Noodopvang Oekraïense vluchtelingen

Tijdelijke huisvesting voor Oekraïners

Sinds het uitbreken van de oorlog in de Oekraïne heeft Almere 600 vluchtelingen opgevangen op verschillende locaties in de stad. Ook worden er vluchtelingen opgevangen bij mensen thuis. Er zijn berichten in de landelijke media over Oekraïners die weer terugkeren naar hun land. Maar er komen ook nog iedere dag nieuwe Oekraïense vluchtelingen naar Nederland. De regering heeft daarom aan alle burgemeesters gevraagd om zo snel mogelijk meer mensen op te vangen. Voor Almere betekent dit dat er minimaal 400 bedden bij moeten komen.

200 tijdelijke woningen aan de Pasar Malamstraat

De gemeente gaat daarom samen met de woningcorporaties De Alliantie en GoedeStede, 200 tijdelijke woningen bouwen aan de Pasar Malamstraat in de Indische buurt. Hier kunnen straks 400 tot 600 mensen wonen. De locatie (lege kavel naast de Madrona woontoren) heeft een woonbestemming en de grond is ‘bouwrijp’. Dit betekent dat daar al snel gebouwd kan worden. Om deze noodopvang zo snel mogelijk klaar te hebben, beginnen binnenkort de bouwwerkzaamheden. De verwachting is dat deze woningen dit najaar klaar zijn.   

Periode van 10 jaar

De tijdelijke woonunits worden gebouwd voor 10 jaar. De eerste drie jaar (of zolang dat nodig is) zijn de woningen bedoeld voor Oekraïners. Daarna worden de woningen geschikt gemaakt voor andere mensen die al lang wachten op een woning in de sociale huur. Zodra we weten wanneer de opvang voor Oekraïners niet meer nodig is, gaan we met de buurt in gesprek over de verdere invulling op deze locatie. We verwachten dat dit begin 2023 zal zijn.

Informatiebijeenkomst 29 juni 2022

De burgemeester wil de buurtbewoners graag verder infomeren over de komst van de Oekraïense vluchtelingen. Samen met de mensen die werken aan de voorbereidingen voor de bouw van de tijdelijke woningen wordt er op 29 juni een informatieavond in de wijk gehouden.

Buurtbewoners uit de Indische buurt, de Stripheldenbuurt en de Sieradenbuurt hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Wil je ook naar de bijeenkomst komen? Of heb je vragen over de bouw van de tijdelijke woningen Pasar Malamstraat? Dan kun je een mail sturen naar noodopvangpasarmalamverberg dit@almere.nl

Op www.almere.nl/oekraine vind je meer informatie over hoe de verdere ondersteuning aan Oekraïners wordt georganiseerd.