Direct naar paginainhoud
menu

Mijlpalenplanning Floriade 2022

Regelmatig wordt gevraagd wat de planning van het Floriade-programma is. Welke stappen gaan wanneer gezet worden, zodat alles op tijd klaar is, als eind april 2022 de Floriade de deuren opent voor de 2 miljoen bezoekers? En hoeveel tijd is daarna nodig voordat de Floriadewijk er staat?

Heel veel mensen binnen en buiten de gemeente hebben met de Floriade te maken. Denk onder andere aan Almere geeft Energie, Stad Zonder Afval, Gezonde Jeugd, Almere Eet Lokaal, Growing Green Cities. Verbreding A6, Rondje Weerwater, verbetering centrum, Flevo Campus. In meer of mindere mate is er een link met de Floriade. En dan hebben we het nog niet gehad over de mensen die zich bezighouden met de voorbereidende werkzaamheden, de stadsontwikkeling, de expo en werkgelegenheidsprojecten.  

Om risico’s te beheersen en kansen te benutten is integrale afstemming van groot belang. De realisatie van de Floriade in Almere is kortom een complexe opgave. Niet in de laatste plaats omdat een deel van het terrein relatief laat beschikbaar komt door de werkzaamheden aan de A6 en de nog lopende procedures voor het vaststellen van het bestemmingsplan en de grondverwerving.

Bovenstaande afbeelding geeft zicht op de diverse onderdelen. Voor de komende tijd is vooral het bestemmingsplan van belang. Dit zal de gemeenteraad nog voor het zomerreces behandelen. Het bestemmingsplan vormt het juridisch kader voor alle ontwikkelingen van de komende jaren op het Floriade-terrein.

Wat vindt u van onze website?