Melding Openbare Ruimte

Melding openbare ruimte

We horen graag van u als er iets niet in orde is in de openbare ruimte, bijvoorbeeld als er zaken kapot of vervuild zijn. U kunt dit aan ons doorgeven door een melding openbare ruimte te doen. Hiervoor hoeft u geen klacht in te dienen. We zijn blij met uw meldingen en ondernemen zo mogelijk snel actie. In de meeste gevallen behandelen wij uw melding binnen 14 dagen. Zo houden we Almere samen schoon, heel en veilig!

U kunt een melding doen bij: 

  1. Zaken in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld als er onderhoud of reparatie nodig is aan wegen, fiets- en voetpaden, speeltuinen, verkeerslichten, straatmeubilair (prullenbakken, lantaarnpalen), en openbaar groen (overhangende takken, struiken die gesnoeid moeten worden, (nesten van) de eikenprocessierups) en dumpingen in het water. 
  2. Vervuiling van de leefomgeving. Bijvoorbeeld afvaldumpingen, zwerfafval, kapotte of volle afvalcontainers en afval naast de afvalcontainers.
  3. Zaken waarbij handhaving nodig is. Bijvoorbeeld dumpingen van bouwafval door bedrijven, aanhangers of caravans die al lang geparkeerd staan, hondenoverlast of geluidshinder en fiets- en autowrakken. 
  4. Calamiteiten op het water. Bijvoorbeeld losgeraakte boten. Hiervoor kunt u contact opnemen met Waterschap Zuiderzeeland dienst. Zij zijn 24/7 bereikbaar via telefoonnummer 0320-274911.  

U kunt uw melding gemakkelijk online aan ons doorgeven:

 melding openbare ruimte

of telefonisch via 14 036 (zie de openingstijden op www.almere.nl/contact). 

Dringende zaken

Bij zeer dringende zaken buiten kantooruren, bijvoorbeeld bij acute sterke wateroverlast, kunt u bellen met de alarmcentrale op telefoonnummer (036) 531 15 02. Gebruik dit nummer alléén in echte noodgevallen buiten kantooruren. Misbruik wordt gestraft.

Bij calamiteiten op het water kunt u contact opnemen met de calamiteitendienst van het Waterschap Zuiderzeeland, 24/7 bereikbaar via telefoonnummer 0320-274911.

Wat vindt u van onze website?