Jongeren Op Gezond Gewicht

Logo JOGG Almere

Sinds 2014 is Almere één van de Nederlandse JOGG-gemeenten. JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. Het is een beweging waarbij iedereen in een wijk zich inzet om gezond eten en bewegen voor kinderen en jongeren aantrekkelijk te maken. Lees hier meer over onze lokale aanpak.


JOGG versterkt

In Almere gebeurt al veel op het gebied van bewegen en gezonde voeding, maar samenhang ontbreekt. JOGG biedt een lokale, bewezen effectieve aanpak waarin bestaande en nieuwe activiteiten in Almere zijn in te passen. Het gaat in feite om het bij elkaar brengen van de goede dingen die er al zijn. Dit versterkt de afzonderlijke activiteiten.

Community-aanpak

JOGG Almere is een initiatief van de gemeente, maar een aanpak van ons allemaal! Dat wil zeggen dat de JOGG-aanpak niet (alleen) van de gemeente is. Iedereen kan daarin een steentje bijdragen. JOGG Almere bestaat daarom uit alle samenwerkende partijen, zoals scholen, kinderopvang, sportverenigingen, zorg- en welzijnsorganisaties, bedrijven, etc. 

Bloemenbuurt en Bouwmeesterbuurt

Ervaringen in andere JOGG-gemeenten leren dat de kans op succes het grootst is bij een start in een klein deel van de stad. In Almere hebben we gekozen om te starten in de Bloemenbuurt en de Bouwmeesterbuurt in Almere Buiten. Hier wordt de jeugd extra gestimuleerd om meer te bewegen en gezond te eten.

Water drinken wordt weer gewoon

Het stimuleren van kinderen om meer water in plaats van gezoete dranken te drinken, is een van de speerpunten van JOGG Almere voor het schooljaar 2015/2016. Water drinken levert een positieve bijdrage aan het voorkomen van overgewicht. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het drinken van gezoete dranken een van de oorzaken is van overgewicht en obesitas. Water is overal beschikbaar in Nederland, een goede dorstlesser en bevat geen calorieën. Op school, bij het kinderdagverblijf, op de sportvereniging en bij buurt- en wijkactiviteiten wordt water drinken gestimuleerd. Zo wordt water drinken weer de norm.

Lekker naar buiten

Een ander speerpunt van JOGG Almere dit jaar is buiten spelen. Voor kinderen is buiten zijn en in de buitenlucht spelen heel belangrijk. Het is goed voor hun hele ontwikkeling. Allereerst natuurlijk voor hun gezondheid. Als kinderen buiten spelen, maken ze daarnaast eerder nieuwe vriendjes. Ook is het zo dat kinderen die vaak buiten spelen beter eten en slapen. Lekker naar buiten dus! Aantrekkelijke speelplekken en veilige speeltoestellen dicht bij huis stimuleren dat kinderen hun (spel)computer vaker verruilen voor de buitenlucht.

Drankenbord 'hoeveel suiker zit erin?'

Wil jij ook een workshop geven met het Drankenbord? Op deze pagina vind je alles wat je nodig hebt.

Kick off Jaar van het water
Kick off Jaar van het water
Kick off Jaar van het water
Kick off Jaan van het water
Wat vindt u van onze website?