzout.

Waarom wordt er soms niet gestrooid?

Soms wordt op bijvoorbeeld een fietspad niet gestrooid omdat het strooien niet helpt. Strooizout werkt namelijk pas als er veel overheen gereden wordt. Gebeurt dat onvoldoende, dan blijft de weg bevroren. Wanneer zo'n fietspad ook nog het merendeel van de dag in de schaduw ligt. Dan warmt het wegdek niet of nauwelijks op en blijft het fietspad bevroren. Dan heeft strooien dus geen enkele zin.

Waarom wordt er op deze weg of dit fietspad niet gestrooid?

Gladheidbestrijding is zeer kostbaar. De gemeente kan niet overal strooien. De gemeente maakte daarom de keuze welke wegen wel en niet worden gestrooid. Alle busbanen, dreven, alle andere belangrijke doorgaande hoofdwegen, fietspaden of kwetsbare gebieden (risicolocaties) binnen de gemeentegrenzen worden gestrooid. In de woonwijken (de wijk- en buurtwegen en fietspaden) geldt de afstandsnorm. Deze houdt in dat weggebruikers binnen 350 meter op een gestrooide weg uitkomen. Het kan elke weggebruiker dus gebeuren een andere weg te moeten nemen om op een gestrooide weg te komen.

Waar moet ik rekening mee houden bij gladheid?

Elke weggebruiker blijft verantwoordelijk voor het eigen weggedrag bij gladheid. Gaat u de weg op wanneer het glad is, dan moet u uw weggedrag en snelheid aanpassen aan de weersomstandigheden. Want strooien werkt niet altijd en ook niet direct. Het strooizout doet beter zijn werk als er veel overheen gereden wordt. Gebeurt dat onvoldoende, dan blijft de weg bevroren. Vooral bij aanhoudende vorst kan het daarom toch glad zijn op delen van wegen, ondanks dat er gestrooid is.

Zonder paaltje is er sluipverkeer. Kan de gemeente hier wat aan doen?

Nu het paaltje is verwijderd wordt het voet-/fietspad als sluipweg gebruikt door automobilisten. Kan de gemeente hier wat aan doen?
De palen worden verwijderd zodat het strooien ongehinderd kan plaatsvinden. Vanzelfsprekend blijven voet- en fietspaden verboden voor motorvoertuigen. De politie moet op onjuist gedrag handhaven.

De paal laten staan en alleen maar verwijderen als de strooier er langs moet is geen optie. In het kader van veiligheid is het niet gewenst dat de chauffeur tijdens het strooien zijn/haar voertuig verlaat. De weersomstandigheden zijn veelal zeer slecht. Ook kan de paal vastgevroren zijn waardoor de strooier zijn route niet kan vervolgen. In de meeste gevallen is het voor de strooier (auto plus strooieraanhanger) onmogelijk om te keren (ruimtegebrek). Niet strooien is in de meeste gevallen ook geen optie omdat het veelal een doorgaande hoofdfietsroute betreft.

Kan ik de schade door gladheid verhalen op de gemeente?

U kunt altijd een schadeclaim indienen bij de gemeente. De kans op honorering is klein. De wegbeheerder moet zich inspannen om de gladheid te bestrijden maar kan niet garanderen dat dit onder alle omstandigheden realiseerbaar is.  

Tweets

Wat vindt u van onze website?