Openbaar Vervoer

Busvervoer

Aanbesteding busvervoer 2018-2027

Het college van B en W heeft op 8 maart 2016 het bestek voor de Europese openbare aanbesteding van het busvervoer Almere in de periode 2018-2027 vastgesteld. Het Programma van Eisen, dat de basis vormt voor deze aanbesteding, kunt u hier downloaden. Op 8 juli 2016 hebben de volgende vervoerders ingeschreven op de concessie: Arriva, Connexxion, EBS en Syntus. De offertes zijn beoordeeld en het college van B en W heeft op 27 september 2016 besloten de concessie Busvervoer Almere te gunnen aan Syntus. De nieuwe concessie gaat op 10 december 2017 van start.

Concessie busvervoer 2010-2017

De gemeente Almere is opdrachtgever voor het openbaar busvervoer in Almere. Het busvervoer wordt uitgevoerd door Connexxion. Voor vragen over het busvervoer kan er contact worden opgenomen met Connexxion. Reizen met de bus in Almere is aantrekkelijk en eenvoudig dankzij de vrije busbanen en de hoge frequenties waarmee de bussen rijden. In alle stads- en streekbussen in Almere kunt u gebruik maken van de OV-chipkaart.

Connexxion rijdt de Maxx stadslijnen 1 t/m 7, 10, 11, 14 en 17 en de streeklijnen van Almere naar Amsterdam en ’t Gooi. Verder rijden er ook streekbussen van Almere naar Schiphol (in opdracht van de Stadsregio Amsterdam) en van Almere naar Zeewolde en Amersfoort (in opdracht van de Provincie Flevoland). De gemeente is eigenaar van de busbanen in Almere en verantwoordelijk voor het onderhoud en de uitbreiding van de busbanen, de haltes en de busstations. 

Syntus van start 10 december 2017

Syntus heeft voor Almere een vernieuwend Bus Rapid Transit (BRT) concept aangeboden waarbij het netwerk, dienstregeling, voertuig, halte, infrastructuur, communicatie en beleving van de reiziger samen één geheel vormen: allGo in de stad, R-net in de streek en nightFlo in de nacht. Het BRT-concept is vraaggericht en zorgt voor een hoogfrequente vervoersplanning. Syntus gaat in de stadsdienst iets meer vervoer aanbieden dan nu en de hoeveelheid vervoer in de streekdienst blijft nagenoeg gelijk. Het netwerk voor de stadsdienst en het streekvervoer wordt substantieel gewijzigd. Dat zal voor de meeste reizigers gunstig zijn, maar een aantal reizigers zal er op achteruit gaan. Met name doordat zij, vooral in het streekvervoer, vaker moeten overstappen op bus, metro of trein.

Syntus gaat voor de uitvoering van de concessie Almere geheel nieuwe, comfortabele en veilige bussen inzetten. Nieuw ten opzichte van nu is dat Syntus met zeer schone Euro-VI bussen gaat rijden. Ook gaat Syntus met een aantal elektrische bussen in Almere rijden. Dit is een verdere stap in de verduurzaming van het busvervoer. De inschrijving van Syntus geeft verder invulling aan de eisen op het gebied van de sociale veiligheid en geeft blijk het terugdringen van zwartrijden serieus te nemen.

Einde pilot Snelwegbus 150

Op 8 maart heeft het college besloten per 8 juli 2016 te stoppen met lijn 150 naar Utrecht de Uithof.

Sinds april 2012 reed tussen Almere en Utrecht De Uithof de buslijn 150 als een pilotproject Snelwegbus. Deze pilot is gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en zou oorspronkelijk drie jaar duren. Door behoudend  om te gaan met het beschikbare budget, is het mogelijk geweest de pilot met een vierde jaar te verlengen. De pilot is met het beschikbare restbudget verlengd tot 8 juli.

Met een groot aantal betrokken partijen is gezocht naar mogelijkheden de lijn ook daarna voort te zetten, maar dat is niet mogelijk gebleken. Dit komt door de hoge kosten en lage kostendekkingsgraad van de lijn.

De huidige reizigers zijn tijdig door Connexxion geïnformeerd en kunnen alternatieve reismogelijkheden zoeken. Houders van jaarabonnementen die regelmatig op dit traject reizen worden door Connexxion gecompenseerd.

R-net

Tussen Almere en Amsterdam kunt u gebruik maken van de roodgrijze R-net bussen. R-net is het resultaat van samenwerking tussen openbaar vervoer bedrijven en opdrachtgevers in de Randstad. Het belangrijkste voordeel is dat hierdoor de verbindingen goed op elkaar zijn afgestemd. R-net bussen rijden stipt op tijd doordat ze over een eigen busbaan langs de file kunnen rijden. De frequentie van de R-net bussen is hoog zodat u nooit lang hoeft te wachten.

Dynamische reisinformatie

Op de meeste haltes in Almere staan panelen die dynamische reisinformatie aanbieden zoals de actuele vertrektijden van de eerstvolgende bussen. Deze panelen zijn in beheer bij Vialis. Mocht een paneel niet of niet goed werken dan kunt u dit laten weten bij de beheerder. Uiteraard kunt u ook met uw smartphone actuele reisinformatie raadplegen via diverse apps. Voorbeelden daarvan zijn OVinfo, Moovit, de app van Connexxion en die van 9292. Een interessante link is Travic. Hiermee krijgt u op een digitale kaart een overzicht van de geplande bussen en treinen in Almere.

  

 

Naar boven

Trein

In Almere zijn zes NS-stations: Almere Poort, Almere Muziekwijk, Almere Centrum, Almere Parkwijk, Almere Buiten en Almere Oostvaarders. Station Almere Centrum heeft de status van intercitystation. Vanuit Almere zijn er  rechtstreekse treinverbindingen met onder meer Amsterdam, Schiphol, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Lelystad, Zwolle, Groningen en Leeuwarden. Per richting rijden 6 sprinters en 4 intercity's per uur.

OV SAAL

In Almere wordt de komende jaren gewerkt aan capaciteitsuitbreiding van het spoor. Dit project heet OV SAAL (Schiphol, Amsterdam, Almere, Lelystad). Doel is om in de toekomst meer treinen te kunnen laten rijden om zo het groeiende aantal reizigers te kunnen vervoeren. Voor meer informatie zie de website van Prorail

Naar boven

Wat vindt u van onze website?