Direct naar paginainhoud
menu

Groenplan Floriade

Wat staat er in het Groenplan Floriade?

Bij een groenplan had een aantal mensen de verwachting van een stuk tekst van tientallen pagina’s met wat plaatjes over welke bomen en planten waar gaan komen. Dat is het dus niet. Er is een kaart (zie sheet 2) van Presentatie Groenplan waarop  de locaties van het groen aangegeven zijn. Deze locaties zijn wel definitief, zodat er afgelopen tijd gericht gerooid kon worden. Op de kaart  is te zien dat elke kavel een groenrand heeft van circa 4 meter. Deze groenrand is er tijdens het evenement en blijft zo veel mogelijk in stand  in de stadswijk die daarna komt. In de wijk kunnen ook groene gevels van gebouwen de groenrand vormen.

Waar precies welke plantensoort komt is nog niet bekend. Er wordt momenteel een bibliotheek van circa 3.000 planten opgesteld. Pas als dit overzicht klaar is, kunnen de locaties en plantensoorten eraan gekoppeld  worden. Het invullen van de soorten beplanting vraagt de nodige tijd en zorgvuldigheid.

Groen meer divers

Het groenplan is nog niet definitief. Wat al wel duidelijk is, is dat er veel groen behouden blijft, zoals het bos aan de noordoostkant van het Weerwatereiland dat grotendeels intact blijft.

Ook is zeker dat het nieuwe groen veel meer divers is dan de bomen die nu gekapt worden. Dat wordt een bibliotheek van beplanting, van A – Z, volgens de Latijnse namen van bomen. Zo valt de eik niet onder de e, maar onder de q (Quercus). Dit wordt het arboretum (bomentuin). Bij de Floriade ga je door deze tuin niet van A-Z er doorheen lopen. Er komen diverse routes, zoals bijvoorbeeld de voedselroute, bloemenroute, energieroute, gezondheidsroute enzovoorts.

Eerst bomen, dan planten

Bij het opstellen van het definitieve groenplan wordt eerst invulling gegeven aan welke bomen waar komen. Komende zomer is dit onderdeel gereed. Vanzelfsprekend staan in dit onderdeel ook de bestaande waardevolle bomen die worden behouden.

In november 2017 gaan dan de eerste bomen de grond in als de weersomstandigheden en terreinomstandigheden dit toelaten.

Na de zomer gaan we kijken naar andere beplanting:  heesters, klimplanten, vaste planten, varens, bamboe, kruiden, 1-2 jarigen, waterplanten, bol- en knolgewassen, land- en tuinbouwgewassen.

Wat vindt u van onze website?