Direct naar paginainhoud

Coffeeshop Almere Buiten

Op 10 juli 2018 heeft het college van B&W van de gemeente Almere besloten om de havenkom in de Meridiaan in Almere Buiten niet als locatie te verhuren voor de exploitatie van een tijdelijke coffeeshop.

Geen tijdelijke coffeeshop in de havenkom in Almere Buiten

Het college had op 3 oktober 2017 een voorlopig besluit genomen om de havenkom beschikbaar te stellen voor een drijvende coffeeshop. Voor het definitieve besluit moest eerst gesproken worden met de omwonenden en ondernemers rondom de havenkom. Hiervoor is een communicatietraject opgestart en heeft het voorlopige besluit 6 weken ter inzage gelegen. Er is onder andere op 16 oktober 2017 een informatieavond georganiseerd. Daarnaast is er in maart 2018 in de gemeenteraad over dit onderwerp gesproken. Uiteindelijk is besloten om de havenkom in de Meridiaan niet beschikbaar te stellen als tijdelijke locatie voor een coffeeshop.

Op dit moment is er geen alternatieve locatie die geschikt is voor een (tijdelijke) coffeeshop en waar de gemeente of de beoogde exploitant over kan beschikken. Daarmee is er op korte termijn geen zicht op een coffeeshop in Almere Buiten.

Meer informatie en communicatie

Meer informatie over coffeeshopbeleid:

 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening