Skip to content

Melding Openbare Ruimte

Melding Openbare Ruimte

We horen graag van u als er iets niet in orde is in de openbare ruimte, bijvoorbeeld als er zaken kapot of vervuild zijn. U kunt dit aan ons doorgeven door een Melding Openbare Ruimte te doen. Hiervoor hoeft u geen klacht in te dienen. We zijn blij met uw meldingen en ondernemen zo mogelijk snel actie. In de meeste gevallen behandelen wij uw melding binnen 14 dagen. Zo houden we Almere samen schoon, heel en veilig!

U kunt een melding doen bij: 

  1. Zaken in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld als er onderhoud of reparatie nodig is aan wegen, fiets- en voetpaden, speeltuinen, verkeerslichten, straatmeubilair (prullenbakken, lantaarnpalen), en openbaar groen (overhangende takken, struiken die gesnoeid moeten worden, (nesten van) de eikenprocessierups) en dumpingen in het water. 
  2. Vervuiling van de leefomgeving. Bijvoorbeeld afvaldumpingen, zwerfafval, kapotte of volle afvalcontainers en afval naast de afvalcontainers. Of strooien.
  3. Zaken waarbij handhaving nodig is. Bijvoorbeeld dumpingen van bouwafval door bedrijven, aanhangers of caravans die al lang geparkeerd staan, hondenoverlast of geluidshinder en fiets- en autowrakken. 
  4. Calamiteiten op het water. Bijvoorbeeld losgeraakte boten. Hiervoor kunt u contact opnemen met Waterschap Zuiderzeeland dienst. Zij zijn 24/7 bereikbaar via telefoonnummer 0320-274911.  

U kunt uw melding gemakkelijk online aan ons doorgeven:

 Melding Openbare Ruimte

of telefonisch via 14 036 (zie de openingstijden op www.almere.nl/contact). 

Handhaving op camera's

De gemeente handhaaft niet op (last ondervinden van) cameras die uw buren hebben opgehangen en die ook op uw woning is gericht. Als een camera is gericht op een (deel) van de openbare weg of op (de tuin van) de buren dan is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing en houdt de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht. Informatie hierover kunt u bij hun opvragen: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Dringende zaken

Bij zeer dringende zaken buiten kantooruren, bijvoorbeeld bij acute sterke wateroverlast, kunt u bellen met de alarmcentrale op telefoonnummer (036) 531 15 02. Gebruik dit nummer alléén in echte noodgevallen buiten kantooruren. Misbruik wordt gestraft.

Bij calamiteiten op het water kunt u contact opnemen met de calamiteitendienst van het Waterschap Zuiderzeeland, 24/7 bereikbaar via telefoonnummer 0320-274911.

Oplossen storingen aan verlichting kan langer duren

Als er storingen zijn aan het kabelnet van de openbare verlichting, meldt de gemeente deze aan netbeheerder Liander. Liander is verantwoordelijk voor het oplossen van deze storingen. Het oplossen van storingen aan de aan verlichting in de openbare ruimte die te maken hebben met het kabelnet kan op dit moment langer duren dan de afgesproken termijn. In de regel is de dienstverlening van Liander bij eenvoudige storingen: vandaag gebeld, morgen hersteld. Bij meer ingewikkelde storingen is meer tijd nodig, bijvoorbeeld als er ondergrondse werkzaamheden moeten worden uitgevoerd of als er bijvoorbeeld een geplande stroomonderbreking moet plaatsvinden om veilig te kunnen werken aan herstel van een storing. Dit komt doordat Liander, net als de hele branche, kampt met een tekort aan monteurs. Daarnaast krijgen acute storingen waarbij woningen en/of bedrijven zonder stroom zitten altijd voorrang. De gemeente Almere zoekt samen met Liander manieren om afhandelingstermijnen te versnellen en zoekt naar andere (tijdelijke) oplossingen voor de verlichting in de openbare ruimte. We rekenen op uw begrip

Wat vindt u van onze website?