Openbaar Vervoer

Restitutie Dal 65+ abonnement

Op 9 december 2017 rijdt Connexxion voor het laatst in Almere en van en naar Amsterdam en ’t Gooi.

Als u een Dal Vrij 65+ abonnement heeft, is dat vanaf die datum niet meer geldig in Almeerse bussen van de nieuwe bus vervoerder. U kunt een deel van het reeds betaalde abonnementsgeld terugvragen bij Connexxion. Voor het Dal Vrij 65+ abonnement wordt voor abonnementen die tussen 9 en 31 december 2017 aflopen € 5,00 gerestitueerd. Voor afloopdata in 2018 wordt € 10,00 per maand resterende geldigheid gerestitueerd (afloopdata in januari 2018 € 10,00 data in februari € 20,00 et cetera). 

Binnenkort vindt u op www.connexxion.nl/almere het restitutieformulier waarmee u het teveel betaalde abonnementsgeld kunt terugvragen.

Busvervoer

Concessie busvervoer 2010-2017

De gemeente Almere is de opdrachtgever voor twee openbaar vervoerconcessies: voor het busvervoer in Almere en tussen Almere en Amsterdam/’t Gooi. Het busvervoer wordt uitgevoerd door Connexxion. Voor vragen over het busvervoer kan er contact worden opgenomen met Connexxion. Reizen met de bus in Almere is aantrekkelijk en eenvoudig dankzij de vrije busbanen en de hoge frequenties waarmee de bussen rijden. In alle stads- en streekbussen in Almere kunt u gebruik maken van de OV-chipkaart.

Connexxion rijdt de Maxx stadslijnen 1 t/m 7, 10, 14 en 17 en de streeklijnen van Almere naar Amsterdam en ’t Gooi. Verder rijden er ook streekbussen van Almere naar Schiphol (in opdracht van de Vervoerregio Amsterdam) en van Almere naar Zeewolde en Amersfoort (in opdracht van de Provincie Flevoland). De gemeente is eigenaar van de busbanen in Almere en verantwoordelijk voor het onderhoud en de uitbreiding van de busbanen, de haltes en de busstations. 

Tussen Almere en Amsterdam kunt u gebruik maken van de roodgrijze R-net bussen. R-net is het resultaat van samenwerking tussen vervoerders en opdrachtgevers in de Randstad. De R-net bussen hebben een hoge frequentie en een betrouwbare dienstregeling, onder meer omdat ze over een eigen busbaan langs de file kunnen rijden.

Syntus van start 10 december 2017

Het college van B en W heeft op 27 september 2016 besloten de concessie Busvervoer Almere in de periode 2018-2027 te gunnen aan Syntus. Syntus heeft voor Almere een vernieuwend Bus Rapid Transit (BRT) concept aangeboden waarbij het netwerk, dienstregeling, voertuig, halte, infrastructuur, communicatie en beleving van de reiziger samen één geheel vormen: allGo in de stad, R-net in de streek en nightFlo in de nacht. Het BRT-concept is vraaggericht en zorgt voor een hoogfrequente vervoersplanning. Syntus gaat in de stadsdienst iets meer vervoer aanbieden dan nu en de hoeveelheid vervoer in de streekdienst blijft nagenoeg gelijk. Het netwerk voor de stadsdienst en het streekvervoer wordt substantieel gewijzigd. Dat zal voor de meeste reizigers gunstig zijn, maar een aantal reizigers zal er op achteruit gaan. Met name doordat zij, vooral in het streekvervoer, vaker moeten overstappen op bus, metro of trein.

Syntus gaat voor de uitvoering van de concessie Almere geheel nieuwe, comfortabele en veilige bussen inzetten. Nieuw ten opzichte van nu is dat Syntus met zeer schone Euro-VI bussen gaat rijden. Ook gaat Syntus met een aantal elektrische bussen in Almere rijden. Dit is een verdere stap in de verduurzaming van het busvervoer. De inschrijving van Syntus geeft verder invulling aan de eisen op het gebied van de sociale veiligheid en geeft blijk het terugdringen van zwartrijden serieus te nemen.

Meer informatie over de plannen van Syntus kunt u vinden op de website van SyntusTer voorbereiding op de aanbesteding heeft de gemeente, in samenwerking met een groot aantal stakeholders, ambities geformuleerd voor het busvervoer vanaf 2018. Door het maken van heldere beleidskeuzes kan het zeer goede busvervoer in Almere en tussen Almere en Amsterdam ook in de periode van 2018-2027 op een zeer hoog en eigentijds niveau gehouden worden. De ambities en beleidskeuzes zijn opgenomen in de Visie busvervoer Almere 2018-2027. In dit document kunt u meer informatie vinden over de totstandkoming en inhoud van de visie en over het aanbestedingsproces.”

 

Dynamische reisinformatie

Op de meeste haltes in Almere staan panelen die dynamische reisinformatie aanbieden zoals de actuele vertrektijden van de eerstvolgende bussen. Deze panelen zijn in beheer bij Vialis. Mocht een paneel niet of niet goed werken dan kunt u dit laten weten bij de beheerder. Uiteraard kunt u ook met uw smartphone actuele reisinformatie raadplegen via diverse apps. Voorbeelden daarvan zijn OVinfo, Moovit, de app van Connexxion en die van 9292. Een interessante link is Travic. Hiermee krijgt u op een digitale kaart een overzicht van de geplande bussen en treinen in Almere.

 

Naar boven

Trein

In Almere zijn zes NS-stations: Almere Poort, Almere Muziekwijk, Almere Centrum, Almere Parkwijk, Almere Buiten en Almere Oostvaarders. Station Almere Centrum en Almere Buiten hebben de status van intercitystation. Vanuit Almere zijn er rechtstreekse treinverbindingen met onder meer Amsterdam, Schiphol, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Lelystad, Zwolle, Groningen en Leeuwarden. Per richting rijden er 4 tot 6 sprinters en 4 tot 6 intercity's per uur.

OV SAAL

In Almere wordt de komende jaren gewerkt aan capaciteitsuitbreiding van het spoor. Dit project heet OV SAAL (Schiphol, Amsterdam, Almere, Lelystad). Doel is om in de toekomst meer treinen te kunnen laten rijden om zo het groeiende aantal reizigers te kunnen vervoeren. Voor meer informatie zie de website van Prorail

Naar boven

Wat vindt u van onze website?