Direct naar paginainhoud
menu

Wat is een Algemene plaatselijke verordening APV

We vinden het in Nederland belangrijk dat we goed met elkaar samen leven, dat de openbare ruimte netjes is en dat we rekening houden met elkaar. Iedere gemeente legt een groot deel van haar regels vast in een eigen Algemene Plaatselijke Verordening ook wel bekend onder de afkorting APV.

Wat zijn bijzondere wetten

Op deze site kunt u alle vergunningen vinden die u nodig heeft voor het opstarten van o.a. een horecabedrijf, maar ook voor een objectvergunning of RVV ontheffing. Wanneer u een van de aanvragen opent treft u over dit onderwerp informatie, de benodigde formulieren en de wet- en regelgeving aan.

Aanwezigheidsvergunning voor kansspelautomaten

Als u een kansspelautomaat wilt plaatsen in uw horecabedrijf.

Ballonnen oplaten

Het oplaten van ballonnen is in Almere verboden.

Collectevergunning

Het inzamelen van geld of kleding.

Coffeeshop

In een coffeeshop is handel en gebruik van softdrugs onder bepaalde voorwaarden toegestaan.

Demonstratie, betoging of manifestatie

Voor het organiseren van een demonstratie, betoging of manifestatie.

Drank- en horecavergunning

Als u alcohol wilt schenken in bijvoorbeeld een café of restaurant of als u alcohol wilt verkopen vanuit een slijterij. 

Drank- en horecavergunning (paracommercieël)

Als u alcohol wilt schenken vanuit een vereniging of stichting ( paracommercieële instelling).

Evenementenvergunning

Voor bijvoorbeeld een feest,braderie, optocht of herdenking.

Flyeren

Het uitdelen van folders, samples en proefverpakkingen.

Geluidsmelding ( incidentele festiviteiten)

Wilt u in uw horeca-, sport-, of recreatiebedrijf iets bijzonders organiseren waarbij u de geluidnormen overtreed.

Geluidsontheffing

Gaat u werkzaamheden uitvoeren waarbij de omgeving geluidsoverlast kan ervaren? Dan heeft u een geluidsontheffing nodig.

Landen, opstijgen en oplaten

Laten opstijgen van luchtvaartuigen.

Loterij en kansspelen

Voor het organiseren van een loterij of prijsvraag.

Luchtvaart

Wanneer u in de gemeente Almere een "luchthaven" wilt gebruiken voor het opstijgen van luchtvaartuigen.

Marktvergunning

Voor een plaats op een weekmarkt.

Objectvergunning

Voor het plaatsen van voorwerpen aan de openbare weg.

RVV ontheffing

Wilt u rijden over fiets,voetpad of busbaan dan heeft u een ontheffing nodig.

Schenken van zwak alcoholische dranken

Als u zwak-alcoholhoudende dranken wilt verkopen of schenken tijdens bijvoorbeeld een evenement of openbaar feest.

Speelautomatenhal

Als u een speelautomatenhal wilt exploiteren, heeft u een vergunning speelautomatenhal nodig van de gemeente.

Standplaatsvergunning

Als u vanaf de openbare weg goederen wilt verkopen.

Terrasvergunning

Wanneer u drank wilt serveren op uw terras dat bij uw horecabedrijf hoort.

Venten

Verkopen of afleveren van producten vanuit een klein rijdend voertuig.

Vergunning alcoholvrij bedrijf

Wilt u een horecabedrijf beginnen waar geen alcohol wordt geschonken.

Verruiming openingstijden winkel of horecagelegenheid

Als u een winkel of horecagelegenheid open wilt houden op dagen of tijden die niet zijn toegestaan.

Wet Bibob

Door het toepassen van de Wet Bibob wil de gemeente Almere voorkomen dat bepaalde vergunning of ontheffing die zij afgeeft wordt misbruikt voor criminele activiteiten.

Winkelwagentjes

Veel winkeliers geven dat winkelwagentjes veelvuldig worden meegenomen voor privégebruik of verdwijnen in de openbare ruimte waar zij gedumpt zijn. Naast een enorme kostenpost voor de winkeliers brengt dit verrommeling en vervuiling van de openbare ruimte met zich mee. Daarom is in de Algemene Plaatselijke Verordening een nieuw artikel opgenomen (artikel 2:52a). 

Wat vindt u van onze website?