Direct naar paginainhoud
menu

U heeft een ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet nodig om zwak alcoholische drank te vertrekken tijdens een evenement.

De ontheffing kan voor maximaal twaalf aaneengesloten dagen verleend worden. Tijdens de periode waarvoor de ontheffing is verleend dient er altijd een leidinggevende aanwezig te zijn die in de ontheffing wordt genoemd.

Wanneer geen ontheffing

Er is geen ontheffing nodig als de alcohol niet bedrijfsmatig wordt verstrekt. Denk hierbij aan een receptie, bedrijfsborrel of buurtfeestje waar de kosten voor boodschappen gezamenlijk worden gedeeld.

Indieningstermijn en afhandelingstermijn aanvraag

Een aanvraag voor een ontheffing artikel 35 moet bij voorkeur gelijktijdig met de evenementenaanvraag worden ingediend. De termijn is 8 weken voor datum van het evenement. Wanneer de aanvraag voor ontheffing niet gelijktijdig is ontvangen moet deze in ieder geval 4 weken voor aanvang van evenement zijn ingediend.

Kosten

Aan het aanvragen van deze vergunning zijn kosten verbonden. Voor de bedragen verwijzen wij u naar de legesverordering.

Verzenden

Controleer of u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, ondertekend en of de gevraagde bijlagen zijn bijgevoegd. Stuur het aanvraagformulier vervolgens naar het volgende adres:

 

Gemeente Almere
Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving

Postbus 200

1300 AE  ALMERE

 

Of via mail naar infoverberg dit@almere.nl

Wat vindt u van onze website?