Direct naar paginainhoud
menu

Wat is de Wet Bibob

De Wet Bibob heet voluit "Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur". 

Met de Wet Bibob wil de gemeente Almere voorkomen dat een bepaalde vergunning of ontheffing die zij afgeeft wordt misbruikt voor criminele activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan de afgifte van een horecavergunning of een omgevingsvergunning aan een onderneming die is opgezet om zwart geld wit te wassen.

Met behulp van de Wet Bibob kan de gemeente onderzoeken of de persoon/betrokkene 'met wie zij zaken doet' betrouwbaar en integer is. Als uit onderzoek blijkt dat de aanvrager van de vergunning, ontheffing of subsidie verdacht wordt van betrokkenheid bij criminele activiteiten, zal het bestuursorgaan de gevraagde vergunning (of ontheffing) niet afgeven of een al verleende vergunning (ontheffing) intrekken.

Wanneer krijgt u met de Wet Bibob te maken?

Bij aanvragen voor een vergunning of ontheffing kan de Wet Bibob op grond van het gemeentelijk Bibob-beleid worden toegepast binnen de volgende branches:

  • aanbesteding
  • coffeeshop
  • horeca
  • seksinrichtingen
  • speelautomatenhallen
  • vastgoed
  • WABO Omgevingsvergunning met bouw

Overigens kan de gemeente in beginsel voor iedere aanvraag van een vergunning of ontheffing de Wet Bibob toepassen.

Procedure

Nadat u het aanvragenformulier Bibob met alle gevraagde bijlagen heeft ingeleverd, wordt uw aanvraag beoordeeld. Wanneer uit eigen (gemeentelijk) onderzoek blijkt dat er toch nog onduidelijkheden zijn over de integriteit, financiƫn en/of de zakelijke relatie(s), kan de gemeente om advies vragen bij het Landelijk Bureau Bibob (LBB). Als besloten wordt om advies te vragen aan het Bureau Bibob zal de aanvrager/betrokkene van en vergunning of ontheffing hiervan op de hoogte worden gesteld. Het Bibob-advies van het LBB zal worden betrokken bij de besluitvorming (o.a. bij het voornemen de gevraagde vergunning of ontheffing te weigeren of in te trekken, de aanbesteding niet te gunnen of de overeenkomst niet aan te gaan). Voordat tot definitieve besluitvorming wordt overgegaan zal de aanvrager/betrokkene in de gelegenheid zijn een zienswijze te geven.

Verzenden

Controleer of u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, ondertekend en of de gevraagde bijlagen zijn bijgevoegd. Stuur het aanvraagformulier vervolgens naar het volgende adres.

Gemeente Almere
Afdeling Vergunning, Toezicht & Handhaving/ BIBOB
Postbus 200
1300 AE  ALMERE

Vermeld op de envelop "Strikt Vertrouwelijk

Wat vindt u van onze website?