Direct naar paginainhoud
menu

Gaat u bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden uitvoeren waarbij de omgeving geluidsoverlast kan ervaren? Dan heeft u een geluidsontheffing nodig!

Geluidsontheffing

Een ontheffing dient u aan te vragen wanneer u gebruik gaat maken van machines, toestellen en/of werktuigen die voor omwonenden geluidshinder veroorzaken.

Denk hierbij aan (sloop- en of bouw) werkzaamheden maar ook bijv. werkzaamheden aan (snel) weg of spoorwegen vallen hieronder.

Hiervoor kunt u ook de landelijke site van bouwbesluit 2012 raadplegen.

Afhandelingstermijn aanvraag

Een aanvraag voor een geluidsontheffing wordt binnen 8 weken afgehandeld, mits u alles heeft ingediend.

Let op

Wilt u geluid maken bij een horeca- sport of recreatiebedrijf dan heeft u een geluidsmelding nodig

Kosten

Aan het aanvragen van deze ontheffing zijn kosten verbonden. Voor de bedragen verwijzen wij u naar de legesverordening Almere.

Verzenden

Controleer of u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, ondertekend en of de gevraagde bijlagen zijn bijgevoegd. Stuur het formulier met evt. bijlagen vervolgens naar het volgende adres:

Gemeente Almere
Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Postbus 200
1300AE ALMERE

Of via de email naar: infoverberg dit@almere.nl 

 

Legesverordening Almere

Benodigde formulieren

Wat vindt u van onze website?