Skip to content

Melding Openbare Ruimte

Melding Openbare Ruimte

 Wat kunt u bij ons melden?

  • Iets wat u op straat of in het park ziet en niet in orde is. Dat kan bijvoorbeeld iets aan de weg, de stoep of het fietspad zijn, openbaar groen, kapotte straatverlichting, zwerfvuil of afval dat in de gracht of sloot ligt.
  • Vervuiling rond de plek waar u woont, zoals afvaldumpingen, zwerfafval of volle afvalcontainers.
  • Iets waar u en anderen in uw buurt last van hebben. Bijvoorbeeld overlast auto’s, caravans aanhangers en fietsen.
  • Zie de punten onder ‘meer info’ rechts van deze tekst. Uw onderwerp kan hier al uitgelegd staan.

Dringende zaken

Ziet u iets dat snel moet worden opgelost buiten kantooruren? U kunt dan bellen met de alarmcentrale: (036) 531 15 02. Bel dit nummer alleen bij noodgevallen buiten kantooruren. 

Calamiteiten op het water

Als er iets op het water gebeurt, neem dan contact op met de calamiteitendienst van het Waterschap Zuiderzeeland. Bel (0320) 27 49 11. Dit nummer is 24/7 bereikbaar. 

U kunt uw melding gemakkelijk online aan ons doorgeven:

 Melding Openbare Ruimte

of telefonisch via 14 036 (zie de openingstijden op www.almere.nl/contact). 

Camera en privacy

Als uw buren een camera hebben opgehangen die is gericht op een (deel) van de openbare weg of op uw tuin, dan is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht. Informatie hierover kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens opvragen: wwww.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Meer info

Wat vindt u van onze website?