Oranje Huis

Oranje Huis
Oranje Huis

Op de hoek van de Zwedenstraat en de Noorwegenkade in Almere Poort (Europakwartier West) komt er vanaf 2017 een nieuwe opvangplek voor vrouwen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld. De opvangplek heeft de naam ‘Oranje Huis’. 

Wat is het Oranje Huis?

Een Oranje Huis is een blijf-van-m’n-lijf-huis nieuwe stijl. Nieuw is dat het probleem van huiselijk geweld niet langer wordt verstopt op een geheime locatie. Een Oranje Huis is zichtbaar en herkenbaar. Er is hulp voor alle gezinsleden. Het doel is niet per se het beëindigen van relaties, maar juist het stoppen van geweld.

Bij opvang in een Oranje Huis kunnen vrouwen en kinderen in contact blijven met vrienden en familie en hun weerbaarheid vergroten. In Alkmaar en Amsterdam zijn al ervaringen opgedaan met deze aanpak en is gebleken dat het goed werkt. De ervaring leert dat omwonenden weinig merken van de komst van een Oranje Huis.

De toekomstige vestiging in Almere Poort is niet alleen bedoeld voor Almeerders die te maken hebben met huiselijk geweld. Het Oranje Huis helpt straks ook inwoners uit andere Flevolandse gemeenten, uit Gooi en Vechtstreek en waar nodig uit andere delen van het land. 

Bouw in 2016, opening in 2017

Woningcorporatie de Alliantie bouwt een nieuw pand voor het Oranje Huis. De bouw is gestart in mei 2016 en vordert gestaag. Rond de zomer van 2017 is de oplevering. Blijf Groep is de organisatie die het Oranje Huis gaat exploiteren. In het pand is straks plek voor  twee noodbedden, tien crisisopvangplaatsen en vijftien plaatsen voor begeleid wonen. 

If you can read this, you have to activate javascript for your browser. This extension was brought to you by TYPO3-Macher, die TYPO3-Agentur.
Oranje Huis
Waarom een Oranje Huis in Almere?

Almere en Hilversum zijn als centrumgemeenten verantwoordelijk voor de vrouwenopvang in Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Beide regio’s vinden het belangrijk om te beschikken over voorzieningen voor inwoners die om bijzondere aandacht vragen. Om efficiënter te kunnen werken, realiseren Almere en Hilversum samen een opvangvoorziening voor vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. 

In beide regio’s ontbreken plaatsen voor 24-uurscrisisopvang en –begeleiding. Er is wel grote behoefte aan dit soort plaatsen. De praktijk van de afgelopen jaren is dat veel vrouwen en kinderen moeten uitwijken naar Amsterdam en andere centrumgemeenten die wél over voldoende opvangcapaciteit beschikken. Deze situatie is onwenselijk. Het maakt het lastiger om hulpverlening te regelen en om mensen te laten terugkeren naar hun eigen sociale omgeving. 

Voor wie is het Oranje Huis bedoeld?

Het Oranje Huis heeft in eerste instantie een lokale en regionale functie voor Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Het biedt waar nodig ook opvang aan vrouwen en kinderen uit andere delen van het land. De term ‘Oranje’ verwijst naar het zichtbare karakter én naar de doelgroep: mensen die tussen groen (geen geweld) en rood (levensgevaar) in zitten. 

Waar komt het Oranje Huis precies te staan?

Het nieuw te bouwen pand komt dicht bij NS-station Almere Poort te staan, op de hoek van de Zwedenstraat en de Noorwegenkade. Dit maakt de opvangvoorziening straks goed bereikbaar voor inwoners van Flevoland én Gooi en Vechtstreek.

Waarom is voor deze locatie gekozen?

We hebben gekozen voor een nieuwbouwlocatie op een centrale plek. Op die manier is het Oranje Huis straks goed te bereiken voor inwoners uit beide betrokken regio’s. De locatie vlak bij het station in Almere Poort bleek hiervoor zeer geschikt. Bovendien biedt de gekozen locatie voldoende ruimte om vrijstaand te bouwen. 

Voorafgaand aan de keuze is een groot aantal andere locaties afgewogen. Zowel in Almere als in Gooi en Vechtstreek. 

Wat is de gedachte achter het bouwen van zo’n herkenbare plek?

De filosofie van het Oranje Huis is om vrouwen met kinderen op adem te laten komen en te werken aan een toekomst zonder geweld. Het gaat om crisisopvang en begeleid wonen. De opvang is er - waar mogelijk - op gericht om het gezin samen verder te laten gaan.  De locatie is veilig en erop gericht om een normaal leven te leiden, waarbij er ook bezoek langs kan komen. Overigens is er  dag en nacht, zeven dagen per week personeel en camerabewaking aanwezig. Ook is er nauwe samenwerking met de gemeente en de politie. 

Hoe werkt het Oranje Huis?

Het Oranje Huis biedt hulp in alle fasen van het proces. Van trainingen en begeleiding voor gezinnen die in een vroeg stadium om hulp vragen tot tijdelijke opvang voor vrouwen en kinderen die een periode van ‘rust’ nodig hebben. 

Wat merken omwonenden straks van het Oranje Huis?

Omwonenden merken niet veel van het Oranje Huis. De omgeving van het Oranje Huis is puur preventief extra beveiligd.  Naast bewoners die er tijdelijk verblijven, komen er regelmatig mensen voor een consult langs. Daarnaast gaan kinderen die in het Oranje Huis wonen naar scholen of naar kinderdagverblijven in de buurt. 

Het Oranje Huis gaat zich actief verbinden met de buurt, vanuit de visie dat sociale cohesie en ontmoeting de veiligheid bevorderen. 

Nieuws

Met sponsoring geld in zamelen voor het Oranje Huis

22 november 2016

Een Oranje Huis komt er niet vanzelf. Met sponsoring proberen we voldoende geld in te zamelen om het Oranje Huis goed te kunnen inrichten en aankleden. Zo zorgen we ervoor dat de vrouwen en kinderen die daar straks opgevangen worden niet alleen een...

Lees meer...

Meer over het Oranje Huis

Abonneer u op onze e-mailnieuwsbrief

Had u eerder al aangemeld? Dan kunt u hier afmelden of uw gegevens wijzigen.

Eerdere nieuwsbrieven

Wat vindt u van onze website?