Direct naar paginainhoud
menu

Met het bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater-Floriade zet gemeente Almere een volgende stap naar de realisatie van de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022 en de groene stadswijk.

Zienswijzen

Het bestemmingsplan vormt het juridisch kader voor diverse ontwikkelingen en bebouwing aan de zuidoever van het Weerwater. Begin dit jaar lag het ontwerp bestemmingsplan ter inzage. Daarop zijn 24 zienswijzen binnengekomen. Deze hebben geleid tot aanpassingen in het ontwerp. Deze aanpassingen zijn ook al meegenomen in de gebiedsvisie die de gemeente op 17 mei dit jaar aan bewoners van Almere heeft gepresenteerd.

Bijgaand vindt u een publieksversie van het definitieve bestemmingsplan.

Wat vindt u van onze website?