Openingstijden horecabedrijven

In Almere mogen alle horecabedrijven buiten de stadscentra van maandag tot en met zondag tussen 06:00 uur tot 24.00 uur geopend zijn. De horecabedrijven die gelegen zijn in de centra van Almere Stad, Almere Buiten en Almere Haven mogen 24 uur per dag geopend zijn. 

Aanvragen incidentele/structurele openingstijden

Wilt u uw horecabedrijf een keer langer open houden, bijvoorbeeld voor het houden van een feest dan vraagt u hiervoor een incidentele ontheffing aan. Wilt u uw horecabedrijf structureel langer open houden, dan vraagt u hiervoor een structurele ontheffing aan.

Afhandelingstermijn aanvraag

Een aanvraag wordt binnen 8 weken afgehandeld.

Kosten

Aan het aanvragen van deze vergunning zijn kosten verbonden. Voor de bedragen verwijzen wij je naar de legesverordering.

Verzenden

Controleer of je het aanvraagformulier volledig hebt ingevuld, ondertekend en of de gevraagde bijlagen zijn bijgevoegd. Stuur het aanvraagformulier vervolgens naar het volgende adres:

Gemeente Almere
Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Postbus 200
1300 AE  ALMERE

Of via mail naar infoverberg dit@almere.nl