5G

5G-gebruik in Almere

Wat is 5G?

5G is de vijfde generatie mobiele-telecommunicatiestandaarden. Het is de opvolger van het 4G-netwerk, 5G is sneller en kan meer data versturen. Het 5G-netwerk kan daarom de groeiende vraag van consumenten en bedrijven naar meer en snellere mobiele toepassingen opvangen.

Hoe werkt 5G?

Het 5G-netwerk werkt met elektromagnetische stralingen; dezelfde straling waarmee de afstandsbediening contact maakt met de televisie. 5G wordt via andere frequenties verzonden dan 4G. Er zijn meerdere frequenties waarop 5G kan zenden. Het is vergelijkbaar met een snelweg met meerdere banen; ieder netwerk heeft zijn eigen baan. Sommige 5G-frequenties zijn al aangezet, de andere frequenties volgen later.

Er zijn meerdere frequenties waarop 5G werkt. De lagere frequenties zijn al geveild. De hoogste frequenties (3,5 GHz en 26GHz) worden naar alle waarschijnlijkheid in 2025 geveild.

Waarom is er 5G?

Het mobiele dataverkeer groeit zowel in privé datagebruik als zakelijk gebruik. Om in deze behoefte te voorzien is 5G geïntroduceerd. Van 5G wordt verwacht dat allerlei nieuwe toepassingen mogelijk zijn voor bedrijfsleven en maatschappij, bijvoorbeeld zelfrijdende auto’s, verlenen van zorg op afstand, slim parkeren of precisielandbouw en industrie om efficiënter om te gaan met water, mest of bestrijdingsmiddelen.

Wat zijn de voordelen van 5G?

5G heeft een sterkere en betrouwbaardere verbinding, zodat u ook op drukke plekken bereik heeft. Denk bijvoorbeeld aan festivals, waar nu regelmatig netwerkproblemen zijn met het 4G-bereik. Daarnaast kan 5G meer data verzenden, wat betekent dat u probleemloos films kunt streamen, games kunt downloaden, videobellen enzovoorts.

Wat is het verschil tussen 4G en 5G?

4G is de vierde generatie communicatie van mobiele-telecommunicatiestandaarden. 5G kan meer informatie in signalen verwerken. Hiervoor zijn wel meer zenders voor nodig. 5G is daarmee sneller, betrouwbaarder en belastbaarder dan 4G. 

Wat zijn Small Cells?

Small Cells zijn kleine zendmasten met een bereik van tien tot enkele honderden meters.  Deze zendmasten zijn nodig om draadloos signaal te verspreiden in de omgeving. 4G maakt ook gebruik van deze zendmasten. Voor 5G zijn er meer Small Cells nodig om het verbeterde netwerk goed te kunnen verspreiden. Een Small Cell is aangesloten op het stroomnetwerk en glasvezel.

Waarom is er glasvezel nodig voor 5G?

Glasvezel is nodig om de data van het ene punt naar het andere te transporteren. 4G werkt ook op glasvezel. Het 5G-netwerk is een dichter netwerk dan het 4G-netwerk, waardoor er meer antennes nodig zijn. Op deze nieuwe plekken is nog niet altijd een glasvezelverbinding aanwezig. 

Wat is de planning van 5G?

De 700, 800, 900, 1400, 1800 en 2100 MHz frequenties zijn in juli 2020 geveild. Telecombedrijven kunnen op deze frequenties 5G al aanzetten, enkelen hebben dit reeds gedaan. De 3,6 GHz en 26GHz frequenties worden naar verwachting in 2022 geveild door de overheid. 

Wordt 4G op den duur afgesloten?

Voor zover bekend is dit niet het geval. U kunt gewoon gebruik blijven maken van het 4G-netwerk. Oudere technieken als 2G en 3G zullen de komende jaren wel gaan verdwijnen.

Kan ik nu al 5G gebruiken?

Ja, enkele telecombedrijven hebben 5G aangezet op de reeds geveilde frequenties. Met een 5G mobiele telefoon en de nieuwste software kunt u nu al 5G gebruiken.

Kan ik 5G weigeren?

U kunt nog steeds gebruik maken van het 3G en 4G netwerk en hoeft geen gebruik te maken van het 5G-netwerk. De uitrol van 5G in de stad kan niemand weigeren.

5G in Almere

Wat is de planning van 5G in Almere?

De veiling van frequenties voor mobiele communicatie (de multi-band veiling 2020) is op 21 juli 2020 afgelopen. In Almere zijn al meerdere 5G-masten en 5G-antennes geplaatst en geactiveerd. In eerste instantie komt de 5G-technologie in bestaande masten bijgeplaatst maar in de toekomst komen er ook nieuwe antennes geplaatst om te kunnen voldoen aan de 5G-eisen van het kabinet. 

Op dit moment stelt de gemeente een antennebeleid op. Hierin komen de regels op over het plaatsen van (5G-)antennes in Almere.

Waar komen de zendmasten en antennes te staan in Almere?

Telecombedrijven mogen zelf bepalen waar ze zendmasten en antennes plaatsen. Als een antenne op een gebouw komt te staan, overleggen ze dit altijd met de eigenaar. Voor antennes van 5 meter of lager hoeven ze geen vergunning aan te vragen. Wel moeten telecombedrijven rekeninghouden met de regels over antenneplaatsing in het Antenneconvenant. Een overzicht van alle antennes vindt u in het Antenneregister.

Monet, de brancheorganisatie van telecomproviders, verwacht dat de komende jaren het aantal zendmasten in Nederland met 10% zal stijgen. Het is nog niet duidelijk hoeveel antennes er in Almere precies bijkomen.

Hoe worden bewoners geïnformeerd over de plaatsing van antennes en zendmasten?

Antennes mogen vergunningsvrij geplaatst worden. In eerste instantie zullen de antennes komen op publieke gebouwen. Als een zendmast toch op een privaatgebouw komt, worden de eigenaars om  toestemming gevraagd. De operatoren zullen dan contact opnemen met de eigenaar van het pand. Bij een gebouw met meerdere eigenaars kunnen zij bezwaar maken met een instemmingsprocedure. 

Gezondheid

Is 5G schadelijk voor onze gezondheid?

De gemeente moet voldoen aan de eisen die gesteld zijn aan de maximale sterkte van de stralingen. De 5G-stralingen die door Agentschap Telecom zijn gemeten in Nederland blijven binnen de grenzen van het blootstellingslimiet die zijn opgesteld door de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Lees hier meer.

Ook de Gezondheidsraad heeft onlangs een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat een samenhang tussen mogelijke gezondheidsschade en blootstelling aan 5G-frequenties niet is aangetoond en niet waarschijnlijk is.

Wordt er onderzoek gedaan naar de gevolgen van 5G op langere termijn?

Er zijn logischerwijs nog geen lange termijn-onderzoeken gedaan naar de gevolgen van 5G. Er is wel veel onderzoek gedaan naar de veiligheid van niet-ioniserende stralingen. 5G is een vorm van niet-ioniserende straling, net als lasers, infrarood en ultraviolet.

Momenteel loopt er een uitgebreid onderzoek naar de gevolgen van 5G. Binnen Nederland is het RIVM bezig met een grootschalig onderzoek, maar ook wereldwijd loopt veel onderzoek naar dit thema door bijvoorbeeld de World Health Organization (WHO).

Hoe gaat de gemeente om met mensen die bezwaren hebben tegen de komst van 5G?

We begrijpen dat er zorgen kunnen zijn bij eventuele gezondheidsrisico’s van de straling van het 5G-netwerk. De gemeente houdt zich aan de richtlijnen van de blootstellingslimiet aan elektromagnetische stralingen, zoals  de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) formuleert. Daarnaast houden we u op de hoogte van ontwikkelingen. 

Meer weten over hoe de blootstellingslimieten zijn bepaald? 

Het Agentschap Telecom meet antennestraling van 5G-proeflocaties. Dit geldt ook voor Almere. De metingen van het 5G-netwerk zijn openbaar.

Waar vind ik meer informatie over 5G en gezondheid?

U kunt op de volgende websites meer informatie vinden over 5G en gezondheidsrisico’s:

Veiligheid

Zijn mijn gegevens beveiligd wanneer ik gebruik maak van 5G?

De Rijksoverheid, AIVD en telecomproviders hebben afspraken gemaakt over extra veiligheidsmaatregelen om de veiligheid van gegevens te bewaken. Lees meer over het besluit veiligheid en integriteit telecommunicatie.

Kan er gespioneerd worden via het 5G netwerk?

Het kabinet heeft in juli 2019 maatregelen genomen om telecommunicatiediensten te beschermen tegen dreigingen als spionage en sabotage. Eén van deze maatregelen is het stellen van extra hoge eisen aan leveranciers van diensten en producten in de kritieke onderdelen van een telecomnetwerk.

Privacy

De komst van 5G maakt nog meer dataverkeer mogelijk. Daarom is het extra van belang dat we zorgvuldig omgaan met gegevens. De overheid heeft hier spelregels voor opgesteld, zodat persoonsgegevens beschermd worden. Lees meer over privacy bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of zorgen over 5G? Op de webpagina van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vindt u meer informatie over 5G in Nederland.