Skip to content

Flevolandse aanpak

Flevolandse aanpak

Driehoek die de flevolandse aanpak weergeeft. Alle lagen van sport met elkaar verbonden.

Het AKT werkt met een eigen unieke Flevolandse aanpak. Deze aanpak is gericht op het verbeteren van de algehele beweegvaardigheid van kinderen en jongeren, zodat zij hun sportvaardigheid verder kunnen ontwikkelen binnen de (on)georganiseerde breedtesport en/of de topsport. In de periode tot 2017 verzamelt het AKT data om methoden en modellen, gericht op talentherkenning en -ontwikkeling, te kunnen monitoren en verbeteren. Met deze kennis voedt, verbindt en ondersteunt het AKT verschillende lagen van sport die zich bezig houden met talent ontwikkeling. Ook talenten zelf, hun ouders, vakleerkrachten bewegingsonderwijs en coaches kunnen van de beschikbare kennis profiteren. Zo ontstaat een duurzame omgeving voor talent.

Herkennen, monitoren en verbeteren

Het herkennen en stimuleren van sporttalenten begint met een breed en laagdrempelig sportaanbod op scholen, bij verenigingen en in de wijken. Doel is om een omgeving te creëren waar kinderen en jongeren hun beweegvaardigheden ,op hun eigen beweegniveau, optimaal tot bloei kunnen laten komen. Met behulp van beweegtesten, specifieke trainingen, onderzoek en begeleiding kan sporttalent worden herkend en gestimuleerd.

Activiteiten van het AKT

  • Beweegprogramma's binnen het onderwijs, naschools en in verenigingsverband. Hierdoor ontstaan betere bewegers, waardoor talent beter herkend kan worden;
  • Het inrichten van een eigen testomgeving waar iedereen getest kan worden op zijn of haar talent. Op een steenworp afstand van het Topsportcentrum in Almere Poort verrijst een nieuw indoorsportcomplex waar naast AKT ook een zwembad en een sporthal een plek krijgen;
  • In de periode tot 2017 verzamelt het AKT data om de effecten van de diverse methoden en modellen gericht op talentontwikkeling te kunnen monitoren en verbeteren;
  • Begeleiden en ondersteuning aan verenigingen en Regionale Training Centra (RTC's) en op termijn mogelijk Nationale Training Centra (NTC's) bij de ontwikkeling van getalenteerde sporters;
  • Verbinden van organisaties die zich bezig houden met ontwikkelen van beweeg- en (top)sporttalenten.

Modellen en methoden

Het AKT werkt met verschillende modellen en methoden. Een van de modellen is het Athletic Skills Model (ASM). Het ASM is een bestaand, bewezen model dat in de Flevolandse aanpak op maat is ingepast. ASM is een andere manier van denken over bewegen. Hierbij is ruimte voor een optimale talentontwikkeling van een ieder. Het ASM streeft naar een langer atletisch leven door een gestructureerd en veelzijdig beweegprogramma. Het ASM‐programma is onderbouwd door wetenschap en praktijk waarbij spel en plezier gekoppeld zijn aan motorische leer strategieën met aandacht voor gezondheid, welzijn en prestatie.

test
Wat vindt u van onze website?