Direct naar paginainhoud
menu

Café op 2 puilde woensdagavond 25 januari 2017 uit. Maar liefst 85 Growing Green-spelddragers waren ingegaan op de uitnodiging voor Samen aan Tafel: een buffet met hoofdzakelijk lokale producten.  Growing Green-Spelddragers zijn Almeerse bewoners en ondernemers die enthousiast bezig zijn met allerlei groene initiatieven. Daarmee helpen zij actief mee aan de ontwikkeling van Almere als groene stad.

Gemeente Almere bood hen dit buffet aan ter gelegenheid van een aantal mijlpalen. Allereerst neemt Almere deel aan een City Deal ‘Voedsel op de Stedelijke Agenda’, die op donderdag 26 januari 2017 wordt ondertekend tijdens de Nationale Voedseltop. Almere is landelijk trekker van het onderdeel ‘Regionale voedselsystemen en versterken eerlijke voedselketens’. Dit onderdeel richt zich op de uitdaging om lokaal en regionaal voedsel beter beschikbaar te maken in de stad. Sommige Growing Green-spelddragers zijn hier al volop mee bezig.

De City Deal past ook bij het thema van de Floriade 2022: Feeding the City. Samen aan Tafel markeerde dan ook de aftrap van de vele activiteiten die in de stad plaats gaan vinden in de aanloop naar de Floriade 2022. Bij deze wereldtentoonstelling zullen steden vanuit de hele wereld kennis uitwisselen over de stedelijke vraagstukken van de toekomst op het gebied van afval, energie, klimaat, water, groen én vooral ook voedsel.

De sfeer tijdens Samen aan Tafel was uitstekend. De groene Almeerse koplopers zien veel kansen tot versterking van hun activiteiten door de City Deal en de Floriade.

Wat vindt u van onze website?