Direct naar paginainhoud
menu

Wanneer je alcohol wilt schenken in een gebouw dat een paracommerciële instelling is, dan heb je daarvoor een drank- en horecavergunning nodig.

Wat zijn paracommerciële instellingen?

Paracommerciële instellingen zijn verenigingen en stichtingen die horeca-activiteiten uitvoeren die los staan van hun hoofddoelstelling. Denk bijvoorbeeld aan wijk- en buurthuizen en kantines van sportverenigingen. De hoofddoelstelling van bijvoorbeeld een voetbalvereniging is het verzorgen van voetbaltrainingen en voetbalwedstrijden. Het schenken van een biertje in de kantine, is niet de hoofddoelstelling van een voetbalvereniging.

Wanneer moet je een nieuwe aanvraag indienen

De afgegeven drank- en horecavergunning geldt voor onbepaalde tijd maar vervalt bij een wijziging in de bedrijfsvoering of rechtsvorm. Wanneer de inschrijving bij de Kamer van Koophandel wijzigt vervalt jouw vergunning automatisch en moet je een nieuwe vergunning aanvragen. Zonder vergunning mag geen alcohol worden geschonken.

Voorwaarden

Gedurende de openingstijden moet er altijd een leidinggevende aanwezig zijn die op de vergunning vermeld staat. Deze leidinggevende moet voldoen aan een aantal eisen. Zo moet hij/zij in het bezit zijn van de Verklaring sociale hygiëne, het levensgedrag moet onbesproken zijn en de leeftijd moet minimaal 21 jaar zijn. Bij een paracommerciële instelling mag naast een leidinggevende ook een barvrijwilliger aanwezig zijn. Een barvrijwilliger moet wel in het bezit zijn van een IVA-certificaat (Instructie Verantwoord Alcoholgebruik).

Bijzonderheden

Paracommerciële instellingen zijn verplicht een bestuursreglement bij de aanvraag in te leveren. Aan de vergunning kunnen voorschriften en beperkingen verbonden worden om oneigenlijke concurrentie met de commerciële horeca te voorkomen. Denk hierbij aan tijden waarop het schenken van alcohol is toegestaan en het limiteren van het aantal bijeenkomsten van persoonlijke aard, zoals bruiloften en verjaardagsfeesten.

Afhandelingsprocedure aanvraag

Wanneer de burgemeester besluit dat de drank- en horecavergunning verleend kan worden moet er eerst een zogeheten ontwerp-beschikking zes weken ter inzage worden gelegd om belanghebbenden (degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is) de gelegenheid te geven hun mening te geven (een zienswijze in te dienen). Ingediende zienswijzen worden bij de definitieve besluitvorming meegewogen. 

Kosten

Aan het aanvragen van deze vergunning zijn kosten verbonden. Voor de bedragen verwijzen wij je naar de legesverordering.

Verzenden

Controleer of je het aanvraagformulier volledig hebt ingevuld, ondertekend en of de gevraagde bijlagen zijn bijgevoegd. Stuur het aanvraagformulier vervolgens naar het volgende adres:

Gemeente Almere
Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Postbus 200
1300 AE  ALMERE

Of via mail naar infoverberg dit@almere.nl

Wat vindt u van onze website?