Onderwijs en opleidingen

Almere heeft verschillende scholengemeenschappen. Deze bieden onderwijs aan op vmbo-, havo- en vwo-niveau. Ieder stadsdeel in Almere heeft minimaal één scholengemeenschap.

Voor vervolgstudies kent Almere ook een uitgebreid aanbod van middelbaar- en hoge beroepsonderwijs. In onderstaand overzicht tref je een volledig overzicht aan.

Middelbare scholen

Academie 1014

 

Aeres VMBO Almere

vmbo-b, vmbo-k, vmbo-g

Als je 10 tot 14 jaar bent, kun je naar Academie1014. Je krijgt de tijd om te ontdekken wat bij je past in je eigen tempo. Je bent misschien eerder of later toe aan de stap naar het voortgezet onderwijs dan groep 8. Je kunt het (definitieve) advies versnellen of uitstellen tot uiterlijk halverwege leerjaar 2, zodat de kans groter is dat je met meer plezier en succes de overstap naar het voortgezet onderwijs maakt

Aeres VMBO Almere is een overzichtelijke en ambitieuze vmbo-groenschool met brede uitstroommogelijkheden. Kies je voor onze school, dan krijg je naast les in de reguliere vakken ook les in groenvakken. Als leerling leer en groei je op in een inspirerende omgeving, waarin dieren, planten, voeding en de groene ruimte een belangrijke rol spelen.

 

Pim Mulierstraat 102
1362 LC, Almere
(036) 845 23 00

www.academie1014.nl
mariekeverberg dit@academie1014.nl

Heliumweg 1
1263 JA Almere
088 020 5400

www.aeresvmbo-almere.nl
vmbo.almereverberg dit@aeres.nl

Arte College

vmbo-k, vmbo-t, havo, vwo

 

Aventurijn

 

Het Arte College is een VO-school voor leerlingen die een bijzondere interesse hebben voor kunst en cultuur en zich daarin willen ontwikkelen. We bieden onderwijs aan op de niveaus vwo, havo en vmbo-t en vmbo–k.

 

Aventurijn is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen van 12 tot 20 jaar. Je medeleerlingen hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking, er wordt niet gekekennaar wat je niet kan, maar juist naar wat jouw mogelijkheden zijn. Sociale vaardigheden, zelfredzaamheid en een zinvolle tijdsbesteding worden hier sterk bevorderd.

Oostenrijkstraat 2
1363 CB Almere
036 767 0700

www.artecollege.nl
infoverberg dit@artecollege.asg.nl

Marathonlaan 13
1318 ED ALMERE
036- 549 19 18

http://aventurijn.almere-speciaal.nl
directie.aventurijnverberg dit@almere-speciaal.nl

Buitenhout College

vmbo-b, vmbo-k, mavo, beroepsgerichte mavo

De Meergronden

vmbo-b, vmbo-k, vmbo-t, mavo, havo, vwo

Het Buitenhout College is een school voor ambitieuze jongeren. Voor mavo theoretisch en beroepsgericht, vmbo-kader en vmbo-basis ben je aan het goede adres. Als jij ambitie laat zien en je volledig inzet op school, zorgen zij ervoor dat jij alle kansen krijgt om jezelf te ontwikkelen en je talenten te ontdekken. We do more!

De Meergronden is een school voor alle niveaus, van bbl tot vwo+. Bij ons kun je doorstromen naar een ander niveau zonder van school te wisselen. We besteden veel aandacht aan Kunst en Sport en houden van gezond!

Ambonstraat 2
1335 JV Almere
036 549 1600

www.buitenhoutcollege.nl
informatieverberg dit@buitenhoutcollege.nl

Marktgracht 65
1353 AL Almere
036 547 2727

www.meergronden.nl
infoverberg dit@meergronden.asg.nl

Echnaton

vmbo-b, vmbo-k, mavo, havo

Helen Parkhurst

mavo, havo, vwo

Je bent jong, enthousiast en je bruist van de energie. Natuurlijk wil je het ook goed doen op school. Echnaton biedt uitdagend onderwijs, aangevuld met een uniek keuzetraject: de echTalent-route

Helen Parkhurst is een daltonschool voor mavo, havo en vwo. De school waar leerlingen eigen keuzes leren maken en hun talenten ontwikkelen.

Zwolleweg 1
1324 EL Almere
036 533 1220

www.echnaton.nl
infoverberg dit@echnaton.nl

Bongerdstraat 1
1326 AA Almere
036 535 7000

www.helenparkhurst.nl
infoverberg dit@helenparkhurst.asg.nl

Nautilus College

 

Montessori Lyceum Flevoland

vmbo-t, mavo, havo, vwo

Het Nautilus College verzorgt voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een problematiek binnen het autistisch spectrum en binnen externaliserend gedrag van praktijkgericht onderwijs, vmbo tot en met onderwijs op havo/vwo-niveau.

Het Montessori Lyceum Flevoland, ook wel het MLF genoemd, is een kleine school waar veel aandacht is voor de leerlingen. Zij bieden mavo, havo en vwo aan, waarbij zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid een grote rol spelen

Locatie Lierstraat                  Locatie Operetteweg         
Lierstraat 17, Almere                  Operetteweg 96, Almere

 

Locatie Paul Kleestraat               Locatie Radioweg
Paul Kleestraat 35, Almere         Radioweg 35, Almere

 

Locatie Radioweg
Radioweg 35, Almere

 

036 53 68 233

www.eduvier.nl/nautiluscollege/
nautiluscollegeverberg dit@eduvier.nl

Ambonstraat 5
1335 JV Almere
036 5492260

www.mlfalmere.nl
secretariaatverberg dit@mlf.asg.nl

 

Oostvaarders College

havo, vwo, gymnasium

OPDC Almere

 

Het Oostvaarders College is de ideale school om je havo-, atheneum- of gymnasiumdiploma te halen. Zij bieden kwalitatief goed onderwijs en je kan zelf kiezen welke weg bij jou past

Niet iedereen kan in één keer de overstap maken naar een grote voortgezet onderwijsschool. Bijvoorbeeld door een combinatie van gebrek aan zelfvertrouwen, concentratie of structuur, dyslexie en leerachterstanden. Dan ben je welkom op het OPDC (Ortho Pedagogisch Didaktisch Centrum) Almere. Het OPDC-Almere is een tussenstap naar een grote voortgezet onderwijsschool. Op het OPDC-Almere doe je succeservaringen op, krijg je vertrouwen in je eigen kunnen en leer je hoe je moet leren. Zo kun je na 1 of 2 leerjaren doorstromen naar een reguliere VMBO-school.

A. Boekenweg 3
1333 VD Almere
036 5492492

www.ovc.nl
directiesecretariaatverberg dit@ovc.asg.nl  

Discuslaan 3
1318 EJ Almere
036 53 27 456

www.opdc-almere.nl/
infoverberg dit@opdc-almere.nl

Park Lyceum

mavo, havo, vwo

Poort Lyceum

mavo, havo, vwo

Park Lyceum is een Global Citizen Network-school. Dat is een netwerk van scholen met veel aandacht voor internationalisering.Naast de internationalisering valt Park Lyceum op door de kunstzinnige vakken en de bijzondere bèta-activiteiten

Poort Lyceum biedt maximaal kansen aan leerlingen en hun talenten. Dat doen ze door leerlingen zelf mee te laten bepalen hoe hun lesweek eruitziet, hiermee krijgen ze meer invloed op hun schoolverloop en toekomst. Ze worden geholpen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Deze aanpak is geïnspireerd op het succesvolle Zweedse onderwijsmodel Kunskapsskolan.

Buñuellaan 4
1325 PL Almere
036 – 523 8108

www.parklyceum.nl
parklyceumverberg dit@hetbaken.nl

Pim Mulierstraat 102
1362 LC Almere
036 – 845 2300

www.poortlyceum.nl
poortlyceumverberg dit@hetbaken.nl

Pro Almere

praktijkonderwijs

Stad College - Vakcollege

vmbo-b, vmbo-k, vmbo-g, vmbo-t

Wil jij graag leren door te doen? Leer je liever in de praktijk dan dat je de boeken induikt? Kom dan eens een kijkje nemen bij Praktijkonderwijs Almere. We leiden je op tot een goede werknemer en leren je alles wat nodig is om een zelfstandige burger te zijn. PrO Almere biedt een praktische opleiding waarbij we veel aandacht besteden aan je persoonlijke ontwikkeling

Een echt vak leren, dat is precies waar het bij Stad College om draait. Vanaf het eerste jaar krijg je al beroepsgerichte praktijklessen. Je komt er op die manier achter hoe het er in de echte wereld aan toe gaat. Ook ga je op bezoek bij bedrijven en krijg je les van mensen die je alles kunnen vertellen over het vak dat je leuk vindt.

 

Locatie Bachweg                Locatie Koningsbeltstraat           
J.S. Bachweg 7                           Koningsbeltstraat 4
1323 BA Almere                        1329 AL Almere
036 - 533 81 41                         036 - 533 6194

 

Locatie Tom Poesstraat
Tom Poesstraat 2
1336 AE Almere
036 - 549 4150

 

www.proalmere.nl
infoverberg dit@proalmere.asg.nl

Rooseveltweg 5
1314 SJ ALMERE
036 – 530 7207

www.stadcollege.nl
stadcollegeverberg dit@hetbaken.nl

 

Trinitas Gymnasium

Gymnasium

Taalcentrum Kopklas

 

Trinitas Gymnasium is het enige zelfstandige categorale gymnasium in Flevoland. Dit betekent dat ze alleen gymnasiumonderwijs aanbieden.
Het is een school met een veilig en uitdagend leer- en leefklimaat. De school is geen leerfabriek, maar een plaats waar je je talenten kunt ontwikkelen. Niet alleen in intellectueel, maar ook in cultureel en sociaal opzicht.

De Kopklas is voor kinderen die kort in Nederland zijn en/of thuis een andere taal spreken. We besteden in een tussenjaar veel aandacht aan de Nederlandse taal, de algemene kennis, de Nederlandse cultuur en het verkrijgen van een goede werkhouding. Het doel is om in een intensief jaar het advies VMBO-Tl, Havo of VWO te halen. Na de Kopklas stroom je dan ook uit naar het eerste jaar van het VO.

Sas van Gentlaan 6
1324 CT Almere
036 - 845 2400

www.trinitasgymnasium.nl
trinitasgymnasiumverberg dit@hetbaken.nl

Locatie: De Meergronden
Marktgracht 65
1353 AL Almere

www.taalcentrumalmere.nl
kopklasverberg dit@taalcentrumalmere.nl

Voor een uitgebreider overzicht ga naar https://www.kiesjeschoolinalmere.nl/het-kieskompas

Middelbaar Beroepsonderwijs

ROC van Flevoland / MBO college Almere

Het ROC van Flevoland biedt ruim 130 opleidingen. Het middelbaar beroepsonderwijs wordt in Almere op twee verschillende mbo-colleges gegeven in Almere Buiten en Almere Poort . Het onderwijs op het mbo-colleges is kleinschalig georganiseerd, een student heeft voornamelijk te maken met de afdeling waar zijn of haar opleiding onderdeel van is. Het ROC van Flevoland kenmerkt zich door kwalitatief hoogwaardig onderwijs met veel aandacht voor de individuele student. De opleidingen worden als Beroeps Opleidende Leerweg (BOL, voltijd) en/of als Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL, deeltijd) gegeven.

Het ROC van Flevoland en het ROC van Amsterdam werken onderwijskundig samen. Het bevorderen van hoogwaardig middelbaar beroepsonderwijs voor mbo-studenten in de regio is het doel. 

 

MBO College Almere

MBO College Poort

MBO College Almere biedt veel verschillende opleidingen: van Zorg & Welzijn tot ICT, van Mediavormgeving tot Beveiliging en van Techniek tot Horeca.

MBO College Poort biedt opleidingen binnen Sport & Bewegen, Business en Vrije Tijd & Ondernemen. De opleidingen zijn op niveau 3 en 4. Sport wordt ook aangeboden op niveau 2

Straat van Florida 1
1334 PA Almere Buiten
Telefoon: (036) 549 59 00
informatiecentrum@rocvf.nl

Winterspelenplein 25
1362 LE Almere Poort
Telefoon: (036) 549 59 00
informatiecentrumverberg dit@rocvf.nl

 

 

Aeres MBO Almere

Aeres MBO Almere is dé school die stad en natuur met elkaar verbindt. De opleidingen staan allemaal nadrukkelijk in het teken van een groen profiel in een stedelijke omgeving. Zij zijn altijd in beweging om te werken aan gezonde, duurzame en leefbare omgevingen. Aeres MBO Almere gelooft dat groene omgevingen met ruimte voor mens en dier, mensen gezonder en gelukkiger maken. Zo leveren we een bijdrage aan een leefbare maatschappij

Heliumweg 1
1362 JA Almere
(geen brievenbus aanwezig)
Tel. 088 020 5400
Tel. verzuim: 088 020 5404
mbo.almere@aeres.nl  

Hogescholen

Windesheim

Windesheim in Almere bevindt zich midden in het centrum van Almere. Je kunt er een breed scala aan hbo-opleidingen volgen. Vind je vier jaar studeren te lang? Dan is een tweejarige Associate degree-opleiding misschien iets voor jou. Ook voor een deeltijdstudie kun je op de hogeschool terecht. Windesheim in Almere is een kleinschalige, persoonlijke hogeschool waar beroepspraktijk centraal staat. Je werkt tijdens je studie samen met bedrijven en instellingen in de regio. Bijna de helft van je studiepunten verdien je met praktijkopdrachten en Comakerships. Dit betekent dat je je studie met een waardevol hbo-diploma én een goed gevuld CV afsluit; de beste startpositie op de arbeidsmarkt.

Locaties

Gebouw de Landdrost
Hospitaaldreef 5
1315 RC Almere

Hoofdlocatie

Baken Stad College
2e verdieping, Rooseveltweg 5
1314 SJ, Almere

opleidingen Engineering, Bouwkunde en Ad Bouwkunde.

De nieuwe bibliotheek
4e verdieping, Stadhuisplein 101
1315 XC, Almere

Opleiding HBO-rechten

Schutterstraat

Schutterstraat 34
1315 VJ Almere

Opleidingen Ad Software en HBO-ICT 

Aeres Hogeschool

De geschiedenis van Aeres ligt in het agrarisch en educatief hoger onderwijs. Zij richten zich op onderwijs, onderzoek en het delen en toepasbaar maken van kennis. Zo dragen zij bij aan de ontwikkeling van toekomstgerichte, innovatieve professionals. Professionals die in staat zijn om verantwoorde beslissingen te nemen in een complexe wereld, met natuurlijk talent voor duurzaam handelen. Aeres Hogeschool is onderdeel van Aeres Groep, een groene kennisinstelling die zich toelegt op onderwijs, onderzoek en diverse commerciële activiteiten.

 

Faculteiten

Aeres Hogeschool kent drie faculteiten: Almere, Dronten en Wageningen. Elke faculteit heeft een eigen profiel en identiteit.

Faculteit Almere

Stadhuisstraat 18 (ingang in winkelstraat),

1315 HC Almere