Winkelwagentjes

Veel winkeliers geven dat winkelwagentjes veelvuldig worden meegenomen voor priv├ęgebruik of verdwijnen in de openbare ruimte waar zij gedumpt zijn. Naast een enorme kostenpost voor de winkeliers brengt dit verrommeling en vervuiling van de openbare ruimte met zich mee. Daarom is in de Algemene Plaatselijke Verordening een nieuw artikel opgenomen (artikel 2:52a).

Op basis van dit artikel is het verboden een winkelwagentje na gebruik onbeheerd of op een openbare plaats achter te laten, anders dan op de plekken die door de supermarkt zelf in zijn gericht voor het verzamelen van winkelwagentjes.

Daarnaast kan een boete worden verstrekt aan personen die zich met een winkelwagentje op een openbare plaats bevinden op  een afstand van meer dan 100 meter van het bedrijf dat het winkelwagentje ter beschikking stelt.

Het artikel is nadrukkelijk niet bedoeld om klanten die regelmatig hun boodschappen met het winkelwagentje naar huis vervoeren en daarna het wagentje keurig terugbrengen het onmogelijk te maken zo boodschappen te doen of hen te bestraffen. Door de bedrijfsleider kan aan (vaste) klanten die vanwege mogelijk fysieke beperkingen of het ontbreken van een voertuig hun boodschappen met de winkelwagen naar huis vervoeren individuele toestemming worden verleend. Een dergelijke, schriftelijke toestemming kan door de bedrijfsleider van een supermarkt worden gefaciliteerd. De gemeente heeft daarbij geen rol.